Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 258.680
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
21.04.2017

Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej

Sposób ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona z VAT określony jest w § 4 rozporządzenia w sprawie kas. Zgodnie (...)
Artykuł zawiera znaków: 1062
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
23.05.2017 (wtorek)
Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.93.2017.2.DJD wyjaśnił, że chociaż przychody ze sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Polskie regulacje dotyczące ulgi na złe długi są zgodne z prawem unijnym, gdyż państwa członkowskie mają swobodę w ustalaniu warunków pomniejszania podstawy (...) (czytaj więcej)
Do 31 maja 2017 r. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają obowiązek powiadomić ZUS o przychodach z pracy zarobkowej, uzyskanych w okresie od 1 marca (...) (czytaj więcej)
Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Przy czym możliwość (...) (czytaj więcej)
W dniu 22 maja br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. „Kolejna weryfikacja składanych plików JPK_VAT”. Ministerstwo Finansów poinformowało, (...) (czytaj więcej)
Z dniem 23 maja 2017 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą (...) (czytaj więcej)
22.05.2017 (poniedziałek)
Wydatki na noclegi w czasie podróży pracownika (przedstawiciela handlowego) w związku z jego wyjazdami - niebędącymi podróżami służbowymi - w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych (...) (czytaj więcej)
W interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.84.2017.2.BF Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że fakt wspólnego zamieszkiwania z małoletnim dzieckiem w okresie, w którym podatnik (...) (czytaj więcej)
Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Fundusz) są zobowiązani w terminie do 31 maja br. przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy (...) (czytaj więcej)
Wydatki związane z pozyskaniem środków z Funduszy Unijnych nie są wydatkami koniecznymi do wytworzenia środka trwałego. Tym samym ich poniesienie nie wpływa (...) (czytaj więcej)
Do dnia 31 maja br. właściciele lub zarządcy są zobowiązani do przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Dotyczy to budynków, których (...) (czytaj więcej)
Od dłuższego czasu organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z zawyżoną stawką VAT, która (...) (czytaj więcej)
21.05.2017 (niedziela)
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego uchwałą nr 19/VI/2017 określiła wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Nowy (...) (czytaj więcej)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 maja br. (Mon. Pol. poz. 448) ogłosił, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) przestrzega przed stosowaniem nieuczciwych praktyk polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu paragonów. Do organów podatkowych (...) (czytaj więcej)
20.05.2017 (sobota)
W Mon. Pol. z 15 maja 2017 r., pod poz. 444 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika (...) (czytaj więcej)
Senat na posiedzeniu w dniach 16-17 maja 2017 r. przyjął ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za (...) (czytaj więcej)
Od 20 maja br. przedsiębiorca, będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz uprawnionych (...) (czytaj więcej)
19.05.2017 (piątek)
Stosownie do art. 12 ust. 2 updop, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (...) (czytaj więcej)
Zakup wierzytelności w ramach prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 24 „Pozostałe rozrachunki” - z wyodrębnieniem w ewidencji (...) (czytaj więcej)
Wydatki na zajęcia antystresowe i relaksacyjne dla pracowników, w tym. m.in. na wyposażenie i utrzymanie sal (siłowni, gabinetu do masażu, pokoju relaksacyjnego) oraz (...) (czytaj więcej)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2017 r., nr 3063-ILPP1-1.4512.36.2017.2.SJ stwierdził, iż wykonując jako podwykonawca usługę wynajmu podnośnika koszowego (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60