Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018 r., godz. 16:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 328.333
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Podatek od nieruchomości, gdy współwłaściciel prowadzi działalność gospodarczą
11.02.2018

Podatek od nieruchomości, gdy współwłaściciel prowadzi działalność gospodarczą

Sam fakt, że współposiadacz gruntu (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą, nie jest wystarczające do zakwalifikowania tego gruntu jako związanego z prowadzeniem (...)
Artykuł zawiera znaków: 490
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
21.02.2018 (środa)
W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2018 r. pod poz. 395 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...) (czytaj więcej)
W sytuacji, gdy pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje również premie kwartalne, to co do zasady, podlegają one uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń (...) (czytaj więcej)
Wynagrodzenie menedżera z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu, a także wydatki poniesione w związku z udostępnieniem mu pomieszczeń biurowych (wraz z wyposażeniem), pokryciem kosztów uczestnictwa (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Projekt wprowadza mechanizm udzielania wsparcia (...) (czytaj więcej)
Samego udzielenia bądź zaciągnięcia pożyczki nie wykazuje się w rachunku zysków i strat. Nie jest to bowiem operacja wpływająca na wynik finansowy. (...) (czytaj więcej)
Na podstawie art. 112c ustawy o VAT, w zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania (...) (czytaj więcej)
20.02.2018 (wtorek)
Zgodnie z informacją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 15 lutego 2018 r. część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego zostanie (...) (czytaj więcej)
Z dniem 14 lutego 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób (...) (czytaj więcej)
Zapłata z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu VAT po pomniejszeniu jej o kwotę wniesioną tytułem (...) (czytaj więcej)
Na gruncie ustaw o podatku dochodowym obowiązują przepisy, które odnoszą się do organizowania i finansowania przez pracodawców (podatników PIT i CIT) kosztów opieki (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w komunikacie wydanym 16 lutego 2018 r. zapowiedziało: wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:   sporządzenia dokumentacji podatkowej (...) (czytaj więcej)
Saldo Wn konta 24 „Pozostałe rozrachunki”, wyrażające stan należności z tytułu udzielonych pożyczek, wykazuje się w aktywach bilansu jako: 1) inwestycje długoterminowe - (...) (czytaj więcej)
19.02.2018 (poniedziałek)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości VIII kadencji, które odbyło się 13 lutego 2018 r., (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2018  r. przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pracownicze (...) (czytaj więcej)
Kontynuowanie przez byłego wspólnika działalności prowadzonej przez spółkę cywilną – w formie indywidualnej działalności gospodarczej – nie ma wpływu na jego (...) (czytaj więcej)
W wyroku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1265/17 (orzeczenie nieprawomocne) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, iż: Usługi projektowe oraz formalnoprawne, (...) (czytaj więcej)
Nowelizacja ustawy o PIT w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie oznacza utraty prawa do ich stosowania dla twórców zatrudnionych na (...) (czytaj więcej)
Począwszy od sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie raportowania informacji niefinansowych. (...) (czytaj więcej)
18.02.2018 (niedziela)
Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono mechanizm (...) (czytaj więcej)
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek. Przy czym od 1 stycznia (...) (czytaj więcej)
Kopia protokołu z posiedzenia zagranicznego sądu upadłościowego, z którego wynika, że zostało zakończone postępowanie upadłościowe wobec zagranicznego kontrahenta, poświadczona za zgodność z oryginałem (...) (czytaj więcej)
17.02.2018 (sobota)
Na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., nr DD3.8223.361.2017, dotyczące nowych zasad korzystania (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60