Ostatnia aktualizacja: 21.07.2017 r., godz. 14:20
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 257.014
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Sprzedaż nieruchomości zabudowanych a odwrotne obciążenie
18.05.2017

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych a odwrotne obciążenie

W interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.73.2017.1.JN, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż spółka sprzedając nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym dokonuje (...)
Artykuł zawiera znaków: 1185
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
23.07.2017 (niedziela)
Szkody wywołane zdarzeniami losowymi, takimi jak np. powódź czy pożar, oraz koszty usunięcia ich skutków, nie zwiększają wartości rozpoczętych budów. (...) (czytaj więcej)
W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej. Kelner powinien zarejestrować (...) (czytaj więcej)
Zdaniem sądów administracyjnych prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT do importu usług medycznych przysługuje również w przypadku, gdy świadczeniodawca jest (...) (czytaj więcej)
22.07.2017 (sobota)
Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło pilotażową wersję portalu analitycznego administracji publicznej Widok.gov.pl, który umożliwia obserwację on-line działań e-administracji. Widok.gov.pl to nie tylko statystyka (...) (czytaj więcej)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza klauzule zawarte we wzorcach aneksów do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Kontrole zostały (...) (czytaj więcej)
Dnia 22 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego (...) (czytaj więcej)
21.07.2017 (piątek)
Wydatki poniesione na założenie spółki z o.o., takie jak koszty aktu notarialnego, wypisy, podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczący tej umowy, poświadczenie (...) (czytaj więcej)
Kosztem uzyskania przychodów mogą być wierzytelności odpisane jako nieściągalne, o ile wcześniej zostały zarachowane jako przychody należne, a ich nieściągalność została udokumentowana (...) (czytaj więcej)
Jeżeli w celu uniknięcia prowizji bankowej spółka przekaże prezesowi zarządu (będącemu jednocześnie jej wspólnikiem) pieniądze z kasy firmowej, aby ten wpłacił je (...) (czytaj więcej)
W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającą ustawy o pdof i o pdop. Nowelizacja ta wprowadza nowe mechanizmy (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów zaprosiło wszystkich zainteresowanych  do udziału w konsultacjach podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2017 r., pod poz. 1282, opublikowano ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach (...) (czytaj więcej)
20.07.2017 (czwartek)
Nieużywanie środka trwałego nie stanowi podstawy do wyksięgowania tego środka trwałego z ewidencji bilansowej oraz zaprzestania jego amortyzacji dla celów bilansowych. (...) (czytaj więcej)
Płatnik, który zapłacił z własnych środków składki ZUS za byłych zleceniobiorców (w wyniku przekwalifikowania umów o dzieło w umowy zlecenia), nie dokonuje korekty deklaracji (...) (czytaj więcej)
Jednym z uprawnień rodzicielskich jest odpłatne zwolnienie od pracy na 2 dni lub 16 godzin w roku z tytułu wychowywania dziecka do 14 (...) (czytaj więcej)
Pracownik biorący udział w zorganizowanej przez pracodawcę wycieczce o charakterze integracyjnym, nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...) (czytaj więcej)
Z art. 1a pkt 1 ustawy z 9 września 2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150), dalej: ustawy o PCC, wynika, że przez spółkę (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z decyzją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego nr 39/VI/2017 z 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...) (czytaj więcej)
19.07.2017 (środa)
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pdof, pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, oprócz zmian istotnych dla przedsiębiorców, przewiduje modyfikację wielu przepisów ważnych (...) (czytaj więcej)
Sposób przesyłania JPK_VAT określony został w art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze (...) (czytaj więcej)
Korekty kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych należy dokonać w momencie otrzymania dotacji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 czerwca 2017 r., (...) (czytaj więcej)
Faktury otrzymane od kontrahenta, który nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT, nie uprawniają do odliczenia podatku naliczonego. Tak uznał Dyrektor (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60