Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 266.111
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Czas na II ratę podatku od środków transportowych
11.09.2017

Czas na II ratę podatku od środków transportowych

W dniu 15 września br. mija termin wniesienia II raty podatku od środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej (...)
Artykuł zawiera znaków: 932
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
20.11.2017 (poniedziałek)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.247.2017.1.DW wyjaśnił, że zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% jest możliwe, (...) (czytaj więcej)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach zakłada zmiany dotyczące m.in. wystawiania faktur do (...) (czytaj więcej)
W przypadku gdy leasingodawca wskazał w umowie leasingowej wartość ofertową przedmiotu leasingu i zdaniem korzystającego jest ona wiarygodna, to leasingobiorca może ją przyjąć (...) (czytaj więcej)
Na podstawie treści art. 29a ust. 1 ustawy o VAT - podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub (...) (czytaj więcej)
Pomimo, że odszkodowanie czy zadośćuczynienie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, to ustawodawca w katalogu zwolnień przedmiotowych nie przewidział zwolnienia dla odsetek (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości VIII kadencji, które odbyło się 14 listopada 2017 r., (...) (czytaj więcej)
19.11.2017 (niedziela)
Senat na posiedzeniu w dniach 14-15 listopada 2017 r. przyjął m.in. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Nowelizacja ta (...) (czytaj więcej)
Komisja Europejska proponuje zobligowanie wszystkich ubezpieczycieli w Unii do kalkulacji składki za polisy OC na podstawie historii ubezpieczenia i szkód danego kierowcy. Nowe (...) (czytaj więcej)
Jeżeli elementy wyposażenia wynajmowanego mieszkania zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych, to kosztem uzyskania przychodów będą mogły być jedynie odpisy (...) (czytaj więcej)
18.11.2017 (sobota)
Od 1 września 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu. Senat na posiedzeniu w dniach 9-10 listopada (...) (czytaj więcej)
W I kwartale 2017 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzała, jak sprzedawcy informują konsumentów o cenach produktów. Inspektorzy skontrolowali (...) (czytaj więcej)
Z dniem 1 grudnia 2017 r. zmianie ulegnie dolna granica wysokości wynagrodzenia młodocianych. Jest ona zależna od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (...) (czytaj więcej)
17.11.2017 (piątek)
Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy przepisy dotyczące m.in. wykreślania podatników z rejestru VAT (patrz: art. 96 ust. 9-9i ustawy o VAT). Obowiązujące obecnie zasady (...) (czytaj więcej)
Nie jest możliwe w świetle art.16 ust.2 pkt 1 w związku z art.16 ust.1 pkt 25 updop zaliczenie do kosztów podatkowych tych wierzytelności spółek osobowych, (...) (czytaj więcej)
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujące osobom, które nie posiadają okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego do ustalenia (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono informację o wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2018 r. uproszczonej struktury JPK_VAT, pozwalającej na szybsze i łatwiejsze (...) (czytaj więcej)
Jeżeli zwrot dofinansowania do nabycia lub wytworzenia środka trwałego następuje z przyczyn niezależnych od podatnika, korekty odpisów amortyzacyjnych zaliczonych uprzednio do (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z art. 23 ust. 14 ustawy o VAT, warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia jest (...) (czytaj więcej)
16.11.2017 (czwartek)
Spółka po przeprowadzonej kontroli ZUS, aby zrealizować swoje obowiązki jako płatnik składek, opłaciła  za zleceniobiorcę zaległe składki ZUS,  finansując z własnych (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT, natomiast obowiązek przekazywania pozostałych struktur JPK (wyłącznie na żądanie organu (...) (czytaj więcej)
Jeśli spółka z o.o. sporządziła sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (przewidzianego dla jednostek małych), bez decyzji (zgody) organu (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację, iż po ponownej analizie projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT podjęte zostaną działania (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60