Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 288.642
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Pożyczki udzielone pracownikom ze środków obrotowych jednostki w ...
14.09.2017

Pożyczki udzielone pracownikom ze środków obrotowych jednostki w ewidencji księgowej

Rozrachunków z pracownikami z innych tytułów niż wynagrodzenia za pracę - w tym z tytułu udzielanych im pożyczek - ujmuje się na koncie 23-4 (...)
Artykuł zawiera znaków: 1080
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
25.11.2017 (sobota)
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79 (...) (czytaj więcej)
Wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za III kwartał 2017 r. (...) (czytaj więcej)
Osoby pobierające rentę socjalną mogą osiągać dodatkowe przychody. Aby jednak prawo do renty socjalnej nie zostało zawieszone, muszą zostać zachowane (...) (czytaj więcej)
24.11.2017 (piątek)
Kierownik jednostki może - w ramach tzw. outsourcingu - zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu. Wówczas cele i zasady przeprowadzania (...) (czytaj więcej)
Sejm na 52. posiedzeniu w dniu 22 listopada br. zajmował się projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt trafi jednak ponownie do (...) (czytaj więcej)
Wynik inwentaryzacji za dany rok obrotowy należy rozliczyć w księgach rachunkowych roku, za który sporządzana jest inwentaryzacja. Tak jest także wtedy, (...) (czytaj więcej)
Spółka (wnioskodawca) zamierza wykupić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej m.in. członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i prokurentów. Polisa ma też obejmować (...) (czytaj więcej)
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów (...) (czytaj więcej)
Do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, co do zasady, przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności (...) (czytaj więcej)
23.11.2017 (czwartek)
Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości powinna zawierać w szczególności rozwiązania dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów (...) (czytaj więcej)
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi często wykorzystują w swoich firmach składniki prywatnego majątku, w tym głównie nieruchomości, w posiadanie których weszli w drodze darowizny. Wiele (...) (czytaj więcej)
Pozyskiwane w JPK_VAT dane stanowią narzędzie do identyfikacji nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. W przyszłości będą one przebudowane w ten sposób, aby odciążyć podatników od (...) (czytaj więcej)
Podatnicy CIT będą obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty (...) (czytaj więcej)
W myśl art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat bankowych zalicza się do przychodów finansowych i księguje (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat informujący o pracach serwisowych JPK. W komunikacie czytamy: „(…) w związku z pracami serwisowymi na środowisku produkcyjnym (...) (czytaj więcej)
22.11.2017 (środa)
Jak wielokrotnie informowaliśmy, od 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające KŚT 2016. Jednak m.in. dla celów podatkowych i bilansowych nowa (...) (czytaj więcej)
Do ustawy o CIT będą wprowadzone nowe przepisy ustalające limit wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o tzw. usługi niematerialne (np. usługi (...) (czytaj więcej)
Wydatki poniesione z góry, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wskazane jest w księgach rachunkowych rozliczać w czasie przez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Czynne rozliczenia międzyokresowe (...) (czytaj więcej)
Dokonanie rejestracji samochodu sprowadzonego wcześniej w ramach WNT, jako towaru handlowego z przeznaczeniem na sprzedaż, oznacza konieczność zapłaty podatku VAT wraz z należnymi (...) (czytaj więcej)
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.gunb.gov.pl) przypomina właścicielom i zarządcom tzw. obiektów wielkopowierzchniowych o obowiązku wykonania do (...) (czytaj więcej)
Eksport jest rodzajem dostawy towarów. Wywóz towarów poza terytorium UE musi następować w wykonaniu czynności przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak (...) (czytaj więcej)
21.11.2017 (wtorek)
Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60