Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017 r., godz. 14:25
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 267.071
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Założenie sp. z o.o. w trybie S-24 bez ...
11.01.2017

Założenie sp. z o.o. w trybie S-24 bez zwykłego podpisu elektronicznego

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - (...)
Artykuł zawiera znaków: 569
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
26.05.2017 (piątek)
Podatnicy mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) na warunkach i zasadach określonych w art. 26e-26g updof i art. 18d-18e updop. Polega ona na (...) (czytaj więcej)
Przepisy ustawy o VAT pozwalają organom podatkowym na wykreślenie podmiotu z urzędu z rejestru podatników VAT, w sytuacji gdy zachodzą okoliczności przewidziane w ustawie. Problem (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) znajduje się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (...) (czytaj więcej)
Sejm na posiedzeniu w dniach 24-25 maja br. odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk (...) (czytaj więcej)
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez (...) (czytaj więcej)
Dnia 26 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank (...) (czytaj więcej)
25.05.2017 (czwartek)
Spółka, w ramach propagowania zdrowego stylu życia, w tym obniżenia poziomu stresu, udostępniła pracownikom w siedzibie spółki siłownię wraz z wyposażeniem (urządzeniami do ćwiczeń). Pracownicy (...) (czytaj więcej)
W dniu 1 czerwca 2017 r. w ramach tzw. pakietu Morawieckiego wejdzie w życie nowelizacja art. 6471 K.c. Spowoduje ona zmiany w przedmiocie odpowiedzialności inwestora za (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz (...) (czytaj więcej)
Różnic powstałych na skutek zaokrąglania cen podczas przyjęcia materiałów do magazynu nie księguje się na kontach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. (...) (czytaj więcej)
Rolnik (domownik), który prowadzi działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności i nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, co roku zobowiązany (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Zaproponowano włączenie (...) (czytaj więcej)
24.05.2017 (środa)
Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie gwarantują pracownikom możliwości przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów (wypłacenia ryczałtu) w związku z  korzystaniem z prywatnego (...) (czytaj więcej)
Podatnicy niezadowoleni z otrzymanej indywidualnej interpretacji podatkowej nie będą musieli przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego wzywać dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...) (czytaj więcej)
Zwrot VAT podróżnym ewidencjonowany jest u sprzedawcy towarów po stronie Wn konta 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” w korespondencji ze (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie od 1 września br. obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowany został komunikat w sprawie ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową. Zawiera on wyjaśnienie dotyczące zasad obliczania (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z decyzją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego nr 36/VI/2017 z 23 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...) (czytaj więcej)
23.05.2017 (wtorek)
Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.93.2017.2.DJD wyjaśnił, że chociaż przychody ze sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Polskie regulacje dotyczące ulgi na złe długi są zgodne z prawem unijnym, gdyż państwa członkowskie mają swobodę w ustalaniu warunków pomniejszania podstawy (...) (czytaj więcej)
Do 31 maja 2017 r. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają obowiązek powiadomić ZUS o przychodach z pracy zarobkowej, uzyskanych w okresie od 1 marca (...) (czytaj więcej)
Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Przy czym możliwość (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60