Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017 r., godz. 13:11
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 369.018
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
W dniu 27 lutego 2017 r. mija termin wysłania JPK_VAT za styczeń br.Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o zarobkach emerytów/rencistów uzyskanych w 2016 r.Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje o danych wykazanych w raportach przesłanych do ZUS za 2016 r.28 lutego 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia
23.01.2014

Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia

Kolejna reforma emerytalna, wprowadzona za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)
Artykuł zawiera znaków: 2705
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
26.02.2017 (niedziela)
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych (...) (czytaj więcej)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-37/16 z 18 stycznia 2017 r. odniósł się do kwestii opodatkowania VAT opłat reprograficznych pobieranych od producentów (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Rozwoju do opinii publicznej przekazało projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terenie Polski, (...) (czytaj więcej)
25.02.2017 (sobota)
W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dotyczyć ona będzie m.in. przewozu paliw płynnych, substancji (...) (czytaj więcej)
W wyniku konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało drugą wersję "Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", zgodnie z którą nowy elektroniczny dowód osobisty (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 15 lutego 2017 r., pod poz. 258, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb (...) (czytaj więcej)
24.02.2017 (piątek)
Co do zasady, podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi, natomiast VAT od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania (...) (czytaj więcej)
Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji, których przedmiotem (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) pojawił się komunikat dotyczący JPK pt. „Aktualizacja aplikacji JPK 2.0”, w którym poinformowano, że: „(…) w dniu (...) (czytaj więcej)
Rabat, który jest opustem z ceny udzielonym nabywcy za spełnienie określonych warunków w momencie sprzedaży lub po jej dokonaniu, zmniejsza cenę sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Jeśli podatnicy sprowadzają do Polski towary, które zakupili poza granicami kraju a transakcje te nie podlegały opodatkowaniu lub były zwolnione z opodatkowania, (...) (czytaj więcej)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w komunikacie z 21 lutego 2017 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.pfron.org.pl odniósł się do sposobu wykazywania efektu (...) (czytaj więcej)
23.02.2017 (czwartek)
W wyroku z 9 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2293/16 NSA uznał, że wydatki na zakup drobnych prezentów opatrzonych logo, wydawanych (...) (czytaj więcej)
Stosownie do art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2017 r. niektórzy czynni podatnicy VAT muszą składać deklaracje VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niezastosowanie się (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego za czas choroby lub opieki będzie: zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,   wydruk (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z decyzją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego nr 34/VI/2017 z 21 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...) (czytaj więcej)
22.02.2017 (środa)
W toku prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzenie statusu podatkowego kontrahenta ma dla podatników istotne znaczenie. W wielu przypadkach od ustalenia tego statusu zależy (...) (czytaj więcej)
Deklaracje VAT nie są przesyłane w formie JPK. Ponadto wprowadzenie JPK nie ma żadnego wpływu na składanie deklaracji za pomocą środków (...) (czytaj więcej)
Podatnik może realizować własne cele mieszkaniowe, nabywając więcej niż jeden lokal mieszkalny. Ponadto czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, wynajęcie zakupionych lokali (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału, podatek od nieruchomości powinien zmniejszyć wynik finansowy roku, którego dotyczy. Oznacza to, iż podatek od (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60