Ostatnia aktualizacja: 22.09.2017 r., godz. 14:19
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.343
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Wypłata zawieszonego świadczenia dla zarobkującego emeryta po osiągnięciu ...
11.09.2017

Wypłata zawieszonego świadczenia dla zarobkującego emeryta po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

Uzyskiwanie przez osobę uprawnioną do wcześniejszej emerytury przychodów powyżej określonych limitów skutkuje zmniejszeniem bądź zawieszeniem pobieranego świadczenia. Emeryt ma jednak (...)
Artykuł zawiera znaków: 340
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
23.09.2017 (sobota)
Pracownicy Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, za sprawą ustawy (...) (czytaj więcej)
W celu zwiększenia obecności polskiej nauki w międzynarodowym środowisku naukowym od 1 października br. rozpocznie działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na podstawie (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów uwzględniając liczne postulaty przedsiębiorców, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników, podjęło działania dotyczące opracowania możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej (...) (czytaj więcej)
22.09.2017 (piątek)
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pdof, pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym (nr UA31) w pierwotnej wersji przewidywał radykalną zmianę przepisów ustawy o zryczałtowanym (...) (czytaj więcej)
Z dniem 5 września 2017 r. rozszerzony został krąg osób, za które pracodawca jest obowiązany opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, (...) (czytaj więcej)
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia - określona w art. 28 ust. 2 i 8 (...) (czytaj więcej)
Koszty pośrednie dotyczące 2016 r., udokumentowane fakturami wystawionymi w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r., które zostały otrzymane przez podatnika w styczniu 2017 r. po zamknięciu (...) (czytaj więcej)
W dniu 30 września br. mija termin na uregulowanie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych. Opłaty (...) (czytaj więcej)
Objęcie krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowym zakłada przyjęty przez Radę (...) (czytaj więcej)
21.09.2017 (czwartek)
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej ponad wartość diety określonej w powszechnie obowiązujących przepisach, stanowi u pracownika przychód, od którego pracodawca powinien pobrać (...) (czytaj więcej)
Jeżeli kontrahent wystawi fakturę VAT, w której błędnie (niezgodnie z umową) wykaże cenę wyższą niż cena uzgodniona i podatnik (nabywca) niezwłocznie wystąpi z żądaniem (...) (czytaj więcej)
Organy podatkowe uznają obecnie, że media mogą być rozliczane odrębnie od usługi najmu i refakturowane na najemców (z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT (...) (czytaj więcej)
Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki. Jest on zobowiązany do zawarcia takiej umowy w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości VIII kadencji, które odbyło się 12 września 2017 r., (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), pracodawcy obligatoryjnie tworzący Fundusz, (...) (czytaj więcej)
20.09.2017 (środa)
Zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Od 12 sierpnia br. podatnicy (PIT i CIT) mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków (...) (czytaj więcej)
Jeżeli podatnik - z przyczyn od siebie niezależnych - nie posiada dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków na remont lokalu mieszkalnego w latach (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...) (czytaj więcej)
Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenia z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Przewiduje się w nim, że (...) (czytaj więcej)
19.09.2017 (wtorek)
Emerytura przyznawana na tzw. nowych zasadach stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60