Ostatnia aktualizacja: 18.08.2017 r., godz. 12:51
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 206.395
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w razie opieki nad ...
21.04.2017

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w razie opieki nad osobą chorą bez prawa do zasiłku

Zdarza się, że pracownik przedkłada wymagane zaświadczenie lekarskie, a nie zostały spełnione przesłanki do uzyskania świadczenia np. gdy nieobecność jest spowodowana (...)
Artykuł zawiera znaków: 627
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
19.08.2017 (sobota)
Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, w dniu 7 sierpnia 2017 r. przyjęła sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień (...) (czytaj więcej)
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy (...) (czytaj więcej)
W Dz. U. z 2017 r. pod poz. 1530 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Agencja jest państwową osobą prawną, która realizuje (...) (czytaj więcej)
18.08.2017 (piątek)
Podatek dochodowy od osób prawnych, co do zasady, wynosi 19% podstawy opodatkowania. Przy czym dla niektórych podatników w 2017 r. (...) (czytaj więcej)
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2017 r. uchylony został art. 43 ust. 13 i 14 zwalniający (...) (czytaj więcej)
Minister Rozwoju i Finansów określił dzienne stawki opłat lokalnych obowiązujące w 2018 r. (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 800). Zgodnie z obwieszczeniem w 2018 r. stawki te nie będą (...) (czytaj więcej)
Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów karę umowną, zapłaconą przez nią w związku z niewywiązaniem się przez podwykonawcę ze zlecenia, jeśli (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało, że zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet (...) (czytaj więcej)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.163.2017.1.MM odniósł się do sytuacji osoby małoletniej, u której w związku ze zbyciem (...) (czytaj więcej)
17.08.2017 (czwartek)
Powszechną praktyką jest, że podmioty gospodarcze otrzymują od swoich kontrahentów wpłaty na poczet dostaw towarów/usług. Czy otrzymanie takiej wpłaty wiąże (...) (czytaj więcej)
Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń dla rodzin uzależnionych od spełnienia kryterium dochodowego, tj. do: świadczeń rodzinnych,   świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz   świadczenia wychowawczego, zwanego (...) (czytaj więcej)
Zaciągnięte przez jednostkę pożyczki ewidencjonowane są w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków w dniu ich otrzymania w wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 (...) (czytaj więcej)
Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. wzrosną i nie będą mogły przekroczyć: od gruntów:   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (...) (czytaj więcej)
Komisja Europejska w dniu 30 czerwca 2017 r. wydała decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja uznała w niej, że polski podatek od (...) (czytaj więcej)
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od (...) (czytaj więcej)
16.08.2017 (środa)
Zakup licencji od zagranicznej firmy nieposiadającej w Polsce siedziby ani oddziału, stanowi dla polskiego nabywcy import usług. Jeśli na wystawionej fakturze (...) (czytaj więcej)
Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to powstała różnica stanowi (...) (czytaj więcej)
Przekształcenie niespłaconej kwoty kapitału pożyczki w walucie obcej w nową pożyczkę, należy traktować jako nowację, wskutek której doszło do uregulowania pierwotnej pożyczki. (...) (czytaj więcej)
Wykreślaniem podatników z rejestru VAT zainteresował się autor interpelacji poselskiej z 7 czerwca br., nr 13183, który zapytał, dlaczego nie powiadamia się podatników (...) (czytaj więcej)
Wykorzystywanie przez pracownicę przerwy na karmienie dziecka piersią na końcu lub początku dnia pracy nie skraca obowiązującej ją dobowej normy (...) (czytaj więcej)
Stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w 2018 r. nie będzie mogła przekroczyć: 1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 (...) (czytaj więcej)
15.08.2017 (wtorek)
Wartości ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków stażysty nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek ZUS. Tak stwierdził Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60