Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 224.398
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru/świadczeniem usługi - ...
17.05.2018

Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru/świadczeniem usługi - w świetle wyjaśnień MF

Ograniczenia w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów podatkowych Na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty (...)
Artykuł zawiera znaków: 6461
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
24.05.2018 (czwartek)
Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości przez małżonków kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku (...) (czytaj więcej)
Wnioskodawca (spółka) w ramach prowadzonej działalności zajmuje się sprzedażą i naprawą samochodów. Pełni rolę dealera samochodowego. W celu zwiększenia rozpoznawalności poszczególnych modeli aut (...) (czytaj więcej)
Unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (...) (czytaj więcej)
Opodatkowaniu podatkiem VAT, w myśl art. 5 ustawy o VAT, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 (...) (czytaj więcej)
23.05.2018 (środa)
Pracodawcy będący płatnikami zasiłków, powinni znać zasady ustalania okresu zasiłkowego. Błędne zliczanie poszczególnych okresów niezdolności do pracy do jednego okresu (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne. (...) (czytaj więcej)
Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Fundusz) zobowiązani są w terminie do 31 maja br. przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz (...) (czytaj więcej)
Do dnia 31 grudnia 2018 r. ma zostać zaimplementowany art. 1 dyrektywy Rady (UE) 2017/2455. W związku z tym Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt (...) (czytaj więcej)
Nowe obowiązki określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) zaczną obowiązywać od 13 lipca 2018 r. Procedury określone (...) (czytaj więcej)
Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych. Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku (...) (czytaj więcej)
22.05.2018 (wtorek)
Od 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy (...) (czytaj więcej)
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej: www.gunb.gov.pl przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w szczególności placów zabaw, o ciążącym (...) (czytaj więcej)
W świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.), komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym (...) (czytaj więcej)
Decydujące znaczenie dla wyboru właściwego kursu walut, ma data powstania obowiązku podatkowego i ewentualnie data wystawienia faktury, jeśli podatnik wystawia ją przed powstaniem tego obowiązku. W przypadku świadczenia (...) (czytaj więcej)
Przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną są wolne od (...) (czytaj więcej)
Prawo do sprzeciwu nie jest instytucją nową w polskim porządku prawnym. Na mocy obecnie jeszcze obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, każdej (...) (czytaj więcej)
21.05.2018 (poniedziałek)
Od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę (...) (czytaj więcej)
Jedną z form wsparcia zatrudniania osób bezrobotnych jest tzw. bon stażowy. Jest to instrument aktywizacji bezrobotnych do 30. roku życia, stanowiący (...) (czytaj więcej)
Pracownik może być nieobecny w pracy zarówno z przyczyn usprawiedliwionych (np. choroba, urlop bezpłatny), jak i nieusprawiedliwionych. Rodzaj nieobecności ma wpływ na sposób (...) (czytaj więcej)
Koszty reklamy ponoszone przez deweloperów stanowią koszty sprzedaży i obciążają wynik finansowy tych jednostek w okresie ich poniesienia. Nie zalicza się ich (...) (czytaj więcej)
W przypadku, gdy wystawienie faktury następuje w tym samym dniu co wydanie towaru (dostarczanego do nabywcy za pośrednictwem kuriera), to przychód podatkowy (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60