Ostatnia aktualizacja: 8.12.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 292.586
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Wydatki poniesione na przeprowadzenie badania środowiska pracy pracowników
11.08.2017

Wydatki poniesione na przeprowadzenie badania środowiska pracy pracowników

Przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań oraz pomiarów, jak również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, (...)
Artykuł zawiera znaków: 556
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
10.12.2017 (niedziela)
Z dniem 12 grudnia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa prasowego (Dz. U. poz. 2173). Wprowadza ona zasadę, że dziennikarz nie może odmówić osobie (...) (czytaj więcej)
Komisja Nadzoru Audytowego zaakceptowała decyzje Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 24 października 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i opłaty za wpis na (...) (czytaj więcej)
W Dz. U. z 2017 r. pod poz. 2177 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędu w polskim tekście Konwencji między Rządem (...) (czytaj więcej)
09.12.2017 (sobota)
Od 1 września 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu. Tak przewiduje ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (...) (czytaj więcej)
W 2018 r. zmienią się maksymalne sumy ubezpieczenia upraw rolnych i wyniosą np. 10.650 zł − dla zbóż, 129.600 zł − dla warzyw gruntowych, 84.500 zł (...) (czytaj więcej)
Z dniem 12 grudnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...) (czytaj więcej)
08.12.2017 (piątek)
Autora interpelacji poselskiej nr 15666 zaniepokoiła m.in. kwestia prawa do odliczania VAT z faktur wystawionych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru (...) (czytaj więcej)
Obecnie zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jest określony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie (...) (czytaj więcej)
Jeśli źródłem finansowania paczek świątecznych dla dzieci pracowników są środki ZFŚS, to przy ich przekazaniu należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia (...) (czytaj więcej)
Z art. 188 K.p. wynika, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy (...) (czytaj więcej)
Senat na posiedzeniu w dniach 5-7 grudnia 2017 r. przyjął bez poprawek m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja (...) (czytaj więcej)
W przypadku, gdy wzajemne poręczenia kredytów (pomiędzy spółkami powiązanymi) nie są równowartościowe, wówczas podmiot, który udzielił poręczenia o wartości niższej niż sam (...) (czytaj więcej)
07.12.2017 (czwartek)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych. Tworzy się go z odpisów obowiązkowych (...) (czytaj więcej)
Rozliczenie podatku w ramach ustawy o PIT W Dz. U. z 2017 r. pod poz. 2219 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań (...) (czytaj więcej)
W interpelacji poselskiej nr 15838 poruszono problem zatorów płatniczych. Autor tej interpelacji zauważył, że na rynku funkcjonuje bardzo dużo małych i średnich firm (...) (czytaj więcej)
Z treści art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości wynika obowiązek inwentaryzacji zobowiązań drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości (...) (czytaj więcej)
Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie ukończyły 24 lat podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS (w efekcie opłacają za siebie składki (...) (czytaj więcej)
W I kwartale 2018 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek (...) (czytaj więcej)
06.12.2017 (środa)
Przepisy art. 45 ust. 1b ustawy o rachunkowości przewidują, iż sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie (...) (czytaj więcej)
Wydatki na prace rozbiórkowe budynków, na miejscu których powstaną nowe obiekty, stanowią element ich kosztu wytworzenia. Powinny być one rozliczone (...) (czytaj więcej)
Obecnie płatnik składek, który spłaca zaległości składkowe w układzie ratalnym (lub w odroczonym terminie płatności), dokonuje wpłat poszczególnych rat (odroczonej kwoty) na (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 r. przyjęła m.in. ustawę o dokumentach publicznych, której celem jest stworzenie skutecznego systemu ich (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60