Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017 r., godz. 13:50
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 277.370
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Doradca emerytalny w ZUS
18.06.2017

Doradca emerytalny w ZUS

ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że przez cały maj br. w dwóch oddziałach testowana była usługa doradcy emerytalnego. W tym okresie (...)
Artykuł zawiera znaków: 1354
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
25.06.2017 (niedziela)
W wyniku kontroli pracodawców i wojewódzkich ośrodków medycyny pracy przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli i Państwową Inspekcję Pracy stwierdzono brak rozwiązań prawnych, które (...) (czytaj więcej)
Od 27 maja 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczące alkoholu etylowego całkowicie skażonego objętego zwolnieniem od podatku akcyzowego. (...) (czytaj więcej)
Jak co roku, w okresie letnim na polskich drogach w określonych dniach i godzinach będą obowiązywały czasowe ograniczenia oraz zakazy ruchu dla samochodów (...) (czytaj więcej)
24.06.2017 (sobota)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o prawach konsumenta na rynku budowlanym wynikających m.in. z ustawy o prawach konsumenta. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych (...) (czytaj więcej)
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl) przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji. Chodzi tu (...) (czytaj więcej)
Parlament Europejski na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r. przyjął dyrektywę w sprawie etykietowania efektywności energetycznej. Wprowadza ona prostsze (...) (czytaj więcej)
23.06.2017 (piątek)
Upływ terminu określonego do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, tak jak i za pozostałe miesiące (kwartały) roku, nie (...) (czytaj więcej)
Z dniem 25 czerwca br. wchodzą w życie zmiany w zakresie tworzenia i prowadzenia aptek, które wprowadza ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. (...) (czytaj więcej)
Prawo użytkowania wieczystego gruntu może zostać uznane za środek trwały, jeżeli spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. W księgach rachunkowych (...) (czytaj więcej)
Podatek zapłacony za zagranicznego kontrahenta będzie kosztem uzyskania przychodów, o ile umowa zawarta z tym kontrahentem nakłada taki obowiązek albo z uwagi na (...) (czytaj więcej)
Pobraną opłatę klimatyczną oraz jej wpłatę do gminy w księgach rachunkowych właściciela pensjonatu (inkasenta) można ująć następująco: 1) przyjęcie od osoby fizycznej (...) (czytaj więcej)
W dniu 20 czerwca 2017 r. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował o rozpoczęciu wysyłania informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Jak w niej czytamy: „(…) (...) (czytaj więcej)
22.06.2017 (czwartek)
Jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2016 r., mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. najpóźniej do dnia (...) (czytaj więcej)
Stosownie do art. 32 ust. 3 updof, zaliczkę na podatek obliczoną w sposób określony w art. 32 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 updof płatnik (zakład pracy) (...) (czytaj więcej)
Miejsce prowadzenia wykonywanych przez korepetytora zadań (własne mieszkanie lub miejsce zamieszkania ucznia), brak bezpośredniego kierownictwa i nadzoru oraz zakres ciążącej odpowiedzialności (...) (czytaj więcej)
Stratę w środkach pieniężnych poniesioną w wyniku przywłaszczenia ich przez pracownika, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych, o ile dopełnił należytej staranności w nadzorowaniu (...) (czytaj więcej)
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego (...) (czytaj więcej)
Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych (...) (czytaj więcej)
21.06.2017 (środa)
Korekta kosztów o wartość stanu materiałów, towarów i produktów gotowych ma na celu pozostawienie w kosztach wyłącznie wartości tych materiałów, towarów i produktów gotowych, (...) (czytaj więcej)
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa (...) (czytaj więcej)
Z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w związku z jej art. 146a pkt 2 wynika, iż 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, (...) (czytaj więcej)
Co do zasady, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60