Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018 r., godz. 16:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 323.920
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Zasady należytej staranności w VAT - do końca ...
12.10.2017

Zasady należytej staranności w VAT - do końca października powstanie kodeks dobrych praktyk

W dniu 13 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja, która rozpoczęła drugi etap konsultacji podatkowych w sprawie przesłanek należytej staranności w VAT. (...)
Artykuł zawiera znaków: 1495
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
23.02.2018 (piątek)
W dniu 24 stycznia br. na stronie internetowej PIBR (www.pibr.org.pl) poinformowano, iż do Ministerstwa Finansów trafił projekt nowej usługi biegłych rewidentów. Jak (...) (czytaj więcej)
Pracownica może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, jednak w wymiarze nie wyższym niż 6 tygodni. Po porodzie przysługuje jej (...) (czytaj więcej)
Naruszenie przez podatnika terminów do złożenia VAT-26, nie powoduje bezpowrotnej utraty możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego wykorzystywanego (...) (czytaj więcej)
Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej podatnicy mogą składać wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Jednym z warunków rozpoznania wniosku (...) (czytaj więcej)
Z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, dodanym do ustawy o VAT z dniem 13 stycznia br., wynika, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi wykazy (...) (czytaj więcej)
Koszty reklamacji, poniesione w związku z usunięciem wad sprzedawanych wyrobów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak wyjaśnił Dyrektor (...) (czytaj więcej)
22.02.2018 (czwartek)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2017 r., nr 0114-KDIP4.4012.554.2017.2.IT wypowiedział się na temat zasad stosowania prewspółczynnika w przypadku inwestycji (...) (czytaj więcej)
W dniu 22 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat dotyczący prac nad zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 22 lutego br. opublikowało na stronie internetowej www.mpips.gov.pl komunikat w sprawie emerytur i rent. Czytamy w nim, że: (...) (czytaj więcej)
Roczna opłata za wieczyste użytkowanie dotyczy całego roku i z reguły opłacana jest z góry, dlatego też wskazane jest ująć ją na koncie (...) (czytaj więcej)
Podatnicy oczekujący na zwrot podatku VAT, wobec których organ podatkowy przedłużył termin zwrotu ze względu na konieczność jego weryfikacji, często (...) (czytaj więcej)
Przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r. nie regulowały kwestii kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów nagród wypłacanych pracownikom a finansowanych (...) (czytaj więcej)
21.02.2018 (środa)
W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2018 r. pod poz. 395 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...) (czytaj więcej)
W sytuacji, gdy pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje również premie kwartalne, to co do zasady, podlegają one uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń (...) (czytaj więcej)
Wynagrodzenie menedżera z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu, a także wydatki poniesione w związku z udostępnieniem mu pomieszczeń biurowych (wraz z wyposażeniem), pokryciem kosztów uczestnictwa (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Projekt wprowadza mechanizm udzielania wsparcia (...) (czytaj więcej)
Samego udzielenia bądź zaciągnięcia pożyczki nie wykazuje się w rachunku zysków i strat. Nie jest to bowiem operacja wpływająca na wynik finansowy. (...) (czytaj więcej)
Na podstawie art. 112c ustawy o VAT, w zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania (...) (czytaj więcej)
20.02.2018 (wtorek)
Zgodnie z informacją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 15 lutego 2018 r. część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego zostanie (...) (czytaj więcej)
Z dniem 14 lutego 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób (...) (czytaj więcej)
Zapłata z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu VAT po pomniejszeniu jej o kwotę wniesioną tytułem (...) (czytaj więcej)
Na gruncie ustaw o podatku dochodowym obowiązują przepisy, które odnoszą się do organizowania i finansowania przez pracodawców (podatników PIT i CIT) kosztów opieki (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60