Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017 r., godz. 13:16
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 378.052
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20 lutego 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA ...
11.01.2017

Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA - informacja ZUS

W dniu 9 stycznia 2017 r. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że: „(…) 31 stycznia 2017 r. upływa termin składania Informacji o danych (...)
Artykuł zawiera znaków: 1223
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
19.02.2017 (niedziela)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało na swojej stronie internetowej www.mpips.gov.pl, że nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami (...) (czytaj więcej)
W wykonaniu delegacji ustawowej, zawartej w art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień, w którym zwolnił od podatku m.in. import (...) (czytaj więcej)
Projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych - rozporządzenia Parlamentu (...) (czytaj więcej)
18.02.2017 (sobota)
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206), wprowadziła zmiany do art. 83 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o VAT, (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (...) (czytaj więcej)
W dniu 14 lutego br. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw (...) (czytaj więcej)
17.02.2017 (piątek)
Zaciągnięte przez jednostkę pożyczki prezentuje się w bilansie w zależności od terminów ich spłaty w podziale na zobowiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe (z wyjątkiem uproszczonego (...) (czytaj więcej)
W podatku dochodowym przedsiębiorca, który reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów dokonując zapłaty w gotówce w przypadku gdy jednorazowa wartość takiej transakcji przekracza 15.000 zł, (...) (czytaj więcej)
PFRON refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej własną działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Począwszy od okresu sprawozdawczego za styczeń 2017 r., (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący JPK_VAT. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, że w procesie analizy przesłanych przez przedsiębiorców (...) (czytaj więcej)
Problem związany z przyporządkowaniem transportu towarów w dostawie łańcuchowej był przedmiotem rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 9 stycznia 2014 r., sygn. (...) (czytaj więcej)
NSA w postanowieniu z 30 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3874/14 zdecydował przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienie prawne, (...) (czytaj więcej)
16.02.2017 (czwartek)
Podatnik, który nabył części samochodowe z przeznaczeniem na towary handlowe, musi dokonać korekty VAT w momencie wykorzystania tych części do własnych samochodów, (...) (czytaj więcej)
Konstrukcja nowych przepisów dotyczących korekty kosztów podatkowych przy zapłacie w gotówce w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł przysparza przedsiębiorcom wielu (...) (czytaj więcej)
Sprawa statusu podatkowego komorników w świetle ustawy o VAT jest tematem budzącym wiele kontrowersji. Komornicy sądowi generalnie stoją na stanowisku, że nie (...) (czytaj więcej)
Pracodawcy niezobowiązani do wydawania regulaminu pracy, którzy mimo to posiadają ten akt prawa wewnętrznego, nie muszą rozszerzać informacji o warunkach zatrudnienia (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2017 r. m.in. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 13 lutego 2017 r. pod poz. 245 opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych (...) (czytaj więcej)
W dniu 15 lutego 2017 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „Wydanie zaświadczenia np. o niezaleganiu, od ręki na (...) (czytaj więcej)
15.02.2017 (środa)
Zobowiązania w obrocie gospodarczym mogą być regulowane nie tylko płatnościami gotówkowymi lub bezgotówkowymi za pośrednictwem rachunku płatniczego. Jedną z metod ich regulowania (...) (czytaj więcej)
Podmioty, które przyjęły status jednostki mikro lub małej, mogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r. z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla (...) (czytaj więcej)
Dodatnie różnice kursowe, powstałe w związku z nabyciem udziałów (akcji), nie korygują ceny nabycia lub objęcia udziałów (akcji). Różnice te powinny być (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60