Ostatnia aktualizacja: 26.09.2017 r., godz. 07:12
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 246.189
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Split payment już od 2018 r.
19.05.2017

Split payment już od 2018 r.

Z uwagi na to, że od 2008 r. obserwuje się generalnie wzrost luki w VAT, definiowanej jako różnica między VAT teoretycznie należnym (teoretyczne (...)
Artykuł zawiera znaków: 1510
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
26.09.2017 (wtorek)
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnik powracający do zwolnienia z VAT, po pewnym czasie likwiduje prowadzoną działalność gospodarczą, ale w ramach tzw. (...) (czytaj więcej)
Obowiązujące od 12 sierpnia 2017 r. uregulowania zawarte odpowiednio w art. 22 ust. 1s i art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof  oraz art. 15 ust. 1zd i art. 16k ust. 14-21 ustawy (...) (czytaj więcej)
25.09.2017 (poniedziałek)
Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego utraci to zwolnienie w sytuacji, gdy dokona sprzedaży nieruchomości, tj.: budynków, budowli lub ich części w przypadkach, o których (...) (czytaj więcej)
Wykonywania pracy w miejscu oddelegowania nie można utożsamiać z podróżą służbową ani z pracą mobilną. Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej, nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego musi wiązać się z zamiarem (...) (czytaj więcej)
W jednostkach zajmujących się produkcją i handlem detalicznym, które zaopatrują placówki handlowe w wyroby własnej produkcji, przekazanie tych wyrobów do własnych sklepów ujmuje (...) (czytaj więcej)
Czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą elektronicznie księgi podatkowe i kwalifikują się do dużych, średnich lub małych przedsiębiorców (zgodnie z uregulowaniami ustawy o swobodzie (...) (czytaj więcej)
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy m.in. z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem. Decyzję w tej sprawie (...) (czytaj więcej)
24.09.2017 (niedziela)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, że od 11 września 2017 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) (...) (czytaj więcej)
Na stronie Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl) ukazała się informacja na temat planowanego wprowadzenia opłaty recyklingowej. Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (...) (czytaj więcej)
Osoba, która po raz pierwszy rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, może z tego tytułu opłacać za siebie składki społeczne od niższej (...) (czytaj więcej)
23.09.2017 (sobota)
Pracownicy Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, za sprawą ustawy (...) (czytaj więcej)
W celu zwiększenia obecności polskiej nauki w międzynarodowym środowisku naukowym od 1 października br. rozpocznie działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na podstawie (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów uwzględniając liczne postulaty przedsiębiorców, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników, podjęło działania dotyczące opracowania możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej (...) (czytaj więcej)
22.09.2017 (piątek)
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pdof, pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym (nr UA31) w pierwotnej wersji przewidywał radykalną zmianę przepisów ustawy o zryczałtowanym (...) (czytaj więcej)
Z dniem 5 września 2017 r. rozszerzony został krąg osób, za które pracodawca jest obowiązany opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, (...) (czytaj więcej)
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia - określona w art. 28 ust. 2 i 8 (...) (czytaj więcej)
Koszty pośrednie dotyczące 2016 r., udokumentowane fakturami wystawionymi w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r., które zostały otrzymane przez podatnika w styczniu 2017 r. po zamknięciu (...) (czytaj więcej)
W dniu 30 września br. mija termin na uregulowanie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych. Opłaty (...) (czytaj więcej)
Objęcie krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowym zakłada przyjęty przez Radę (...) (czytaj więcej)
21.09.2017 (czwartek)
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej ponad wartość diety określonej w powszechnie obowiązujących przepisach, stanowi u pracownika przychód, od którego pracodawca powinien pobrać (...) (czytaj więcej)
Jeżeli kontrahent wystawi fakturę VAT, w której błędnie (niezgodnie z umową) wykaże cenę wyższą niż cena uzgodniona i podatnik (nabywca) niezwłocznie wystąpi z żądaniem (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60