Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017 r., godz. 14:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 296.654
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Materiały zużyte do wykonania usługi budowlanej
19.06.2017

Materiały zużyte do wykonania usługi budowlanej

Wątpliwości podatników rozliczających podatek VAT od usług budowlanych budzić może kwestia  wliczania poniesionych kosztów materiałów zużytych do wykonania usługi budowlanej (...)
Artykuł zawiera znaków: 1078
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
12.12.2017 (wtorek)
Świadczenia emerytalno-rentowe ulegają zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę przychodów z pracy zarobkowej. Emeryt jest więc zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu (...) (czytaj więcej)
W Mon. Pol. z 2017 r. pod poz. 1111 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do (...) (czytaj więcej)
Sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji nie została wymieniona wśród przepisów szczególnych, więc obowiązek podatkowy w stosunku do importu tych usług (...) (czytaj więcej)
Wyceny bilansowej aktywów, w tym towarów, dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. (...) (czytaj więcej)
Uzależnienie zwolnienia z VAT dostawy budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, jest (...) (czytaj więcej)
Jeżeli wydatki poniesione przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną na czynsz oraz media są związane z prowadzoną (zarejestrowaną) w jego prywatnym mieszkaniu działalnością (...) (czytaj więcej)
11.12.2017 (poniedziałek)
Polskie przepisy, które uzależniają stosowanie obniżonej stawki VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych jedynie od kryterium ich „daty minimalnej trwałości” (...) (czytaj więcej)
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do (...) (czytaj więcej)
E-booki czyli książki w postaci elektronicznej to obecnie popularna forma sprzedaży tych produktów. Jest to dokument cyfrowy, elektroniczny w postaci pliku, który (...) (czytaj więcej)
Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki ZFRON pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (...) (czytaj więcej)
Bony towarowe to w większości firm najpopularniejsza forma świadczeń dokonywanych na rzecz pracowników z okazji świąt. W przypadku gdy ich zakup sfinansowany został (...) (czytaj więcej)
W rozliczeniu podatku dochodowego za 2017 r. pracodawca nie wyręczy podatnika. Ustawodawca zlikwidował funkcjonujące jeszcze w rozliczeniach PIT za 2016 r. rozwiązanie polegające na (...) (czytaj więcej)
10.12.2017 (niedziela)
Z dniem 12 grudnia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa prasowego (Dz. U. poz. 2173). Wprowadza ona zasadę, że dziennikarz nie może odmówić osobie (...) (czytaj więcej)
Komisja Nadzoru Audytowego zaakceptowała decyzje Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 24 października 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i opłaty za wpis na (...) (czytaj więcej)
W Dz. U. z 2017 r. pod poz. 2177 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędu w polskim tekście Konwencji między Rządem (...) (czytaj więcej)
09.12.2017 (sobota)
Od 1 września 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu. Tak przewiduje ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (...) (czytaj więcej)
W 2018 r. zmienią się maksymalne sumy ubezpieczenia upraw rolnych i wyniosą np. 10.650 zł − dla zbóż, 129.600 zł − dla warzyw gruntowych, 84.500 zł (...) (czytaj więcej)
Z dniem 12 grudnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...) (czytaj więcej)
08.12.2017 (piątek)
W przypadku, gdy wzajemne poręczenia kredytów (pomiędzy spółkami powiązanymi) nie są równowartościowe, wówczas podmiot, który udzielił poręczenia o wartości niższej niż sam (...) (czytaj więcej)
Senat na posiedzeniu w dniach 5-7 grudnia 2017 r. przyjął bez poprawek m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja (...) (czytaj więcej)
Jeśli źródłem finansowania paczek świątecznych dla dzieci pracowników są środki ZFŚS, to przy ich przekazaniu należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia (...) (czytaj więcej)
Z art. 188 K.p. wynika, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60