Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 254.145
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w razie opieki nad ...
21.04.2017

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w razie opieki nad osobą chorą bez prawa do zasiłku

Zdarza się, że pracownik przedkłada wymagane zaświadczenie lekarskie, a nie zostały spełnione przesłanki do uzyskania świadczenia np. gdy nieobecność jest spowodowana (...)
Artykuł zawiera znaków: 627
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
16.10.2017 (poniedziałek)
Jedną z przesłanek zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych jest poniesienie go przez podatnika, tj. musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych (...) (czytaj więcej)
Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywania - na żądanie organu podatkowego - całości lub (...) (czytaj więcej)
Nie można przyjąć, że dostawa urządzeń i montaż wraz z uruchomieniem linii technologicznej, to dwa odrębne świadczenia. W przypadku gdy montaż jest wyjątkowo (...) (czytaj więcej)
Resorty Rozwoju i Finansów zmiany dotyczące ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawarły w projektach dwóch nowelizacji. Pierwszy z nich (druk sejmowy nr 1878) przewiduje stosowanie począwszy (...) (czytaj więcej)
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej może opłacać podatek w tej formie m.in. pod warunkiem, że poza jednym z rodzajów (...) (czytaj więcej)
Sejm na posiedzeniu w dniach 10-13 października 2017 r. uchwalił m.in. nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która wstrzymuje funkcjonowanie tego podatku (...) (czytaj więcej)
15.10.2017 (niedziela)
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na swojej stronie internetowej www.knf.gov.pl opublikował komunikat w sprawie nowych regulacji dotyczących komitetów audytu. W komunikacie czytamy m.in.: „Ustawa (...) (czytaj więcej)
Ponad pół miliona Polaków zgłasza rocznie utratę, zaginięcie lub zniszczenie dowodu osobistego. Teraz można to zrobić on-line, bez udawania się (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości/Zaproszenie do współpracy zamieszczono do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości (...) (czytaj więcej)
14.10.2017 (sobota)
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na swojej stronie internetowej www.knf.gov.pl opublikował komunikat w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 133 ustawy (...) (czytaj więcej)
Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego wraz z tym świadczeniem może otrzymywać różnego rodzaju dodatki. Jednym z nich jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 października 2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz (...) (czytaj więcej)
13.10.2017 (piątek)
Otrzymana zapłata (uregulowana należność), niemająca charakteru zaliczki (przedpłaty), stanowi już w momencie jej otrzymania (lub utraty przez nią charakteru zaliczki) przychód (...) (czytaj więcej)
W 2018 r. będzie można skorzystać z większej liczby uproszczeń w rachunkowości. Rozszerzony też zostanie zakres podmiotów, które te uproszczenia będą mogły przyjąć. Wynika (...) (czytaj więcej)
Coraz częściej pojawiają się na drogach auta z napędem elektrycznym. Wzrost popytu na nie odnotowuje się przede wszystkim wśród firm. Niestety (...) (czytaj więcej)
Faktura od unijnego kontrahenta za usługi transportu towarów w innym państwie UE drogą morską powinna być rozliczona przez polskiego usługobiorcę jako (...) (czytaj więcej)
Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w wysokości 1/12 części kwoty wypłaconej za rok poprzedzający (...) (czytaj więcej)
Biorąc pod uwagę specyfikę ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców (zmiana w tym zakresie nastąpiła (...) (czytaj więcej)
12.10.2017 (czwartek)
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pdof, pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym (nr druku sejmowego 1878) w podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje (...) (czytaj więcej)
Podatnicy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programów komputerowych są zobligowani do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, informacji w formie (...) (czytaj więcej)
Najemca nie ma prawa odliczyć VAT, jeżeli współwłaściciele wystawili jedną fakturę za najem nieruchomości. Faktura taka jest bowiem wystawiona w sposób (...) (czytaj więcej)
W dniu 13 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja, która rozpoczęła drugi etap konsultacji podatkowych w sprawie przesłanek należytej staranności w VAT. (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60