Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018 r., godz. 07:31
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 255.849
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w razie opieki nad ...
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI

POMOCE PODATNIKA

21.04.2017

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w razie opieki nad osobą chorą bez prawa do zasiłku

Zdarza się, że pracownik przedkłada wymagane zaświadczenie lekarskie, a nie zostały spełnione przesłanki do uzyskania świadczenia np. gdy nieobecność jest spowodowana (...)
Artykuł zawiera znaków: 627
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
27.04.2018 (piątek)
Komisja Europejska pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących podatku VAT w celu stworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT służącego wyraźnemu zmniejszeniu liczby oszustw (...) (czytaj więcej)
26.04.2018 (czwartek)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Dostępność+ w latach 2018-2025 zamierza zrealizować działania na rzecz poprawy w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Działania (...) (czytaj więcej)
W maju br. obowiązuje zakaz handlu oraz czynności z nim związanych w następujące dni: (czytaj więcej)
Usługa udostępniania możliwości pobierania muzyki na komputery i telefony komórkowe, świadczona na rzecz zagranicznego podatnika (pośrednika), nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Należy (...) (czytaj więcej)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.59.2018.2.ENB odniósł się do sytuacji podatkowej podatnika, który wraz z żoną i córką (...) (czytaj więcej)
Zaliczki/zadatki otrzymane na poczet usługi wykonanej w następnych okresach sprawozdawczych nie stanowią przychodu podatkowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, tj. towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy (...) (czytaj więcej)
25.04.2018 (środa)
Z dniem 25 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności (...) (czytaj więcej)
Na 61. posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza (...) (czytaj więcej)
Aktywni zawodowo emeryci i renciści mogą skorzystać z możliwości przeliczenia pobieranych świadczeń. Jest to jedna ze sposobności ustalenia nowej - wyższej wysokości (...) (czytaj więcej)
W związku ze zmianą wartości początkowej środka trwałego, dokonaną na podstawie otrzymanej faktury korygującej (niewynikającej z popełnienia błędu lub innej oczywistej pomyłki), (...) (czytaj więcej)
Otrzymanie od zagranicznego kontrahenta noty korygującej dotyczącej importu towarów, dokumentującej rabat potransakcyjny za zrealizowanie określonego poziomu obrotów, nie wymaga od (...) (czytaj więcej)
  Jeżeli podatnik dokona wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu VAT ze środków pochodzących z tzw. rachunku VAT, wówczas kwota tego zobowiązania będzie mogła (...) (czytaj więcej)
24.04.2018 (wtorek)
Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości/Zaproszenie do współpracy zamieszczono do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie ujęcia, (...) (czytaj więcej)
W świetle ogólnej zasady wyrażonej w art. 138a § 1 Ordynacji podatkowej, strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej (...) (czytaj więcej)
Podstawą opodatkowania VAT sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez podatnika akcji promocyjnych jest kwota faktycznie zapłacona/należna za te towary, pomniejszona (...) (czytaj więcej)
Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 4 kwietnia 2018 r., nr DD5.8201.07.2018, opublikowaną w Dz. Urz. Min. Fin. pod poz. 36, w której odniósł się do (...) (czytaj więcej)
Podatnicy, którzy popełniają błędy w rozliczaniu podatku VAT, polegające na zaniżeniu zobowiązania podatkowego czy zawyżeniu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, muszą (...) (czytaj więcej)
23.04.2018 (poniedziałek)
Uzyskany przez przedsiębiorcę przychód ze zbycia lub wymiany na inną walutę bitcoinów przekazanych z majątku osobistego do majątku firmowego, stanowi (...) (czytaj więcej)
W księgach rachunkowych stowarzyszenia prowadzącego ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 5 koszty opłat za prowadzenie rachunku bankowego wskazane jest (...) (czytaj więcej)
W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślają, iż zasadniczo każde świadczenie powinno być (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60