Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 278.312
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Wydatki poniesione na przeprowadzenie badania środowiska pracy pracowników
11.08.2017

Wydatki poniesione na przeprowadzenie badania środowiska pracy pracowników

Przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań oraz pomiarów, jak również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, (...)
Artykuł zawiera znaków: 556
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
19.10.2017 (czwartek)
W przypadku gdy po zakończeniu umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych korzystający wykupuje przedmiot tej umowy na własność, sposób rozliczenia (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady rozliczania oraz zróżnicowana wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Mają one zastosowanie do rocznego obliczenia (...) (czytaj więcej)
Wartość początkową nabytego przez małżonków budynku stanowi jego cena nabycia wynikająca z aktu notarialnego, powiększona o wartość wszystkich nakładów ulepszeniowych. Wyceną biegłego (...) (czytaj więcej)
Aby uniknąć odpowiedzialności za ewentualne oszustwa podatkowe mające na celu wyłudzenie podatku VAT podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą dochować należytej (...) (czytaj więcej)
Umowa zawarta pomiędzy Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 maja 2012 r. wskazuje, że osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 października 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa (...) (czytaj więcej)
18.10.2017 (środa)
Przedsiębiorca, który od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej, rozpoczynając w trakcie roku (...) (czytaj więcej)
Zakup urządzenia dokonany przez polskiego podatnika w innym państwie UE, stanowi WNT, które powinien rozliczyć w deklaracji i informacji podsumowującej. Koszty podróży, (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2018 r. zaplanowano wejście w życie zmian dotyczących fakturowania, mających na celu popularyzację faktur elektronicznych. W projekcie z dnia 27 września (...) (czytaj więcej)
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876) wskazuje w art. 26, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (...) (czytaj więcej)
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 października 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przewiduje się w nim, że (...) (czytaj więcej)
17.10.2017 (wtorek)
Proceder wystawiania i posługiwania się pustymi fakturami jest powszechnym zjawiskiem, które resort finansów zamierza zwalczyć posługując się tzw. zakupem kontrolowanym. Ministerstwo (...) (czytaj więcej)
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 9 października 2017 r., sygn. akt GPS 2/17, orzekł, że: „opłatę za postój pojazdów (...) (czytaj więcej)
Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione za granicą na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 29 września 2017 r., pod poz. 1802, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań (...) (czytaj więcej)
Z wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2017 r., będącego odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa, wynika, że jeżeli podatnik zatrudniony na umowę (...) (czytaj więcej)
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej www.gunb.gov.pl, przypomina o konieczności dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. (...) (czytaj więcej)
16.10.2017 (poniedziałek)
Jedną z przesłanek zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych jest poniesienie go przez podatnika, tj. musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych (...) (czytaj więcej)
Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywania - na żądanie organu podatkowego - całości lub (...) (czytaj więcej)
Nie można przyjąć, że dostawa urządzeń i montaż wraz z uruchomieniem linii technologicznej, to dwa odrębne świadczenia. W przypadku gdy montaż jest wyjątkowo (...) (czytaj więcej)
Resorty Rozwoju i Finansów zmiany dotyczące ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawarły w projektach dwóch nowelizacji. Pierwszy z nich (druk sejmowy nr 1878) przewiduje stosowanie począwszy (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60