Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016 r., godz. 13:13
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 306.008
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
23.01.2014

Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia

Kolejna reforma emerytalna, wprowadzona za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)
Artykuł zawiera znaków: 2705
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
26.10.2016 (środa)
Tylko odpisy amortyzacyjne od tej części środka trwałego, która jest używana w działalności gospodarczej (a nie oddana do nieodpłatnego używania), mogą (...) (czytaj więcej)
Określony w ustawie o VAT podstawowy termin zwrotu może ulec skróceniu do 25 dni od dnia złożenia deklaracji, przy spełnieniu warunków określonych (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 października 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 października br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...) (czytaj więcej)
ZUS w dniu 25 października 2016 r. na stronie internetowej www.zus.pl poinformował o wprowadzeniu ułatwień w obsłudze zaświadczeń A1.  Jak czytamy w komunikacie ZUS: „(…) (...) (czytaj więcej)
Do 2016 r. sposób ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej był niezależny od wysokości przychodów osiąganych z tego źródła przychodów. Obowiązywała wówczas (...) (czytaj więcej)
25.10.2016 (wtorek)
Wartość początkową środków trwałych, które zostały wniesione w postaci aportu do spółki kapitałowej, stanowi ich wartość określona na dzień wniesienia wkładu, (...) (czytaj więcej)
Strata ze sprzedaży wierzytelności odpisanych jako przedawnione jest kosztem uzyskania przychodu, o ile wierzytelności te uprzednio były zarachowane jako przychód należny. (...) (czytaj więcej)
Z orzecznictwa TSUE wynika, że z transakcją o charakterze kompleksowym mamy do czynienia, gdy co najmniej dwie czynności, będące dostawą towarów lub świadczeniem (...) (czytaj więcej)
Jednostki mają obowiązek dokonywania weryfikacji przyjętych okresów i stawek amortyzacyjnych co najmniej na koniec okresu sprawozdawczego. Jeśli w wyniku tej weryfikacji okaże (...) (czytaj więcej)
W najbliższą niedzielę - 30 października 2016 r. - nastąpi odwołanie czas letniego  środkowoeuropejskiego przez cofnięcie wskazań zegarów z 300 na 200 (art. 2 (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z decyzją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego nr 30/VI/2016 z 24 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na doradcę (...) (czytaj więcej)
24.10.2016 (poniedziałek)
Zwolnienie od podatku świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie ma zastosowania do pracowników tymczasowych. Takie stanowisko zajął WSA w Gdańsku w wyroku (...) (czytaj więcej)
Jeżeli samochód osobowy, spełnia definicję środka trwałego (zawartą w art. 22a ust. 1 updof), to podatnik może ten samochód wprowadzić do ewidencji środków (...) (czytaj więcej)
Senat na posiedzeniu w dniach 19 - 21 października 2016 r. uchwalił ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która wdraża do polskiego prawa (...) (czytaj więcej)
Wydatki związane ze sfinansowaniem przez pracodawcę kursu językowego pracownika odnosi się w księgach rachunkowych w ciężar kosztów działalności operacyjnej. W jednostkach ewidencjonujących koszty (...) (czytaj więcej)
Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona, także gdy święto przypada w niedzielę (art. 1519a § 1 i 2 K.p.). Zakaz obejmuje wykonywanie pracy (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zamieszczono informacje z posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów, na którym przyjęto: 1) projekt o zmianie ustawy o rachunkowości (...) (czytaj więcej)
23.10.2016 (niedziela)
W 2017 r. podatek rolny wyniesie: 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - (równowartość 2,5 q),   262,20 zł od 1 ha gruntów pozostałych (...) (czytaj więcej)
Podstawowym celem Założeń polityki pieniężnej na rok 2017 opracowanych przez Radę Polityki Pieniężnej (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 947), podobnie jak w latach (...) (czytaj więcej)
Od 31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (...) (czytaj więcej)
22.10.2016 (sobota)
W I kwartale 2016 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła w całym kraju kontrole posiłków na terenie szkół, uczelni, internatów, akademików i klubów studenckich. Łącznie skontrolowanych zostało (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60