Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Wydatek może być kosztem, także gdy kontrahent sprzedający ...
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI

POMOCE PODATNIKA

11.09.2017

Wydatek może być kosztem, także gdy kontrahent sprzedający usługę lub towar nie opodatkuje uzyskanego z tego tytułu przychodu

Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)
Artykuł zawiera znaków: 652
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
20.04.2018 (piątek)
WNT wystąpi także wtedy, gdy polski podatnik nie dokonał rejestracji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Niedopełnienie formalności nie wyklucza konieczności opodatkowania (...) (czytaj więcej)
Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed dniem 1 marca 2018 r. (trwał nie (...) (czytaj więcej)
Odpowiadając na interpelację poselską nr 19414, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) przypomniał, że obowiązek przekazywania przez podatników informacji o prowadzonej działalności (...) (czytaj więcej)
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe (...) (czytaj więcej)
19.04.2018 (czwartek)
Osoby niepełnosprawne, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mogą odliczać m.in. wydatki na zabiegi rehabilitacyjne. Do tej kategorii wydatków można zaliczyć wydatek na (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami wspierającymi osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów. Jak zapowiedziało na stronie internetowej (www.mpips.gov.pl) (...) (czytaj więcej)
W zasadach (polityce) rachunkowości jednostka może przyjąć, że w trakcie danego okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału) VAT naliczony oraz VAT należny są (...) (czytaj więcej)
W sytuacji, gdy w umowie oraz w fakturze podana jest cena nabycia nieruchomości w jednej kwocie, podatnik powinien ustalić wartość (...) (czytaj więcej)
Podmioty korzystające ze wsparcia udzielanego przez PFRON zobowiązane są przedstawić mu, jako podmiotowi udzielającemu pomocy, sprawozdania finansowe za okres 3 (...) (czytaj więcej)
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej (...) (czytaj więcej)
18.04.2018 (środa)
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat ostrzegający przed fałszywymi e-mailami. Jak podaje resort do użytkowników poczty elektronicznej trafiają (...) (czytaj więcej)
18 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697). Ustawa (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w  dniu 17 kwietnia 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych (...) (czytaj więcej)
Umowa pożyczki pieniężnej zawarta z zagraniczną firmą przez dwóch polskich wspólników spółki z o.o., którzy są podatnikami VAT, podlega opodatkowaniu w Polsce jako (...) (czytaj więcej)
Zwolnieniem podmiotowym z VAT są objęci podatnicy, u których wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) w poprzednim roku podatkowym (oraz bieżącym) nie przekroczyła kwoty (...) (czytaj więcej)
Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności. Polega on na rozdzieleniu płatności w ten sposób, że zapłata: kwoty (...) (czytaj więcej)
17.04.2018 (wtorek)
Generalnie należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Jeżeli nie uległy (...) (czytaj więcej)
Kredyt w rachunku bieżącym to szczególna forma kredytowania polegająca na tym, że bank, który prowadzi rachunek bieżący, przyznaje swojemu klientowi kredyt (...) (czytaj więcej)
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy uznać za uregulowanie należności, wobec czego przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT nakazujący korektę (...) (czytaj więcej)
Senat na posiedzeniu w dniach 11,13 i 16 kwietnia 2018 r. przyjął bez poprawek m.in. ustawy o zmianie ustawy: o usługach płatniczych oraz niektórych innych (...) (czytaj więcej)
Wnioskodawca (spółka) z o.o. prowadzi działalność produkcyjną. Aby wytwarzać swoje wyroby musi m.in. nabywać prawa do szeregu wartości niematerialnych dotyczących technologii (...) (czytaj więcej)
Organy podatkowe z reguły uznają, że w przypadku wycofania z handlowej spółki osobowej składnika majątku (nieruchomości, samochodu), gdy powyższe zdarzenie następuje na podstawie (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60