Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018 r., godz. 16:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 318.312
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu druków ZUS
11.01.2017

Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu druków ZUS

Z dniem 1 marca 2017 r. ulegnie zmianie nazwa obecnie istniejącego kodu tytułu ubezpieczenia - 11 34. Ponadto od tego dnia wprowadzony (...)
Artykuł zawiera znaków: 2843
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
20.02.2018 (wtorek)
Zgodnie z informacją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 15 lutego 2018 r. część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego zostanie (...) (czytaj więcej)
Z dniem 14 lutego 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób (...) (czytaj więcej)
Zapłata z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu VAT po pomniejszeniu jej o kwotę wniesioną tytułem (...) (czytaj więcej)
Na gruncie ustaw o podatku dochodowym obowiązują przepisy, które odnoszą się do organizowania i finansowania przez pracodawców (podatników PIT i CIT) kosztów opieki (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w komunikacie wydanym 16 lutego 2018 r. zapowiedziało: wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:   sporządzenia dokumentacji podatkowej (...) (czytaj więcej)
Saldo Wn konta 24 „Pozostałe rozrachunki”, wyrażające stan należności z tytułu udzielonych pożyczek, wykazuje się w aktywach bilansu jako: 1) inwestycje długoterminowe - (...) (czytaj więcej)
19.02.2018 (poniedziałek)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości VIII kadencji, które odbyło się 13 lutego 2018 r., (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2018  r. przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pracownicze (...) (czytaj więcej)
Kontynuowanie przez byłego wspólnika działalności prowadzonej przez spółkę cywilną – w formie indywidualnej działalności gospodarczej – nie ma wpływu na jego (...) (czytaj więcej)
W wyroku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1265/17 (orzeczenie nieprawomocne) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, iż: Usługi projektowe oraz formalnoprawne, (...) (czytaj więcej)
Nowelizacja ustawy o PIT w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie oznacza utraty prawa do ich stosowania dla twórców zatrudnionych na (...) (czytaj więcej)
Począwszy od sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie raportowania informacji niefinansowych. (...) (czytaj więcej)
18.02.2018 (niedziela)
Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono mechanizm (...) (czytaj więcej)
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek. Przy czym od 1 stycznia (...) (czytaj więcej)
Kopia protokołu z posiedzenia zagranicznego sądu upadłościowego, z którego wynika, że zostało zakończone postępowanie upadłościowe wobec zagranicznego kontrahenta, poświadczona za zgodność z oryginałem (...) (czytaj więcej)
17.02.2018 (sobota)
Na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., nr DD3.8223.361.2017, dotyczące nowych zasad korzystania (...) (czytaj więcej)
Dnia 16 lutego br. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111) oraz rozporządzenie (...) (czytaj więcej)
Z uwagi na odmienne brzmienie w różnych wersjach językowych przepisów unijnej Dyrektywy, przepisy ustawy o VAT należy interpretować z uwzględnieniem celu danej regulacji. Tak (...) (czytaj więcej)
16.02.2018 (piątek)
Od 1 marca br. nastąpi zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym. Są one bowiem obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego (...) (czytaj więcej)
Z dniem 1 marca 2018 r. zmieni się kwota bazowa wykorzystywana przy ustalaniu wysokości niektórych świadczeń emerytalno-rentowych, z dotychczas wynoszącej 3.536,87 zł na 3.731,13 zł. (...) (czytaj więcej)
Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej za wydane torby foliowe obowiązuje od dnia 1 stycznia br. Pobiera się ją za wydanie lekkich toreb (...) (czytaj więcej)
W sytuacji gdy dofinasowanie wyjazdu na zimowisko dla dzieci pracowników pochodzi ze środków ZFŚS, to jest ono księgowane na zmniejszenie (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60