Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 255.205
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
29.08.2013

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w 2014 r. w sposób radykalny zmienią się zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. (...)
Artykuł zawiera znaków: 1300
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę » Zamów za 0 zł egzemplarze bezpłatne Czasopism w wersji papierowej lub zapoznaj się z publikacjami w wersji on-line »
Czytaj także:
27.08.2016 (sobota)
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na stronie internetowej (www.gunb.gov.pl) przedstawił swoje stanowisko w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności dołączania decyzji o warunkach (...) (czytaj więcej)
Hipotetyczna emerytura to wysokość świadczenia jaką może otrzymać ubezpieczony po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Wyliczana jest przez ZUS na podstawie (...) (czytaj więcej)
Dnia 27 sierpnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1221). Pracownicy urzędu stanu cywilnego (...) (czytaj więcej)
26.08.2016 (piątek)
Dostawa towaru wraz z montażem realizowana w innym państwie podlega opodatkowaniu na jego terytorium. Jeśli nabywcą jest inna polska firma, która nie (...) (czytaj więcej)
Na pracodawcach rozwiązujących z pracownikami umowę o pracę ciążą określone obowiązki wynikające z przepisów Prawa pracy. Ponadto, wraz z zakończeniem zatrudnienia, pracodawca zobowiązany jest (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017. Przewiduje się w nim, że (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 25 sierpnia 2016 r. pod poz.1337 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, (...) (czytaj więcej)
W celu nabycia prawa do ulgi prorodzinnej podatnik musi wykazać, że w danym roku podatkowym wykonywał, a nie tylko posiadał władzę rodzicielską. Tak (...) (czytaj więcej)
Minister Finansów określił dzienne stawki opłat lokalnych obowiązujące w 2017 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 779). Zgodnie z obwieszczeniem w 2017 r. stawki te nie będą mogły przekroczyć (...) (czytaj więcej)
25.08.2016 (czwartek)
W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka przekształcona - jako następca (...) (czytaj więcej)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu, ale określa przykładowy katalog przysporzeń stanowiących przychód. W art. (...) (czytaj więcej)
W sytuacji gdy jednostka prawo użytkowania wieczystego gruntu nabyła nieodpłatnie, wprowadza się je do ksiąg rachunkowych przy uwzględnieniu art. 41 ust. 2 ustawy (...) (czytaj więcej)
Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania marketingowe w celu uatrakcyjnienia sprzedaży swoich towarów, a w efekcie - zwiększenia przychodów. Jednym z takich działań jest (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 sierpnia 2016 r. poinformowało na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, że przygotowana przez resort pracy: „(…)  (...) (czytaj więcej)
24.08.2016 (środa)
W sytuacji, gdy składka wypadkowa i podatek od nieruchomości zostały zawyżone w wyniku błędu rachunkowego, ich korektę uwzględnia się w kosztach uzyskania przychodów wstecz, (...) (czytaj więcej)
Dane, jakie powinna zawierać ewidencja zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.mf.gov.pl zamieściło informację w sprawie terminu składania przez podmioty sektora finansów publicznych informacji JPK-VAT. Jak czytamy (...) (czytaj więcej)
Minister Rozwoju przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy (projekt z dnia 17 sierpnia 2016 r.). Głównym (...) (czytaj więcej)
Stawki podatku od nieruchomości w 2017 r. nie będą mogły przekroczyć: od gruntów:   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów (...) (czytaj więcej)
W dniu 22 sierpnia 2016 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „W bieżącym roku zostanie przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. (...) (czytaj więcej)
23.08.2016 (wtorek)
Koszty związane z wewnątrzzakładowym przesunięciem środka trwałego, obejmujące na przykład wydatki na jego demontaż, przetransportowanie do innego zakładu, załadunek i rozładunek, ponowny (...) (czytaj więcej)
Nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT przez czynnego podatnika VAT podlega opodatkowaniu przez nabywcę wyłącznie w przypadku, gdy dostawcą (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60