Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 258.257
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
WYJAŚNIENIA RESORTOWE  »  System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI

POMOCE PODATNIKA

 
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
11.04.2018

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej

Ministerstwo Finansów w dniu 6 kwietnia br. na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat dotyczący STIR, który umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową. Poinformowano w nim, że:

  • "STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze.
     
  • Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego rachunku bankowego i zatrzymanie kwoty ok. 350 tys. euro.
     
  • Monitoring STIR obejmuje obecnie ponad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowanych (czyli innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych).

Identyfikacja podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie działań na nim w kwocie ok. 350 tys. euro (blisko 1,5 mln zł) odbyło się przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Od 13 marca 2018 r. za pośrednictwem STIR do administracji skarbowej przekazywane są informacje o zlikwidowanych i nowo założonych rachunkach bankowych podmiotów kwalifikowanych (przedsiębiorców, osób prawnych, osób fizycznych prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek).

Co to jest STIR

STIR to narzędzie KAS do zwalczania wyłudzeń w VAT, w tym tzw. transakcji karuzelowych, tworzonych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotów. STIR został wprowadzony ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Efektem prewencyjnego oddziaływania systemu analizy ryzyka nadużyć podatkowych i możliwości szybkiej reakcji KAS powinno być nie tylko istotne ograniczenie wyłudzeń skarbowych, ale również poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników przez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Obecnie monitoringiem w ramach STIR jest objętych ponad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowanych.

Jak działa STIR

Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych podmiotów są analizowane pod kątem wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych. W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia Szef KAS ma prawo zablokować rachunek podmiotu kwalifikowanego. Jeżeli szacowana wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 10 tys. euro, blokada rachunku będzie mogła być przedłużona na okres do 3 miesięcy.

Przewiduje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań STIR. Od 13 marca 2018 r. za pośrednictwem tego systemu przekazywane są informacje o zlikwidowanych i nowo założonych rachunkach bankowych podmiotów kwalifikowanych, a od 30 kwietnia br. możliwa będzie blokada na żądanie Szefa KAS (w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej)".

Redakcja Gazety Podatkowej

Czytaj także:
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację, w której Szef KAS opisuje skutki podatkowe dotyczące wycofania znaku towarowego z działalności spółki (...) (czytaj więcej)
Organy podatkowe z reguły uznają, że w przypadku wycofania z handlowej spółki osobowej składnika majątku (nieruchomości, samochodu), gdy powyższe zdarzenie następuje na podstawie (...) (czytaj więcej)
Zwrot występującemu wspólnikowi udziału kapitałowego w formie pieniężnej księgowany jest zapisem: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konto występującego wspólnika), - (...) (czytaj więcej)
Podmioty korzystające ze wsparcia udzielanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zobowiązane są do dostarczenia sprawozdań finansowych za 2017 r. (...) (czytaj więcej)
Podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy (lub (...) (czytaj więcej)
Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) wynika, że resort ten planuje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o podatku dochodowym (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) przypomina, że do 16 kwietnia 2018 r. można złożyć online wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl zamiesiło informację w spawie kwot, za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. „Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT”. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, (...) (czytaj więcej)
Zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego (z grupy 3-6 i 8 KŚT) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1zd (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w dniu 4 kwietnia br. na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat w sprawie skutków podatkowych obrotu kryptowalutami w PIT, VAT (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) umieszczono "Pytania i odpowiedzi" dotyczące JPK_VAT w których wyjaśniono pewne kwestie dotyczące wykazywania w JPK_VAT obrotu zagranicznego. Z odpowiedzi (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem, koszty dojazdów członków zarządu na posiedzenia zarządu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dotychczas prezentowany był pogląd, iż ww. (...) (czytaj więcej)
  Nowy limit 10.000 zł stosuje się do nabycia części składowych i peryferyjnych środków trwałych przyjętych do używania jedynie po 31 grudnia 2017 r. (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl przypomina, że uczniowie z niepełnosprawnościami kształceni są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak wynika (...) (czytaj więcej)
W Dz. Urz. Ministra Finansów z 2018 r. pod poz. 17 opublikowana została interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 marca 2018 r., nr DD6.8201.1.2018 w sprawie określenia, czy (...) (czytaj więcej)
Niejednokrotnie zdarza się, że faktura zostaje wystawiona na błędny podmiot. Jak skorygować ten błąd, jeżeli faktura została wprowadzona do obrotu? (...) (czytaj więcej)
Anulowanie faktury Przepisy o VAT nie odnoszą się do możliwości anulowania faktur. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają takie rozwiązanie, pod warunkiem jednak, (...) (czytaj więcej)
Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Finansów na (...) (czytaj więcej)
Do złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK, bez wezwania organu podatkowego zobowiązani są podatnicy VAT, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu (...) (czytaj więcej)
W związku z pytaniami Czytelników dotyczącymi kwestii podziału zysku w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl wystosowało komunikat skierowany do samorządów dotyczący kalkulacji subwencji na kształcenie specjalne. Jak czytamy (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60