Ostatnia aktualizacja: 17.08.2017 r., godz. 13:13
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 206.984
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Wzrost świadczeń chorobowych z ograniczoną podstawą wymiaru zasiłku
17.06.2017

Wzrost świadczeń chorobowych z ograniczoną podstawą wymiaru zasiłku

Osoby, których niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego albo przed upływem odpowiednio 14 dni lub 3 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia, (...)
Artykuł zawiera znaków: 2327
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
17.08.2017 (czwartek)
Powszechną praktyką jest, że podmioty gospodarcze otrzymują od swoich kontrahentów wpłaty na poczet dostaw towarów/usług. Czy otrzymanie takiej wpłaty wiąże (...) (czytaj więcej)
Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń dla rodzin uzależnionych od spełnienia kryterium dochodowego, tj. do: świadczeń rodzinnych,   świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz   świadczenia wychowawczego, zwanego (...) (czytaj więcej)
Zaciągnięte przez jednostkę pożyczki ewidencjonowane są w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków w dniu ich otrzymania w wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 (...) (czytaj więcej)
Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. wzrosną i nie będą mogły przekroczyć: od gruntów:   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (...) (czytaj więcej)
Komisja Europejska w dniu 30 czerwca 2017 r. wydała decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja uznała w niej, że polski podatek od (...) (czytaj więcej)
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od (...) (czytaj więcej)
16.08.2017 (środa)
Zakup licencji od zagranicznej firmy nieposiadającej w Polsce siedziby ani oddziału, stanowi dla polskiego nabywcy import usług. Jeśli na wystawionej fakturze (...) (czytaj więcej)
Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to powstała różnica stanowi (...) (czytaj więcej)
Przekształcenie niespłaconej kwoty kapitału pożyczki w walucie obcej w nową pożyczkę, należy traktować jako nowację, wskutek której doszło do uregulowania pierwotnej pożyczki. (...) (czytaj więcej)
Wykreślaniem podatników z rejestru VAT zainteresował się autor interpelacji poselskiej z 7 czerwca br., nr 13183, który zapytał, dlaczego nie powiadamia się podatników (...) (czytaj więcej)
Wykorzystywanie przez pracownicę przerwy na karmienie dziecka piersią na końcu lub początku dnia pracy nie skraca obowiązującej ją dobowej normy (...) (czytaj więcej)
Stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w 2018 r. nie będzie mogła przekroczyć: 1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 (...) (czytaj więcej)
15.08.2017 (wtorek)
Wartości ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków stażysty nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek ZUS. Tak stwierdził Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat w sprawie opodatkowania nieodpłatnej pomocy świadczonej na rzecz osób chorych i potrzebujących. Resort wskazał (...) (czytaj więcej)
Minister Rozwoju i Finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące w 2018 r. (Mon. Pol. (...) (czytaj więcej)
14.08.2017 (poniedziałek)
Do 31 sierpnia 2017 r. każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, może (...) (czytaj więcej)
Zwracanie pracownikom wydatków ponoszonych w podróży służbowej na opłaty parkingowe oraz przejazdy płatnymi drogami i autostradami, skutkuje po stronie pracowników powstaniem przychodu (...) (czytaj więcej)
Mediacja, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz rozszerzony katalog osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej zakłada prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej (...) (czytaj więcej)
13.08.2017 (niedziela)
Główny Urząd Statystyczny przedstawił szczegółowe dane o warunkach społeczno-gospodarczych panujących w I półroczu 2017 r. Według informacji GUS w I półroczu br. w podstawowych obszarach gospodarki (...) (czytaj więcej)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował drobny druk w ulotkach i reklamach kredytów konsumenckich w skontrolowanym banku. Zastrzeżenia Urzędu wzbudziły ulotki, a także reklamy telewizyjne (...) (czytaj więcej)
W sytuacji gdy spółka, w oparciu o postanowienia kontraktu menedżerskiego, już po jego zakończeniu dokonuje wypłaty na rzecz byłego menedżera odszkodowania za zakaz (...) (czytaj więcej)
12.08.2017 (sobota)
Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lipcu 2017 r. wyniosła 7,1%, czyli tyle samo co w czerwcu br. Spadek (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60