Ostatnia aktualizacja: 22.07.2016 r., godz. 14:26
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 286.282
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
29.08.2013

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w 2014 r. w sposób radykalny zmienią się zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. (...)
Artykuł zawiera znaków: 1300
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę » Zamów za 0 zł egzemplarze bezpłatne Czasopism w wersji papierowej lub zapoznaj się z publikacjami w wersji on-line »
Czytaj także:
24.07.2016 (niedziela)
W okresie od 1 lipca do 30 września br. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie nie mniej niż 382,16 zł. Podstawę (...) (czytaj więcej)
W dniu 21 lipca 2016 r. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl zamieścił ostrzeżenie by: „(…) nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach (...) (czytaj więcej)
Od 19 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu (...) (czytaj więcej)
23.07.2016 (sobota)
W dniu 19 lipca 2016 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl udzielił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące spółdzielni socjalnej: „(…) Co (...) (czytaj więcej)
Służba Celna i Straż Graniczna udostępniła nową aplikację na urządzenia mobilne - „Asystent Granica". Ma ona służyć podróżnym przekraczającym granicę. Aplikacja jest (...) (czytaj więcej)
Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby (...) (czytaj więcej)
22.07.2016 (piątek)
Przy ustalaniu podatkowych różnic kursowych do przeliczenia na złote poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej powinien być uwzględniany dzień wystawienia faktury. (...) (czytaj więcej)
Pokrycie przez pracodawcę kosztów przeprowadzki pracownika oddelegowanego do pracy w innym kraju powoduje u niego powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Przychód ten podlega (...) (czytaj więcej)
Na podstawie § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. (...) (czytaj więcej)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2016 r. wydał wyrok w sprawie C-229/15, w którym orzekł, iż: W wypadku zaprzestania podlegającej opodatkowaniu działalności gospodarczej (...) (czytaj więcej)
Ponieważ Rada Dialogu Społecznego w terminie do 15 lipca br. nie uzgodniła wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2017 r., Rada Ministrów do 15 września (...) (czytaj więcej)
System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów oraz zespołów pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz w odniesieniu do autobusów (...) (czytaj więcej)
21.07.2016 (czwartek)
Podatnik nie ma prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego - pomimo braku zapłaty za towar - (...) (czytaj więcej)
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. korekta przychodu podatkowego wynikająca z udzielonego rabatu powinna być dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym miało miejsce (...) (czytaj więcej)
W księgach rachunkowych koszty archiwizacji dokumentów księgowych odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej, ujmując je na koncie 40-2 „Usługi (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2016 r., pod poz. 1053 opublikowano ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (...) (czytaj więcej)
W dniu 20 lipca 2016 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „Parlamenty narodowe 11 państw członkowskich (Bułgaria, Czechy, Chorwacja, (...) (czytaj więcej)
W Dz. U. z 2016 r. pod poz. 996 opublikowano ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (zwaną (...) (czytaj więcej)
20.07.2016 (środa)
Wierzytelność nieściągalna nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (także przez korektę zeznania podatkowego), jeżeli nie zostanie ona odpisana (...) (czytaj więcej)
Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników - w tym premie - tworzy się w ciężar kosztów działalności operacyjnej i zalicza do biernych (...) (czytaj więcej)
Obowiązek podatkowy w VAT powstaje zasadniczo z chwilą wykonania usługi. W przypadku usług przyjmowanych częściowo, usługę uważa się za wykonaną w odniesieniu do tej (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60