Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017 r., godz. 13:44
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 250.644
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania ...
11.01.2017

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy (...)
Artykuł zawiera znaków: 792
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
21.09.2017 (czwartek)
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej ponad wartość diety określonej w powszechnie obowiązujących przepisach, stanowi u pracownika przychód, od którego pracodawca powinien pobrać (...) (czytaj więcej)
Jeżeli kontrahent wystawi fakturę VAT, w której błędnie (niezgodnie z umową) wykaże cenę wyższą niż cena uzgodniona i podatnik (nabywca) niezwłocznie wystąpi z żądaniem (...) (czytaj więcej)
Organy podatkowe uznają obecnie, że media mogą być rozliczane odrębnie od usługi najmu i refakturowane na najemców (z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT (...) (czytaj więcej)
Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki. Jest on zobowiązany do zawarcia takiej umowy w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości VIII kadencji, które odbyło się 12 września 2017 r., (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), pracodawcy obligatoryjnie tworzący Fundusz, (...) (czytaj więcej)
20.09.2017 (środa)
Zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Od 12 sierpnia br. podatnicy (PIT i CIT) mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków (...) (czytaj więcej)
Jeżeli podatnik - z przyczyn od siebie niezależnych - nie posiada dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków na remont lokalu mieszkalnego w latach (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...) (czytaj więcej)
Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenia z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Przewiduje się w nim, że (...) (czytaj więcej)
19.09.2017 (wtorek)
Emerytura przyznawana na tzw. nowych zasadach stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia (...) (czytaj więcej)
Podstawę wymiaru należnego pracownikowi zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego) z założenia ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie (...) (czytaj więcej)
Czynność wystąpienia we własnym imieniu i na własny rachunek do firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego o zapłatę należności związanych z najmem samochodu zastępczego nie stanowi (...) (czytaj więcej)
Na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (...) (czytaj więcej)
Korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników - część opłat zostanie obniżona, a niektóre zostaną zniesione zakłada przyjęta przez (...) (czytaj więcej)
Sejm na posiedzeniu w dniach 12-15 września 2017 r. uchwalił zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustawach. Dostosowują one (...) (czytaj więcej)
18.09.2017 (poniedziałek)
Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.194.2017.1.WM wynika, że jeżeli usługa jest wykonywana częściowo, a po zakończeniu każdego (...) (czytaj więcej)
Okresowe przeceny towarów, związane z posezonową wyprzedażą są szczególnym przypadkiem powodującym konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów. Należy jednak zauważyć, (...) (czytaj więcej)
Z końcem obecnego miesiąca upłynie pierwszy okres na jaki było przyznawane świadczenie wychowawcze, zwane potocznie świadczeniem 500+. Aby je otrzymywać w kolejnym, (...) (czytaj więcej)
Objęcie udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego za środki pieniężne, w tym także w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności, czy też za wkład (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60