Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 289.727
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia
23.01.2014

Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia

Kolejna reforma emerytalna, wprowadzona za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)
Artykuł zawiera znaków: 2705
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a otrzymasz dostęp
do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
23.11.2017 (czwartek)
Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości powinna zawierać w szczególności rozwiązania dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów (...) (czytaj więcej)
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi często wykorzystują w swoich firmach składniki prywatnego majątku, w tym głównie nieruchomości, w posiadanie których weszli w drodze darowizny. Wiele (...) (czytaj więcej)
Pozyskiwane w JPK_VAT dane stanowią narzędzie do identyfikacji nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. W przyszłości będą one przebudowane w ten sposób, aby odciążyć podatników od (...) (czytaj więcej)
Podatnicy CIT będą obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty (...) (czytaj więcej)
W myśl art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat bankowych zalicza się do przychodów finansowych i księguje (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat informujący o pracach serwisowych JPK. W komunikacie czytamy: „(…) w związku z pracami serwisowymi na środowisku produkcyjnym (...) (czytaj więcej)
22.11.2017 (środa)
Jak wielokrotnie informowaliśmy, od 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające KŚT 2016. Jednak m.in. dla celów podatkowych i bilansowych nowa (...) (czytaj więcej)
Do ustawy o CIT będą wprowadzone nowe przepisy ustalające limit wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o tzw. usługi niematerialne (np. usługi (...) (czytaj więcej)
Wydatki poniesione z góry, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wskazane jest w księgach rachunkowych rozliczać w czasie przez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Czynne rozliczenia międzyokresowe (...) (czytaj więcej)
Dokonanie rejestracji samochodu sprowadzonego wcześniej w ramach WNT, jako towaru handlowego z przeznaczeniem na sprzedaż, oznacza konieczność zapłaty podatku VAT wraz z należnymi (...) (czytaj więcej)
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.gunb.gov.pl) przypomina właścicielom i zarządcom tzw. obiektów wielkopowierzchniowych o obowiązku wykonania do (...) (czytaj więcej)
Eksport jest rodzajem dostawy towarów. Wywóz towarów poza terytorium UE musi następować w wykonaniu czynności przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak (...) (czytaj więcej)
21.11.2017 (wtorek)
Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie (...) (czytaj więcej)
W ustawie o CIT wyodrębniono źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielono dochody uzyskiwane z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.  Przedmiotem opodatkowania (...) (czytaj więcej)
W sytuacji niedotrzymania 3-miesięcznego terminu na wykazanie VAT należnego od WNT - w celu wykazania VAT należnego podatnik będzie musiał się cofnąć (...) (czytaj więcej)
Należności - w tym z tytułu dostaw i usług - inwentaryzuje się generalnie na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze potwierdzenia salda. Jednak (...) (czytaj więcej)
Usługi pośrednictwa nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z art. 10 ust. 12 ustawy o podatku akcyzowym na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy (...) (czytaj więcej)
20.11.2017 (poniedziałek)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.247.2017.1.DW wyjaśnił, że zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% jest możliwe, (...) (czytaj więcej)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach zakłada zmiany dotyczące m.in. wystawiania faktur do (...) (czytaj więcej)
W przypadku gdy leasingodawca wskazał w umowie leasingowej wartość ofertową przedmiotu leasingu i zdaniem korzystającego jest ona wiarygodna, to leasingobiorca może ją przyjąć (...) (czytaj więcej)
Na podstawie treści art. 29a ust. 1 ustawy o VAT - podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60