Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018 r., godz. 16:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 288.151
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Można składać wnioski o stypendium szkolne
09.09.2017

Można składać wnioski o stypendium szkolne

Do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia. Stypendium szkolne (...)
Artykuł zawiera znaków: 1000
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
18.01.2018 (czwartek)
U członków zarządu i dyrektorów nie powstanie przychód z tytułu objęcia ich bezimienną polisą ubezpieczeniową w zakresie OC sfinansowaną przez spółkę. Tak wynika (...) (czytaj więcej)
Uchylenie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów art. 24a ust. 3a-3b updof zniosło obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu w roku podatkowym podatkowej księgi (...) (czytaj więcej)
Dostawa czasopism w wersji elektronicznej uznawana jest za usługę elektroniczną. Zakup książki w wersji elektronicznej od unijnego dostawcy, stanowi po stronie polskiego (...) (czytaj więcej)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES uznał, że wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, (...) (czytaj więcej)
Coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, (...) (czytaj więcej)
Począwszy od sprawozdań finansowych za 2016 r., jednostki sporządzające rachunek zysków i strat w wersji porównawczej (załącznik nr 1 i załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości) (...) (czytaj więcej)
17.01.2018 (środa)
W dniu dzisiejszym Główny Urząd Statystyczny podał kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 r., włącznie z wypłatami z zysku. Wynosi ona (...) (czytaj więcej)
WSA w Gdańsku, w orzeczeniu z 11 października 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 973/17 (orzeczenie nieprawomocne) wykazał, że magazynowanie towarów w innym państwie UE nie stanowi (...) (czytaj więcej)
Jeżeli wynajem miejsc postojowych osobom fizycznym nie będzie odbywać się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z tego najmu będzie (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. (...) (czytaj więcej)
Z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za rok (...) (czytaj więcej)
Jak wynika z art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF, dla celów podatku dochodowego status małego podatnika ma podatnik, (...) (czytaj więcej)
16.01.2018 (wtorek)
Przypominamy, że planując zimowy wypoczynek za granicą w jednym z państw członkowskich UE/EFTA podczas tegorocznych ferii zimowych warto pomyśleć o Europejskiej (...) (czytaj więcej)
W przypadku, gdy sfinansowanie posiłków dla zleceniobiorców i współpracowników obecnych na regularnych spotkaniach roboczych w siedzibie spółki podnosi efektywność tych spotkań, przyczynia się (...) (czytaj więcej)
W wyniku wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. (...) (czytaj więcej)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, (...) (czytaj więcej)
Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, mają możliwość wyboru szczególnego sposobu (...) (czytaj więcej)
W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów (...) (czytaj więcej)
15.01.2018 (poniedziałek)
Świadczenia emerytalno-rentowe, oprócz ich waloryzacji przeprowadzanej w marcu każdego roku kalendarzowego, mogą być przeliczane na wniosek osób uprawnionych. Jedną z okoliczności stanowiących (...) (czytaj więcej)
W myśl art. 25 updop, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych co do zasady mają obowiązek odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek (...) (czytaj więcej)
Wnioskodawca zapytał organ podatkowy czy może uwzględnić w kosztach prowadzonej działalności agroturystycznej wydatki związane z pobytem całej rodziny, tj. jego, jego małżonki (...) (czytaj więcej)
Nadpłacona kwota za wcześniejszą dostawę, która nie została zwrócona klientowi, nie podlega opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy od tej kwoty powstanie w momencie (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60