Ostatnia aktualizacja: 22.09.2017 r., godz. 14:19
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.343
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Prawo do korzystania z ulgi na złe długi, gdy ...
12.09.2017

Prawo do korzystania z ulgi na złe długi, gdy dłużnikiem jest osoba prywatna – wyrok NSA

Podatnik nie ma prawa korygować podstawy opodatkowania i kwoty VAT w ramach ulgi na złe długi, jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca (...)
Artykuł zawiera znaków: 278
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
23.09.2017 (sobota)
Pracownicy Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, za sprawą ustawy (...) (czytaj więcej)
W celu zwiększenia obecności polskiej nauki w międzynarodowym środowisku naukowym od 1 października br. rozpocznie działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na podstawie (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów uwzględniając liczne postulaty przedsiębiorców, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników, podjęło działania dotyczące opracowania możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej (...) (czytaj więcej)
22.09.2017 (piątek)
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pdof, pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym (nr UA31) w pierwotnej wersji przewidywał radykalną zmianę przepisów ustawy o zryczałtowanym (...) (czytaj więcej)
Z dniem 5 września 2017 r. rozszerzony został krąg osób, za które pracodawca jest obowiązany opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, (...) (czytaj więcej)
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia - określona w art. 28 ust. 2 i 8 (...) (czytaj więcej)
Koszty pośrednie dotyczące 2016 r., udokumentowane fakturami wystawionymi w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r., które zostały otrzymane przez podatnika w styczniu 2017 r. po zamknięciu (...) (czytaj więcej)
W dniu 30 września br. mija termin na uregulowanie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych. Opłaty (...) (czytaj więcej)
Objęcie krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowym zakłada przyjęty przez Radę (...) (czytaj więcej)
21.09.2017 (czwartek)
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej ponad wartość diety określonej w powszechnie obowiązujących przepisach, stanowi u pracownika przychód, od którego pracodawca powinien pobrać (...) (czytaj więcej)
Jeżeli kontrahent wystawi fakturę VAT, w której błędnie (niezgodnie z umową) wykaże cenę wyższą niż cena uzgodniona i podatnik (nabywca) niezwłocznie wystąpi z żądaniem (...) (czytaj więcej)
Organy podatkowe uznają obecnie, że media mogą być rozliczane odrębnie od usługi najmu i refakturowane na najemców (z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT (...) (czytaj więcej)
Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki. Jest on zobowiązany do zawarcia takiej umowy w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości VIII kadencji, które odbyło się 12 września 2017 r., (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), pracodawcy obligatoryjnie tworzący Fundusz, (...) (czytaj więcej)
20.09.2017 (środa)
Zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Od 12 sierpnia br. podatnicy (PIT i CIT) mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków (...) (czytaj więcej)
Jeżeli podatnik - z przyczyn od siebie niezależnych - nie posiada dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków na remont lokalu mieszkalnego w latach (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...) (czytaj więcej)
Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenia z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Przewiduje się w nim, że (...) (czytaj więcej)
19.09.2017 (wtorek)
Emerytura przyznawana na tzw. nowych zasadach stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60