Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017 r., godz. 14:25
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 262.820
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS grozi grzywna ...
20.04.2017

Za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności

Sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych ze złożeniem rocznego sprawozdania finansowego w KRS zawarto w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, w świetle którego, kto wbrew (...)
Artykuł zawiera znaków: 671
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
28.05.2017 (niedziela)
Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu ustawy jest umożliwienie skutecznego odzyskiwania kwot (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów ostrzega: przed optymalizacją podatkową funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) z wykorzystaniem obligacji,   przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy. Treść tych ostrzeżeń (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło narzędzie dla pracodawców do badania różnic w wynagrodzeniach pracowników. Aplikacja internetowa „Równość płac” dostępna jest bezpłatnie (...) (czytaj więcej)
27.05.2017 (sobota)
Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu ustalania prewspółczynnika, m.in. dla samorządowych zakładów budżetowych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. (...) (czytaj więcej)
Obywatele UE będą mogli korzystać za granicą z wykupionego w swoim kraju dostępu on-line do treści internetowych, takich jak filmy, seriale telewizyjne, (...) (czytaj więcej)
Dnia 27 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 937), która precyzuje m.in. kwestie korzystania ze zwolnienia (...) (czytaj więcej)
26.05.2017 (piątek)
Podatnicy mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) na warunkach i zasadach określonych w art. 26e-26g updof i art. 18d-18e updop. Polega ona na (...) (czytaj więcej)
Przepisy ustawy o VAT pozwalają organom podatkowym na wykreślenie podmiotu z urzędu z rejestru podatników VAT, w sytuacji gdy zachodzą okoliczności przewidziane w ustawie. Problem (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) znajduje się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (...) (czytaj więcej)
Sejm na posiedzeniu w dniach 24-25 maja br. odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk (...) (czytaj więcej)
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez (...) (czytaj więcej)
Dnia 26 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank (...) (czytaj więcej)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. zdecydowała, iż w przyszłym roku opłaty abonamentowe pozostaną na poziomie dotychczasowym, (...) (czytaj więcej)
25.05.2017 (czwartek)
Spółka, w ramach propagowania zdrowego stylu życia, w tym obniżenia poziomu stresu, udostępniła pracownikom w siedzibie spółki siłownię wraz z wyposażeniem (urządzeniami do ćwiczeń). Pracownicy (...) (czytaj więcej)
W dniu 1 czerwca 2017 r. w ramach tzw. pakietu Morawieckiego wejdzie w życie nowelizacja art. 6471 K.c. Spowoduje ona zmiany w przedmiocie odpowiedzialności inwestora za (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz (...) (czytaj więcej)
Różnic powstałych na skutek zaokrąglania cen podczas przyjęcia materiałów do magazynu nie księguje się na kontach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. (...) (czytaj więcej)
Rolnik (domownik), który prowadzi działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności i nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, co roku zobowiązany (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Zaproponowano włączenie (...) (czytaj więcej)
24.05.2017 (środa)
Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie gwarantują pracownikom możliwości przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów (wypłacenia ryczałtu) w związku z  korzystaniem z prywatnego (...) (czytaj więcej)
Podatnicy niezadowoleni z otrzymanej indywidualnej interpretacji podatkowej nie będą musieli przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego wzywać dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...) (czytaj więcej)
Zwrot VAT podróżnym ewidencjonowany jest u sprzedawcy towarów po stronie Wn konta 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” w korespondencji ze (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60