Ostatnia aktualizacja: 20.01.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 290.460
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku użytkowego
11.01.2018

Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku użytkowego

Nie jest możliwe ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku użytkowego, jeżeli przed ulepszeniem nie spełniał on definicji środka trwałego. Takie (...)
Artykuł zawiera znaków: 349
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
20.01.2018 (sobota)
Główny Urząd Statystyczny podał, że według szacunków ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 r. wzrosły o 0,2% w porównaniu z listopadem 2017 r. W 2017 r. ceny (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Cyfryzacji rozszerzyło usługę na portalu historiapojazdu.gov.pl o możliwość sprawdzenia aut pochodzących z zagranicy, które nie są zarejestrowane w Polsce. Do tej pory w systemie (...) (czytaj więcej)
U pielęgniarek i położnych uczestniczących w szkoleniach lub innych formach dokształcania, których koszt jest im częściowo lub w całości refundowany przez izbę pielęgniarek (...) (czytaj więcej)
19.01.2018 (piątek)
Na mocy art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych (...) (czytaj więcej)
Obecnie popularną formą produktów multimedialnych są między innymi e-booki oraz kursy on-line. W świetle przepisów ustawy o VAT sprzedaż książek w postaci elektronicznej (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono w życie kilka zmian, o których należy pamiętać, rozliczając zakup środka trwałego, a także kontynuując jego amortyzację. W Biuletynie Informacyjnym (...) (czytaj więcej)
Podatnicy, którzy posiadają zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2018 r. dla celów m.in. bilansowych i podatkowych obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016). KŚT 2016 wprowadziła zmiany (...) (czytaj więcej)
Korekty JPK_VAT należy składać do 31 stycznia 2018 r. według schematu JPK_VAT(2), a od 1 lutego 2018 r. - według schematu JPK_VAT(3). Pliki JPK_VAT, (...) (czytaj więcej)
18.01.2018 (czwartek)
U członków zarządu i dyrektorów nie powstanie przychód z tytułu objęcia ich bezimienną polisą ubezpieczeniową w zakresie OC sfinansowaną przez spółkę. Tak wynika (...) (czytaj więcej)
Uchylenie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów art. 24a ust. 3a-3b updof zniosło obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu w roku podatkowym podatkowej księgi (...) (czytaj więcej)
Dostawa czasopism w wersji elektronicznej uznawana jest za usługę elektroniczną. Zakup książki w wersji elektronicznej od unijnego dostawcy, stanowi po stronie polskiego (...) (czytaj więcej)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES uznał, że wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, (...) (czytaj więcej)
Coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, (...) (czytaj więcej)
Począwszy od sprawozdań finansowych za 2016 r., jednostki sporządzające rachunek zysków i strat w wersji porównawczej (załącznik nr 1 i załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości) (...) (czytaj więcej)
17.01.2018 (środa)
W dniu dzisiejszym Główny Urząd Statystyczny podał kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 r., włącznie z wypłatami z zysku. Wynosi ona (...) (czytaj więcej)
WSA w Gdańsku, w orzeczeniu z 11 października 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 973/17 (orzeczenie nieprawomocne) wykazał, że magazynowanie towarów w innym państwie UE nie stanowi (...) (czytaj więcej)
Jeżeli wynajem miejsc postojowych osobom fizycznym nie będzie odbywać się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z tego najmu będzie (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. (...) (czytaj więcej)
Z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za rok (...) (czytaj więcej)
Jak wynika z art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF, dla celów podatku dochodowego status małego podatnika ma podatnik, (...) (czytaj więcej)
16.01.2018 (wtorek)
Przypominamy, że planując zimowy wypoczynek za granicą w jednym z państw członkowskich UE/EFTA podczas tegorocznych ferii zimowych warto pomyśleć o Europejskiej (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60