Ostatnia aktualizacja: 5.12.2016 r., godz. 13:02
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 302.575
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.
29.08.2013

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w 2014 r. w sposób radykalny zmienią się zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. (...)
Artykuł zawiera znaków: 1300
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
05.12.2016 (poniedziałek)
Od 1 stycznia 2017 r. zmieni się w sposób istotny ustawa o VAT. Najistotniejszą dla podatników VAT informacją jest to, że do końca (...) (czytaj więcej)
Kolejne grupy podatników - mali i średni przedsiębiorcy - zostaną w przyszłym roku objęci obowiązkiem przekazywania comiesięcznych informacji o ewidencji VAT w formie JPK. (...) (czytaj więcej)
Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla kobiet zostanie obniżony do 60 lat oraz dla mężczyzn do 65 lat. Tak (...) (czytaj więcej)
Sejm na posiedzeniu w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2016 r. uchwalił  ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. (...) (czytaj więcej)
Sejm na posiedzeniu w dniu 2 grudnia br. uchwalił ostateczne brzmienie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r. Tzw. (...) (czytaj więcej)
W dniu 1 grudnia 2016 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „W związku z toczącymi się pracami (...) (czytaj więcej)
04.12.2016 (niedziela)
W 2017 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1 zł na 1 litr (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa potwierdziło wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich o braku podstaw prawnych do kontrolowania przez pracowników Poczty Polskiej S.A. mieszkań w celu (...) (czytaj więcej)
Przepisy Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej nie gwarantują pracownicy w ciąży wynagrodzenia chorobowego (lub zasiłku) w wysokości równej kwocie wynagrodzenia za pracę. Wysokość świadczeń (...) (czytaj więcej)
03.12.2016 (sobota)
Monitorze Polskim z dnia 28 listopada 2016 r., pod poz. 1149 ogłoszono obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie (...) (czytaj więcej)
W 2017 r. osoby, które gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), będą mogły dokonywać wpłat na to konto do wysokości 5.115,60 zł. Kwota wpłat na IKZE została (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2016 r., pod poz. 45, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada (...) (czytaj więcej)
02.12.2016 (piątek)
Pracodawcy niekiedy zapewniają swoim pracownikom bezpłatny dowóz do pracy (i z powrotem do miejsca zamieszkania), często najętym w tym celu środkiem transportu. (...) (czytaj więcej)
Indywidualne interpretacje podatkowe nie zabezpieczają przed negatywnymi skutkami korzystania z zawartych w nich wyjaśnień, jeżeli dotyczą zdarzenia, do którego ma zastosowanie klauzula (...) (czytaj więcej)
Przedsiębiorcy, którzy dokonują lub przyjmują płatności związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, muszą je realizować za pośrednictwem swojego rachunku bankowego, jeżeli: drugą stroną (...) (czytaj więcej)
Jak co roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia wielu pracodawców stara się wspomóc pracowników w tym wyjątkowym czasie, poprzez np. wydanie bonów (...) (czytaj więcej)
Od 1 grudnia 2016 r. zmianie uległa podstawa, od której przedsiębiorcy naliczają wpłaty na PFRON. Wynosi ona 4.055,04 zł i jest wyższa w porównaniu (...) (czytaj więcej)
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 (...) (czytaj więcej)
01.12.2016 (czwartek)
Wartość ulepszeń środka trwałego ustala się wyłącznie na podstawie zgromadzonych dokumentów źródłowych w postaci rachunków, faktur oraz innych dokumentów potwierdzających fakt (...) (czytaj więcej)
Na gruncie ustawy o PIT wyróżniona została kategoria tzw. małego podatnika. Z posiadaniem tego statusu przepisy ustawy wiążą dwa rodzaje przywilejów podatkowych, (...) (czytaj więcej)
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2016 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. × 4 tyg. + 8 (...) (czytaj więcej)
Pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) inwentaryzuje się metodą weryfikacji. Przeprowadzoną weryfikację potwierdza się protokołem (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60