Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.595
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI

POMOCE PODATNIKA

20.05.2017

Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Senat na posiedzeniu w dniach 16-17 maja 2017 r. przyjął ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za (...)
Artykuł zawiera znaków: 540
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
24.04.2018 (wtorek)
Podstawą opodatkowania VAT sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez podatnika akcji promocyjnych jest kwota faktycznie zapłacona/należna za te towary, pomniejszona (...) (czytaj więcej)
Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 4 kwietnia 2018 r., nr DD5.8201.07.2018, opublikowaną w Dz. Urz. Min. Fin. pod poz. 36, w której odniósł się do (...) (czytaj więcej)
Podatnicy, którzy popełniają błędy w rozliczaniu podatku VAT, polegające na zaniżeniu zobowiązania podatkowego czy zawyżeniu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, muszą (...) (czytaj więcej)
23.04.2018 (poniedziałek)
Uzyskany przez przedsiębiorcę przychód ze zbycia lub wymiany na inną walutę bitcoinów przekazanych z majątku osobistego do majątku firmowego, stanowi (...) (czytaj więcej)
W księgach rachunkowych stowarzyszenia prowadzącego ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 5 koszty opłat za prowadzenie rachunku bankowego wskazane jest (...) (czytaj więcej)
W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślają, iż zasadniczo każde świadczenie powinno być (...) (czytaj więcej)
Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (...) (czytaj więcej)
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne w przypadku dokonania samokorekty dokumentów o dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzeń tych pracowników czy też np. deklaracji (...) (czytaj więcej)
Minister Finansów wydał 28 marca 2018 r. interpretację ogólną, nr DCT.8201.6.2018, w której odniósł się do obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu (...) (czytaj więcej)
22.04.2018 (niedziela)
W IV kwartale 2017 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonała kontroli bezpieczeństwa ubrań dla dzieci. Inspektorzy skontrolowali 71 przedsiębiorców (...) (czytaj więcej)
Z dniem 1 stycznia 2016 r. do obiegu weszły zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego. Ustawodawca dopuścił wprawdzie możliwość potwierdzania czasowej niezdolności (...) (czytaj więcej)
Cumowanie jachtów w portach znajdujących się na terytorium państw unijnych, podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie to miejsce cumowania się znajduje. Usługi tego (...) (czytaj więcej)
21.04.2018 (sobota)
Dzień 30 kwietnia 2018 r. jest ostatnim dniem na złożenie zeznania podatkowego za 2017 r. i wybór organizacji pożytku publicznego, której można przekazać (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) ukazał się komunikat dotyczący realizacji nowych projektów. Premier zapowiedział m.in.: obniżenie i stopniowanie składek ZUS (...) (czytaj więcej)
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu (...) (czytaj więcej)
20.04.2018 (piątek)
Do ustalenia wysokości niektórych świadczeń z ZUS niezbędne jest wcześniejsze obliczenie podstawy wymiaru. Chodzi tu przede wszystkim o: emeryturę obliczaną według starych (...) (czytaj więcej)
Zbliża się „długi weekend majowy”, dlatego przypominamy, że planując wypoczynek za granicą w jednym z krajów członkowskich warto zabrać ze (...) (czytaj więcej)
WNT wystąpi także wtedy, gdy polski podatnik nie dokonał rejestracji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Niedopełnienie formalności nie wyklucza konieczności opodatkowania (...) (czytaj więcej)
Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed dniem 1 marca 2018 r. (trwał nie (...) (czytaj więcej)
Odpowiadając na interpelację poselską nr 19414, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) przypomniał, że obowiązek przekazywania przez podatników informacji o prowadzonej działalności (...) (czytaj więcej)
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe (...) (czytaj więcej)
19.04.2018 (czwartek)
Osoby niepełnosprawne, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mogą odliczać m.in. wydatki na zabiegi rehabilitacyjne. Do tej kategorii wydatków można zaliczyć wydatek na (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60