Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017 r., godz. 13:04
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 371.758
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
31 stycznia 2017 r. upływa termin zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zawiadomienia o wyborze metody bilansowej ustalania różnic kursowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US w wersji papierowej: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia (w wersji papierowej lub elektronicznej) do US: PIT-4R, PIT-8AR za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia
23.01.2014

Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia

Kolejna reforma emerytalna, wprowadzona za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)
Artykuł zawiera znaków: 2705
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę » Zamów za 0 zł egzemplarze bezpłatne Czasopism w wersji papierowej lub zapoznaj się z publikacjami w wersji on-line »
Czytaj także:
24.01.2017 (wtorek)
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości). W przypadku kredytów (...) (czytaj więcej)
Świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu, lecz zapewnienie możliwości prawidłowego jego używania, a zatem także ponoszenie niezbędnych wydatków umożliwiających takie (...) (czytaj więcej)
Wydatek na zakup zegarka typu smartwatch wraz z telefonem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeśli jego zakup pozostaje w związku z działalnością (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2302, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (...) (czytaj więcej)
Depozyt gwarancyjny – zwany też kaucją gwarancyjną – ma charakter zwrotny. W przypadku umów leasingu jest to opłata, którą uiszcza (...) (czytaj więcej)
Wydatki na najem mieszkania dla członka zarządu w miejscowości siedziby spółki, ponoszone w celu umożliwienia jak najsprawniejszego wykonywania powierzonych mu funkcji zarządzających, (...) (czytaj więcej)
Sprzedający (usługodawca) zobowiązany jest do wystawienia informacji o przysługującej kwocie obniżenia wpłaty na PFRON z tytułu dokonanych u niego zakupów. Musi tego dokonać (...) (czytaj więcej)
23.01.2017 (poniedziałek)
Jeżeli z umowy wynika, jaka część wynagrodzenia należna jest za pracę twórczą, to płatnik może stosować 50% koszty uzyskania przychodów (...) (czytaj więcej)
Miejsce opodatkowania usług transportowych ustala się zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ustawy o VAT, tj. w miejscu, gdzie nabywca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Stawka (...) (czytaj więcej)
Jeśli w 2017 r. jednostka nie zamierza lub nie może kontynuować działalności (np. ze względu na ogłoszenie upadłości), a więc (...) (czytaj więcej)
Pracodawca na etapie ustalania zaliczki na podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy może stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości (...) (czytaj więcej)
W dniu 18 stycznia 2017 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl przypomniał, że: „(…) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 19 stycznia 2017 r. pod poz. 123 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (...) (czytaj więcej)
22.01.2017 (niedziela)
Można już składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zmieszczono informacje dotyczące konferencji, która odbyła się 16 stycznia 2017 r., której tematem było „Raportowanie informacji (...) (czytaj więcej)
Pracownicy i pracodawcy działający w Radzie Dialogu Społecznego przedstawili wspólnie uzgodnione propozycje zmian w Kodeksie pracy. Zmiany dotyczą dwóch kwestii: wydłużenia do 21 (...) (czytaj więcej)
21.01.2017 (sobota)
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 8,3% i w porównaniu do listopada 2016 r. wzrosła o 0,1 pkt proc. Natomiast wskaźnik bezrobocia na koniec (...) (czytaj więcej)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazała dodatkowe 77 mln zł na realizację programu "Wsparcie w starcie". W sumie na ten cel od początku (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) ukazało się ogłoszenie o zmianie organu administracyjnego ARiMR rozpatrującego sprawy dotyczące operacji typu (...) (czytaj więcej)
20.01.2017 (piątek)
Jeżeli część budynku zostanie uznana formalnie za kompletną i zdatną do użytku, a w konsekwencji przekazana do użytkowania, to oznacza, że obiekt (...) (czytaj więcej)
Na podstawie art. 44 ust. 6 ustawy o PDOF, zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu i dzierżawy, wpłaca się w terminie do 20 dnia (...) (czytaj więcej)
Wymiana reklamowanego materiału (surowca) na wolny od wad wymaga ujęcia w księgach rachunkowych nabywcy. Ewidencji podlega zarówno wydanie (zwrot) surowca wadliwego, (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60