Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018 r., godz. 16:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 307.864
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia
23.01.2014

Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia

Kolejna reforma emerytalna, wprowadzona za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)
Artykuł zawiera znaków: 2705
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
19.02.2018 (poniedziałek)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości VIII kadencji, które odbyło się 13 lutego 2018 r., (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2018  r. przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pracownicze (...) (czytaj więcej)
Kontynuowanie przez byłego wspólnika działalności prowadzonej przez spółkę cywilną – w formie indywidualnej działalności gospodarczej – nie ma wpływu na jego (...) (czytaj więcej)
W wyroku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1265/17 (orzeczenie nieprawomocne) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, iż: Usługi projektowe oraz formalnoprawne, (...) (czytaj więcej)
Nowelizacja ustawy o PIT w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie oznacza utraty prawa do ich stosowania dla twórców zatrudnionych na (...) (czytaj więcej)
Począwszy od sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie raportowania informacji niefinansowych. (...) (czytaj więcej)
18.02.2018 (niedziela)
Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono mechanizm (...) (czytaj więcej)
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek. Przy czym od 1 stycznia (...) (czytaj więcej)
Kopia protokołu z posiedzenia zagranicznego sądu upadłościowego, z którego wynika, że zostało zakończone postępowanie upadłościowe wobec zagranicznego kontrahenta, poświadczona za zgodność z oryginałem (...) (czytaj więcej)
17.02.2018 (sobota)
Na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., nr DD3.8223.361.2017, dotyczące nowych zasad korzystania (...) (czytaj więcej)
Dnia 16 lutego br. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111) oraz rozporządzenie (...) (czytaj więcej)
Z uwagi na odmienne brzmienie w różnych wersjach językowych przepisów unijnej Dyrektywy, przepisy ustawy o VAT należy interpretować z uwzględnieniem celu danej regulacji. Tak (...) (czytaj więcej)
16.02.2018 (piątek)
Od 1 marca br. nastąpi zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym. Są one bowiem obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego (...) (czytaj więcej)
Z dniem 1 marca 2018 r. zmieni się kwota bazowa wykorzystywana przy ustalaniu wysokości niektórych świadczeń emerytalno-rentowych, z dotychczas wynoszącej 3.536,87 zł na 3.731,13 zł. (...) (czytaj więcej)
Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej za wydane torby foliowe obowiązuje od dnia 1 stycznia br. Pobiera się ją za wydanie lekkich toreb (...) (czytaj więcej)
W sytuacji gdy dofinasowanie wyjazdu na zimowisko dla dzieci pracowników pochodzi ze środków ZFŚS, to jest ono księgowane na zmniejszenie (...) (czytaj więcej)
Aby uznać spłatę kredytu (pożyczki) za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, z umowy kredytowej (pożyczki) musi wprost wynikać, że środki (...) (czytaj więcej)
Koszty remontu powypadkowego samochodu stanowiącego środek trwały, objętego ubezpieczeniem dobrowolnym, stanowić będą koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Bez znaczenia (...) (czytaj więcej)
15.02.2018 (czwartek)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na rozpowszechnioną praktykę sprzedaży (głównie w popularnych serwisach aukcyjnych) nowych towarów przez podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, (...) (czytaj więcej)
Podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania JPK_VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli (...) (czytaj więcej)
Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r., zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60