Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017 r., godz. 13:51
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 279.130
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  W 2018 r. nowe kody tytułu ubezpieczenia dla ...
10.10.2017

W 2018 r. nowe kody tytułu ubezpieczenia dla niań

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie zmiany w zakresie finansowania składek za nianię, tj. osobę sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie (...)
Artykuł zawiera znaków: 894
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
21.10.2017 (sobota)
W dniu 21 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów (...) (czytaj więcej)
Usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym, nie korzystają ze (...) (czytaj więcej)
Od 17 października 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) prowadzi Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Wynika tak z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (...) (czytaj więcej)
20.10.2017 (piątek)
Odpisy amortyzacyjne w części, w której zakup środka trwałego był sfinansowany ze środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), pochodzących z zaliczek na (...) (czytaj więcej)
W projekcie z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, zamieszczonym na stronie (...) (czytaj więcej)
Wydatki związane z nasadzeniami zastępczymi nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego (budynku mieszkalnego wielorodzinnego), ponieważ nie mieszczą się w katalogu wydatków stanowiących (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z projektem z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zamieszczonym na (...) (czytaj więcej)
Czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi - na jego pisemny wniosek - w celu załatwienia spraw osobistych, nie stanowi pracy (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 13 października 2017 r. pod poz. 1911 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...) (czytaj więcej)
19.10.2017 (czwartek)
W przypadku gdy po zakończeniu umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych korzystający wykupuje przedmiot tej umowy na własność, sposób rozliczenia (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady rozliczania oraz zróżnicowana wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Mają one zastosowanie do rocznego obliczenia (...) (czytaj więcej)
Wartość początkową nabytego przez małżonków budynku stanowi jego cena nabycia wynikająca z aktu notarialnego, powiększona o wartość wszystkich nakładów ulepszeniowych. Wyceną biegłego (...) (czytaj więcej)
Aby uniknąć odpowiedzialności za ewentualne oszustwa podatkowe mające na celu wyłudzenie podatku VAT podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą dochować należytej (...) (czytaj więcej)
Umowa zawarta pomiędzy Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 maja 2012 r. wskazuje, że osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 października 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa (...) (czytaj więcej)
18.10.2017 (środa)
Przedsiębiorca, który od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej, rozpoczynając w trakcie roku (...) (czytaj więcej)
Zakup urządzenia dokonany przez polskiego podatnika w innym państwie UE, stanowi WNT, które powinien rozliczyć w deklaracji i informacji podsumowującej. Koszty podróży, (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2018 r. zaplanowano wejście w życie zmian dotyczących fakturowania, mających na celu popularyzację faktur elektronicznych. W projekcie z dnia 27 września (...) (czytaj więcej)
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876) wskazuje w art. 26, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (...) (czytaj więcej)
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 października 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przewiduje się w nim, że (...) (czytaj więcej)
17.10.2017 (wtorek)
Proceder wystawiania i posługiwania się pustymi fakturami jest powszechnym zjawiskiem, które resort finansów zamierza zwalczyć posługując się tzw. zakupem kontrolowanym. Ministerstwo (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60