Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017 r., godz. 13:18
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 264.983
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Komunikat MF w sprawie zgłoszeń do rejestru SENT
21.04.2017

Komunikat MF w sprawie zgłoszeń do rejestru SENT

W związku z wejściem w życie przepisów o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) opublikowano komunikat o następującej treści: „(...) Przesyłanie (...)
Artykuł zawiera znaków: 1695
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
17.10.2017 (wtorek)
Proceder wystawiania i posługiwania się pustymi fakturami jest powszechnym zjawiskiem, które resort finansów zamierza zwalczyć posługując się tzw. zakupem kontrolowanym. Ministerstwo (...) (czytaj więcej)
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 9 października 2017 r., sygn. akt GPS 2/17, orzekł, że: „opłatę za postój pojazdów (...) (czytaj więcej)
Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione za granicą na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 29 września 2017 r., pod poz. 1802, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań (...) (czytaj więcej)
Z wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2017 r., będącego odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa, wynika, że jeżeli podatnik zatrudniony na umowę (...) (czytaj więcej)
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej www.gunb.gov.pl, przypomina o konieczności dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. (...) (czytaj więcej)
16.10.2017 (poniedziałek)
Jedną z przesłanek zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych jest poniesienie go przez podatnika, tj. musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych (...) (czytaj więcej)
Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywania - na żądanie organu podatkowego - całości lub (...) (czytaj więcej)
Nie można przyjąć, że dostawa urządzeń i montaż wraz z uruchomieniem linii technologicznej, to dwa odrębne świadczenia. W przypadku gdy montaż jest wyjątkowo (...) (czytaj więcej)
Resorty Rozwoju i Finansów zmiany dotyczące ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawarły w projektach dwóch nowelizacji. Pierwszy z nich (druk sejmowy nr 1878) przewiduje stosowanie począwszy (...) (czytaj więcej)
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej może opłacać podatek w tej formie m.in. pod warunkiem, że poza jednym z rodzajów (...) (czytaj więcej)
Sejm na posiedzeniu w dniach 10-13 października 2017 r. uchwalił m.in. nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która wstrzymuje funkcjonowanie tego podatku (...) (czytaj więcej)
15.10.2017 (niedziela)
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na swojej stronie internetowej www.knf.gov.pl opublikował komunikat w sprawie nowych regulacji dotyczących komitetów audytu. W komunikacie czytamy m.in.: „Ustawa (...) (czytaj więcej)
Ponad pół miliona Polaków zgłasza rocznie utratę, zaginięcie lub zniszczenie dowodu osobistego. Teraz można to zrobić on-line, bez udawania się (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości/Zaproszenie do współpracy zamieszczono do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości (...) (czytaj więcej)
14.10.2017 (sobota)
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na swojej stronie internetowej www.knf.gov.pl opublikował komunikat w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 133 ustawy (...) (czytaj więcej)
Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego wraz z tym świadczeniem może otrzymywać różnego rodzaju dodatki. Jednym z nich jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 października 2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz (...) (czytaj więcej)
13.10.2017 (piątek)
Otrzymana zapłata (uregulowana należność), niemająca charakteru zaliczki (przedpłaty), stanowi już w momencie jej otrzymania (lub utraty przez nią charakteru zaliczki) przychód (...) (czytaj więcej)
W 2018 r. będzie można skorzystać z większej liczby uproszczeń w rachunkowości. Rozszerzony też zostanie zakres podmiotów, które te uproszczenia będą mogły przyjąć. Wynika (...) (czytaj więcej)
Coraz częściej pojawiają się na drogach auta z napędem elektrycznym. Wzrost popytu na nie odnotowuje się przede wszystkim wśród firm. Niestety (...) (czytaj więcej)
Faktura od unijnego kontrahenta za usługi transportu towarów w innym państwie UE drogą morską powinna być rozliczona przez polskiego usługobiorcę jako (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60