Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 258.257
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
WYJAŚNIENIA RESORTOWE  »  Ministerstwo Finansów planuje zmiany w zakresie minimalnego podatku ...
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI

POMOCE PODATNIKA

 
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
13.04.2018

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych - komunikat

Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) wynika, że resort ten planuje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie regulacji dotyczącej minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.

W komunikacie czytamy, że: "Planowane modyfikacje polegają na:

  • opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym tylko tych budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
  • zmianie sposobu stosowania progu 10 mln zł wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania poprzez odejście od stosowania tego progu w odniesieniu do każdego budynku. Próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek),
  • objęciu minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej),
  • wprowadzeniu możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT). Podatek minimalny zostanie zwrócony po potwierdzeniu przez organ podatkowy, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, a tym samym prawidłowości dokonanego rozliczenia w podatku dochodowym. Zmiana ta również znajdzie zastosowanie do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
  • wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. Takie transfery nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym".

Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego

Czytaj także:
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację, w której Szef KAS opisuje skutki podatkowe dotyczące wycofania znaku towarowego z działalności spółki (...) (czytaj więcej)
Organy podatkowe z reguły uznają, że w przypadku wycofania z handlowej spółki osobowej składnika majątku (nieruchomości, samochodu), gdy powyższe zdarzenie następuje na podstawie (...) (czytaj więcej)
Zwrot występującemu wspólnikowi udziału kapitałowego w formie pieniężnej księgowany jest zapisem: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konto występującego wspólnika), - (...) (czytaj więcej)
Podmioty korzystające ze wsparcia udzielanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zobowiązane są do dostarczenia sprawozdań finansowych za 2017 r. (...) (czytaj więcej)
Podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy (lub (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) przypomina, że do 16 kwietnia 2018 r. można złożyć online wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl zamiesiło informację w spawie kwot, za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w dniu 6 kwietnia br. na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat dotyczący STIR, który umożliwia wymianę informacji między (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. „Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT”. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, (...) (czytaj więcej)
Zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego (z grupy 3-6 i 8 KŚT) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1zd (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w dniu 4 kwietnia br. na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat w sprawie skutków podatkowych obrotu kryptowalutami w PIT, VAT (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) umieszczono "Pytania i odpowiedzi" dotyczące JPK_VAT w których wyjaśniono pewne kwestie dotyczące wykazywania w JPK_VAT obrotu zagranicznego. Z odpowiedzi (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem, koszty dojazdów członków zarządu na posiedzenia zarządu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dotychczas prezentowany był pogląd, iż ww. (...) (czytaj więcej)
  Nowy limit 10.000 zł stosuje się do nabycia części składowych i peryferyjnych środków trwałych przyjętych do używania jedynie po 31 grudnia 2017 r. (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl przypomina, że uczniowie z niepełnosprawnościami kształceni są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak wynika (...) (czytaj więcej)
W Dz. Urz. Ministra Finansów z 2018 r. pod poz. 17 opublikowana została interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 marca 2018 r., nr DD6.8201.1.2018 w sprawie określenia, czy (...) (czytaj więcej)
Niejednokrotnie zdarza się, że faktura zostaje wystawiona na błędny podmiot. Jak skorygować ten błąd, jeżeli faktura została wprowadzona do obrotu? (...) (czytaj więcej)
Anulowanie faktury Przepisy o VAT nie odnoszą się do możliwości anulowania faktur. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają takie rozwiązanie, pod warunkiem jednak, (...) (czytaj więcej)
Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Finansów na (...) (czytaj więcej)
Do złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK, bez wezwania organu podatkowego zobowiązani są podatnicy VAT, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu (...) (czytaj więcej)
W związku z pytaniami Czytelników dotyczącymi kwestii podziału zysku w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl wystosowało komunikat skierowany do samorządów dotyczący kalkulacji subwencji na kształcenie specjalne. Jak czytamy (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60