Ostatnia aktualizacja: 29.08.2016 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 237.215
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
23.01.2014

Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia

Kolejna reforma emerytalna, wprowadzona za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)
Artykuł zawiera znaków: 2705
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę » Zamów za 0 zł egzemplarze bezpłatne Czasopism w wersji papierowej lub zapoznaj się z publikacjami w wersji on-line »
Czytaj także:
29.08.2016 (poniedziałek)
Stosowanie do wyceny wyrobów gotowych stałych cen ewidencyjnych umożliwia przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu bez znajomości ich rzeczywistych kosztów wytworzenia. (...) (czytaj więcej)
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. W myśl art. 29 § 2 zdanie drugie K.p. w brzmieniu obowiązującym od (...) (czytaj więcej)
Nieodpłatne wykorzystywanie przez prezesa zarządu spółki samochodu służbowego do prywatnych celów spowoduje u prezesa powstanie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń. Przychód (...) (czytaj więcej)
Obowiązkowe wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania wymaganej liczby osób niepełnosprawnych mogą ulec obniżeniu z tytułu dokonania zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem (...) (czytaj więcej)
W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT dostosowującą do unijnego kodeksu celnego Minister Finansów w drodze rozporządzenia zmienił wzór deklaracji importowej dla (...) (czytaj więcej)
Wynagrodzenie chorobowe, tak jak zasiłek, przysługuje za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Za (...) (czytaj więcej)
28.08.2016 (niedziela)
W dniu 8 sierpnia 2016 r. ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 287/7 wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 czerwca (...) (czytaj więcej)
Z inicjatywy Prezydenta powstał projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Została w nim wprowadzona jedna, ale istotna zmiana dotycząca sektora małych i średnich (...) (czytaj więcej)
Do końca sierpnia br. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Składa się (...) (czytaj więcej)
27.08.2016 (sobota)
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na stronie internetowej (www.gunb.gov.pl) przedstawił swoje stanowisko w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności dołączania decyzji o warunkach (...) (czytaj więcej)
Hipotetyczna emerytura to wysokość świadczenia jaką może otrzymać ubezpieczony po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Wyliczana jest przez ZUS na podstawie (...) (czytaj więcej)
Dnia 27 sierpnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1221). Pracownicy urzędu stanu cywilnego (...) (czytaj więcej)
26.08.2016 (piątek)
Dostawa towaru wraz z montażem realizowana w innym państwie podlega opodatkowaniu na jego terytorium. Jeśli nabywcą jest inna polska firma, która nie (...) (czytaj więcej)
Na pracodawcach rozwiązujących z pracownikami umowę o pracę ciążą określone obowiązki wynikające z przepisów Prawa pracy. Ponadto, wraz z zakończeniem zatrudnienia, pracodawca zobowiązany jest (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017. Przewiduje się w nim, że (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 25 sierpnia 2016 r. pod poz.1337 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, (...) (czytaj więcej)
W celu nabycia prawa do ulgi prorodzinnej podatnik musi wykazać, że w danym roku podatkowym wykonywał, a nie tylko posiadał władzę rodzicielską. Tak (...) (czytaj więcej)
Minister Finansów określił dzienne stawki opłat lokalnych obowiązujące w 2017 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 779). Zgodnie z obwieszczeniem w 2017 r. stawki te nie będą mogły przekroczyć (...) (czytaj więcej)
25.08.2016 (czwartek)
W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka przekształcona - jako następca (...) (czytaj więcej)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu, ale określa przykładowy katalog przysporzeń stanowiących przychód. W art. (...) (czytaj więcej)
W sytuacji gdy jednostka prawo użytkowania wieczystego gruntu nabyła nieodpłatnie, wprowadza się je do ksiąg rachunkowych przy uwzględnieniu art. 41 ust. 2 ustawy (...) (czytaj więcej)
Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania marketingowe w celu uatrakcyjnienia sprzedaży swoich towarów, a w efekcie - zwiększenia przychodów. Jednym z takich działań jest (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60