Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018 r., godz. 16:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 328.333
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Bezrobocie w styczniu 2018 r.
10.02.2018

Bezrobocie w styczniu 2018 r.

W styczniu 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 6,9%. W porównaniu z grudniem 2017 r. wzrosła o 0,3 pkt proc. Wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2018 r. w porównaniu do stanu z końca (...)
Artykuł zawiera znaków: 608
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
21.02.2018 (środa)
W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2018 r. pod poz. 395 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...) (czytaj więcej)
W sytuacji, gdy pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje również premie kwartalne, to co do zasady, podlegają one uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń (...) (czytaj więcej)
Wynagrodzenie menedżera z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu, a także wydatki poniesione w związku z udostępnieniem mu pomieszczeń biurowych (wraz z wyposażeniem), pokryciem kosztów uczestnictwa (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Projekt wprowadza mechanizm udzielania wsparcia (...) (czytaj więcej)
Samego udzielenia bądź zaciągnięcia pożyczki nie wykazuje się w rachunku zysków i strat. Nie jest to bowiem operacja wpływająca na wynik finansowy. (...) (czytaj więcej)
Na podstawie art. 112c ustawy o VAT, w zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania (...) (czytaj więcej)
20.02.2018 (wtorek)
Zgodnie z informacją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 15 lutego 2018 r. część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego zostanie (...) (czytaj więcej)
Z dniem 14 lutego 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób (...) (czytaj więcej)
Zapłata z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu VAT po pomniejszeniu jej o kwotę wniesioną tytułem (...) (czytaj więcej)
Na gruncie ustaw o podatku dochodowym obowiązują przepisy, które odnoszą się do organizowania i finansowania przez pracodawców (podatników PIT i CIT) kosztów opieki (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w komunikacie wydanym 16 lutego 2018 r. zapowiedziało: wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:   sporządzenia dokumentacji podatkowej (...) (czytaj więcej)
Saldo Wn konta 24 „Pozostałe rozrachunki”, wyrażające stan należności z tytułu udzielonych pożyczek, wykazuje się w aktywach bilansu jako: 1) inwestycje długoterminowe - (...) (czytaj więcej)
19.02.2018 (poniedziałek)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości VIII kadencji, które odbyło się 13 lutego 2018 r., (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2018  r. przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pracownicze (...) (czytaj więcej)
Kontynuowanie przez byłego wspólnika działalności prowadzonej przez spółkę cywilną – w formie indywidualnej działalności gospodarczej – nie ma wpływu na jego (...) (czytaj więcej)
W wyroku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1265/17 (orzeczenie nieprawomocne) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, iż: Usługi projektowe oraz formalnoprawne, (...) (czytaj więcej)
Nowelizacja ustawy o PIT w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie oznacza utraty prawa do ich stosowania dla twórców zatrudnionych na (...) (czytaj więcej)
Począwszy od sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie raportowania informacji niefinansowych. (...) (czytaj więcej)
18.02.2018 (niedziela)
Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono mechanizm (...) (czytaj więcej)
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek. Przy czym od 1 stycznia (...) (czytaj więcej)
Kopia protokołu z posiedzenia zagranicznego sądu upadłościowego, z którego wynika, że zostało zakończone postępowanie upadłościowe wobec zagranicznego kontrahenta, poświadczona za zgodność z oryginałem (...) (czytaj więcej)
17.02.2018 (sobota)
Na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., nr DD3.8223.361.2017, dotyczące nowych zasad korzystania (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60