Ostatnia aktualizacja: 17.02.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 328.375
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Wynajęcie hali sportowej dla pracowników w kosztach pracodawcy
11.01.2017

Wynajęcie hali sportowej dla pracowników w kosztach pracodawcy

Wydatki poniesione na wynajem obiektów sportowych, z których będą korzystać pracownicy, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji (...)
Artykuł zawiera znaków: 1012
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
17.02.2018 (sobota)
Na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., nr DD3.8223.361.2017, dotyczące nowych zasad korzystania (...) (czytaj więcej)
Dnia 16 lutego br. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111) oraz rozporządzenie (...) (czytaj więcej)
Z uwagi na odmienne brzmienie w różnych wersjach językowych przepisów unijnej Dyrektywy, przepisy ustawy o VAT należy interpretować z uwzględnieniem celu danej regulacji. Tak (...) (czytaj więcej)
16.02.2018 (piątek)
Od 1 marca br. nastąpi zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym. Są one bowiem obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego (...) (czytaj więcej)
Z dniem 1 marca 2018 r. zmieni się kwota bazowa wykorzystywana przy ustalaniu wysokości niektórych świadczeń emerytalno-rentowych, z dotychczas wynoszącej 3.536,87 zł na 3.731,13 zł. (...) (czytaj więcej)
Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej za wydane torby foliowe obowiązuje od dnia 1 stycznia br. Pobiera się ją za wydanie lekkich toreb (...) (czytaj więcej)
W sytuacji gdy dofinasowanie wyjazdu na zimowisko dla dzieci pracowników pochodzi ze środków ZFŚS, to jest ono księgowane na zmniejszenie (...) (czytaj więcej)
Aby uznać spłatę kredytu (pożyczki) za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, z umowy kredytowej (pożyczki) musi wprost wynikać, że środki (...) (czytaj więcej)
Koszty remontu powypadkowego samochodu stanowiącego środek trwały, objętego ubezpieczeniem dobrowolnym, stanowić będą koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Bez znaczenia (...) (czytaj więcej)
15.02.2018 (czwartek)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na rozpowszechnioną praktykę sprzedaży (głównie w popularnych serwisach aukcyjnych) nowych towarów przez podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, (...) (czytaj więcej)
Podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania JPK_VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli (...) (czytaj więcej)
Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r., zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku (...) (czytaj więcej)
W związku ze zbliżającym się terminem przekazania przez mikroprzedsiębiorców pierwszej informacji o ewidencji VAT w formie JPK_VAT, na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) został (...) (czytaj więcej)
Ważne zmiany przepisów dla podmiotów z KRS wprowadzi ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych (...) (czytaj więcej)
14.02.2018 (środa)
W przypadku uzyskiwania przez emerytów i rencistów przychodów z pracy zarobkowej w kwocie: przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa (...) (czytaj więcej)
Kwestia opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej w spadku po śmierci małżonka, w odniesieniu do nieruchomości uprzednio objętej  wspólnością majątkową małżeńską, (...) (czytaj więcej)
Wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń pracowników etatowych, odpowiedzialnych za budowę i uruchomienie środka trwałego, mających bezpośredni wpływ na jego wytworzenie, będą stanowiły (...) (czytaj więcej)
Koszt nabycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz przychód z ich sprzedaży, a także należną opłatę recyklingową odnosi się na wynik (...) (czytaj więcej)
W imporcie usług obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą wykonania usługi. Jeśli zagraniczny usługodawca wystawi jednak fakturę przed wykonaniem usługi, to powstają (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. „Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało (...) (czytaj więcej)
13.02.2018 (wtorek)
Organizacje pożytku publicznego (OPP) do 30 czerwca 2018 r. mają obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego, na które trafiają środki z 1% podatku przekazywanego (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60