Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016 r., godz. 16:49
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 280.492
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
29.08.2013

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w 2014 r. w sposób radykalny zmienią się zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. (...)
Artykuł zawiera znaków: 1300
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
24.10.2016 (poniedziałek)
Zwolnienie od podatku świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie ma zastosowania do pracowników tymczasowych. Takie stanowisko zajął WSA w Gdańsku w wyroku (...) (czytaj więcej)
Jeżeli samochód osobowy, spełnia definicję środka trwałego (zawartą w art. 22a ust. 1 updof), to podatnik może ten samochód wprowadzić do ewidencji środków (...) (czytaj więcej)
Senat na posiedzeniu w dniach 19 - 21 października 2016 r. uchwalił ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która wdraża do polskiego prawa (...) (czytaj więcej)
Wydatki związane ze sfinansowaniem przez pracodawcę kursu językowego pracownika odnosi się w księgach rachunkowych w ciężar kosztów działalności operacyjnej. W jednostkach ewidencjonujących koszty (...) (czytaj więcej)
Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona, także gdy święto przypada w niedzielę (art. 1519a § 1 i 2 K.p.). Zakaz obejmuje wykonywanie pracy (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono informacje z posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów, na którym przyjęto: 1) projekt o zmianie ustawy o rachunkowości (...) (czytaj więcej)
23.10.2016 (niedziela)
W 2017 r. podatek rolny wyniesie: 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - (równowartość 2,5 q),   262,20 zł od 1 ha gruntów pozostałych (...) (czytaj więcej)
Podstawowym celem Założeń polityki pieniężnej na rok 2017 opracowanych przez Radę Polityki Pieniężnej (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 947), podobnie jak w latach (...) (czytaj więcej)
Od 31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (...) (czytaj więcej)
22.10.2016 (sobota)
W I kwartale 2016 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła w całym kraju kontrole posiłków na terenie szkół, uczelni, internatów, akademików i klubów studenckich. Łącznie skontrolowanych zostało (...) (czytaj więcej)
Dnia 22 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój (...) (czytaj więcej)
Do 30 listopada 2016 r. ARiMR będzie wypłacała zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Są one wypłacane w wysokości 70% należnych rolnikowi dopłat (...) (czytaj więcej)
21.10.2016 (piątek)
Nakłady poniesione na cudze składniki majątku mają charakter darowizny mimo, że celem poniesienia tych nakładów było uatrakcyjnienie oferowanych przez podatnika (...) (czytaj więcej)
Dla zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop konieczne jest odpowiednie udokumentowanie danego zdarzenia gospodarczego. Powołana ustawa (...) (czytaj więcej)
W dniu 19 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Kwota niezapłaconego podatku od nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodów, jeżeli została ujęta w księgach rachunkowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby (...) (czytaj więcej)
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. (...) (czytaj więcej)
Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do sporządzenia rachunku zysków i strat za 2016 r. według znowelizowanego załącznika (...) (czytaj więcej)
20.10.2016 (czwartek)
Dowód księgowy, który będzie właściwy do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, będzie również stosownym dokumentem do celów podatkowych, choć niejednokrotnie (...) (czytaj więcej)
Kierownik jednostki może zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu w ramach tzw. outsourcingu. Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów (...) (czytaj więcej)
W celu ustalenia, czy podmiot sprzedający działki występuje w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, czy też w ramach zarządu majątkiem prywatnym, należy zbadać (...) (czytaj więcej)
Dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ustawy, (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60