Ostatnia aktualizacja: 21.08.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 189.481
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT
19.04.2017

Czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT

Nieodpłatne przekazanie przez spółkę składnika majątku - nieruchomości - na cele osobiste wspólników spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ (...)
Artykuł zawiera znaków: 434
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
21.08.2017 (poniedziałek)
Działanie polegające na spełnieniu wymogów przewidzianych w regulaminie konkursu, które jest warunkiem otrzymania nagrody, nie ma charakteru świadczenia wzajemnego. Nie (...) (czytaj więcej)
Ewidencja księgowa przekwalifikowania samochodu będącego towarem handlowym na środek trwały może przebiegać zapisem: 1) wartość w cenie nabycia: - Wn konto 01 „Środki (...) (czytaj więcej)
Unijny prawodawca chcąc zapewnić jednolity sposób opodatkowania usług związanych z nieruchomościami, wprowadził do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 (...) (czytaj więcej)
Warunkiem zaliczenia wierzytelności (zarachowanej uprzednio jako przychód należny) do kosztów uzyskania przychodów jest udokumentowanie jej nieściągalności w sposób przyjęty w jednym z trzech (...) (czytaj więcej)
Jeżeli na szpitalu ciąży ustawowy obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym lub pilnym w warunkach zagrożenia zdrowia i życia nieobjętych umowami z NFZ (...) (czytaj więcej)
Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego wyznaczył terminy części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego na: 1 września 2017 r.   5-8 września 2017 r.   11 (...) (czytaj więcej)
20.08.2017 (niedziela)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono „Informację Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych". Szef (...) (czytaj więcej)
Od 1 sierpnia 2017 r. można ubiegać się o świadczenie wychowawcze (tzw. świadczenie 500+),  a także o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zwane świadczeniami alimentacyjnymi)  oraz (...) (czytaj więcej)
Jeżeli nabywcą nieruchomości będzie małżeństwo pozostające w ustawowej wspólności majątkowej, fakt, iż na fakturze dokumentującej tę transakcję znajdą się zarówno dane (...) (czytaj więcej)
19.08.2017 (sobota)
Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, w dniu 7 sierpnia 2017 r. przyjęła sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień (...) (czytaj więcej)
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy (...) (czytaj więcej)
W Dz. U. z 2017 r. pod poz. 1530 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Agencja jest państwową osobą prawną, która realizuje (...) (czytaj więcej)
18.08.2017 (piątek)
Podatek dochodowy od osób prawnych, co do zasady, wynosi 19% podstawy opodatkowania. Przy czym dla niektórych podatników w 2017 r. (...) (czytaj więcej)
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2017 r. uchylony został art. 43 ust. 13 i 14 zwalniający (...) (czytaj więcej)
Minister Rozwoju i Finansów określił dzienne stawki opłat lokalnych obowiązujące w 2018 r. (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 800). Zgodnie z obwieszczeniem w 2018 r. stawki te nie będą (...) (czytaj więcej)
Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów karę umowną, zapłaconą przez nią w związku z niewywiązaniem się przez podwykonawcę ze zlecenia, jeśli (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało, że zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet (...) (czytaj więcej)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.163.2017.1.MM odniósł się do sytuacji osoby małoletniej, u której w związku ze zbyciem (...) (czytaj więcej)
17.08.2017 (czwartek)
Powszechną praktyką jest, że podmioty gospodarcze otrzymują od swoich kontrahentów wpłaty na poczet dostaw towarów/usług. Czy otrzymanie takiej wpłaty wiąże (...) (czytaj więcej)
Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń dla rodzin uzależnionych od spełnienia kryterium dochodowego, tj. do: świadczeń rodzinnych,   świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz   świadczenia wychowawczego, zwanego (...) (czytaj więcej)
Zaciągnięte przez jednostkę pożyczki ewidencjonowane są w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków w dniu ich otrzymania w wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 (...) (czytaj więcej)
Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. wzrosną i nie będą mogły przekroczyć: od gruntów:   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60