Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 16:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 288.981
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Skutki podatkowe objęcia udziałów za wkład pieniężny niższy ...
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI

POMOCE PODATNIKA

13.03.2018

Skutki podatkowe objęcia udziałów za wkład pieniężny niższy niż wartość rynkowa udziałów

Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej udziałów, ale niższy niż wartość rynkowa tych udziałów, spowoduje (...)
Artykuł zawiera znaków: 530
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
21.03.2018 (środa)
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15 marca 2018 r. nr L 72 opublikowano rozporządzenie komisji (UE) 2018/400 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych (...) (czytaj więcej)
Wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej, czyli tzw. "trzynastkę" wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego (...) (czytaj więcej)
W dniu 1 marca br. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (patrz: www.sejm.gov.pl; druk nr 2233). Ustawa ta ma na (...) (czytaj więcej)
Do złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK, bez wezwania organu podatkowego zobowiązani są podatnicy VAT, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca ograniczył możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wymienionych w art. 15e ust. 1 updop. Ogólnie rzecz ujmując, (...) (czytaj więcej)
20.03.2018 (wtorek)
Wynajęcie domu (czynność zwolniona z VAT) zobowiązuje do dokonania korekty odliczonego VAT od jego budowy. Przy dokonywaniu tej korekty nie ma (...) (czytaj więcej)
Ze zwolnienia od podatku przewidzianego dla darowizn dokonywanych w ramach najbliższej rodziny korzysta także darowizna środków pieniężnych otrzymana od matki, gdy (...) (czytaj więcej)
Na podatników podatku dochodowego m.in. dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi bądź zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub (...) (czytaj więcej)
O trwałej utracie wartości mówimy wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów na Portalu Podatkowym udostępnia wstępnie wypełnione PIT-37 i PIT-38 za 2017 r. Można z nich korzystać do 30 kwietnia 2018 r. Zeznania podatkowe (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, (...) (czytaj więcej)
19.03.2018 (poniedziałek)
Do 31 maja każdego roku rolnik prowadzący działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników, zobowiązany jest przedłożyć w KRUS zaświadczenie lub oświadczenie (...) (czytaj więcej)
Skoro ustawodawca na mocy art. 15e updop wyłączył z kosztów uzyskania przychodów określone koszty, w tym wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub (...) (czytaj więcej)
W dniu 25 marca br. nastąpi zmiana czasu na letni środkowoeuropejski poprzez przesunięcie wskazówek zegara z godziny 200 na 300. Spowoduje to (...) (czytaj więcej)
Jeżeli w prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, to dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują szczególnych zasad postępowania w razie wymiany środka trwałego w ramach gwarancji. Wyłączony z użytkowania środek trwały, który jest (...) (czytaj więcej)
Zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego (z grupy 3-6 i 8 KŚT) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1zd (...) (czytaj więcej)
18.03.2018 (niedziela)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Inspekcja Handlowa (IH) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) we wrześ­niu i październiku 2017 r. sprawdziły bezpieczeństwo importowanych (...) (czytaj więcej)
Na podstawie art. 32 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. (...) (czytaj więcej)
Wypłata odszkodowania i przeniesienie prawa własności skradzionego samochodu na rzecz ubezpieczyciela nie podlega opodatkowaniu VAT. Podatnik nie ma też obowiązku korygowania (...) (czytaj więcej)
17.03.2018 (sobota)
Minister Sprawiedliwości stosownym rozporządzeniem określił wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60