Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017 r., godz. 09:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 362.767
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Stopy procentowe NBP pozostają bez zmian
11.01.2017

Stopy procentowe NBP pozostają bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 10-11 stycznia 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50% w skali (...)
Artykuł zawiera znaków: 294
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
20.01.2017 (piątek)
Jeżeli część budynku zostanie uznana formalnie za kompletną i zdatną do użytku, a w konsekwencji przekazana do użytkowania, to oznacza, że obiekt (...) (czytaj więcej)
Na podstawie art. 44 ust. 6 ustawy o PDOF, zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu i dzierżawy, wpłaca się w terminie do 20 dnia (...) (czytaj więcej)
Wymiana reklamowanego materiału (surowca) na wolny od wad wymaga ujęcia w księgach rachunkowych nabywcy. Ewidencji podlega zarówno wydanie (zwrot) surowca wadliwego, (...) (czytaj więcej)
Umowne zniesienie współwłasności, polegające na podziale rzeczy wspólnej, ma charakter rozporządzenia tą rzeczą, prowadzącego do uzyskania przez każdego ze współwłaścicieli (...) (czytaj więcej)
19.01.2017 (czwartek)
W ustawie o rachunkowości brak jest szczególnych uregulowań odnoszących się do zdarzeń po dniu bilansowym. W art. 54 tej ustawy określono jedynie zasady ogólne. Aby prawidłowo (...) (czytaj więcej)
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż (...) (czytaj więcej)
Spór dotyczący zasad opodatkowania zaliczek otrzymanych na poczet transakcji rozliczanych na zasadzie marży przez biura podróży trwa już od dawna. Organy (...) (czytaj więcej)
Spółka kapitałowa będąca wspólnikiem spółki komandytowej jest uprawniona do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów amortyzacji budynku administracyjnego spółki komandytowej naliczanej z wykorzystaniem (...) (czytaj więcej)
Ewidencja księgowa pożyczki leasingowej odbywa się według ogólnych zasad przewidzianych dla zaciąganych pożyczek. Oznacza to, iż w księgach rachunkowych wskazane jest (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 r. przyjęła rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z decyzją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego nr 33/VI/2016 z 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...) (czytaj więcej)
18.01.2017 (środa)
Środki otrzymane przez bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej, w części przeznaczonej na zakup środka trwałego, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy (...) (czytaj więcej)
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy K.s.h. dotyczące zasad powoływania członków zarządu spółek kapitałowych oraz określania wymagań, jakie (...) (czytaj więcej)
Rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na świadczenia pracownicze odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki. Utworzenie takich (...) (czytaj więcej)
Wybrana przez podatnika w prawidłowy sposób metoda amortyzacji nie może być zmieniona w drodze korekty. Tak orzekł WSA w Opolu w wyroku z 7 września (...) (czytaj więcej)
W dniu 17 stycznia 2017 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „W Przeglądzie emerytalnym nie został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom (...) (czytaj więcej)
Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, podatek od nieruchomości, (...) (czytaj więcej)
17.01.2017 (wtorek)
Zapasy (w tym materiały, towary i wyroby gotowe), które nieodwracalnie utraciły swoje cechy (właściwości), a tym samym utraciły swoją przydatność gospodarczą i nie nadają (...) (czytaj więcej)
Średniorocznego zatrudnienia nie należy zaokrąglać przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w kolejnej odpowiedzi na pytanie (...) (czytaj więcej)
Wprowadzenie do ustawy o PIT regulacji nakazujących zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub odpowiednio zwiększenie przychodów, w sytuacji gdy przedsiębiorcy - wbrew obowiązkowi wynikającemu (...) (czytaj więcej)
W świetle ustawy o VAT, zawarcia - pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem - umowy o zwolnieniu z długu nie należy utożsamiać z uregulowaniem należności w rozumieniu tzw. „ulgi (...) (czytaj więcej)
Od stycznia 2017 r. można zarejestrować firmę w CEIDG przez telefon dzwoniąc pod numer 801 055 088. Jest to nowa usługa dla przedsiębiorców uruchomiona (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60