Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia
23.01.2014

Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia

Kolejna reforma emerytalna, wprowadzona za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)
Artykuł zawiera znaków: 2705
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
10.12.2016 (sobota)
Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2016 r. wyniosła 8,2%. Tak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do października (...) (czytaj więcej)
Minister Infrastruktury i Budownictwa w obwieszczeniu z dnia 22 listopada 2016 r. określił wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017 (Mon. Pol. poz. 1171). W stosunku do (...) (czytaj więcej)
W księgach rachunkowych dewelopera środki pieniężne wpłacone na mieszkaniowy rachunek powierniczy przez potencjalnych nabywców lokali (mieszkań), zaewidencjonowane po stronie Ma konta (...) (czytaj więcej)
09.12.2016 (piątek)
Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT, mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie (...) (czytaj więcej)
Jeśli źródłem finansowania paczek świątecznych dla dzieci pracowników są środki ZFŚS, to przy ich przekazaniu należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia (...) (czytaj więcej)
Począwszy od 1 stycznia 2016 r., jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa (...) (czytaj więcej)
Budowle i budynki wybudowane na cudzym gruncie nie mogą być uznane za inwestycje w obcym środku trwałym. Takie stanowisko przedstawił (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. przyjęła projekty ustaw o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji Kodeksu postępowania (...) (czytaj więcej)
Otrzymanie przez wspólnika od spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w tej spółce, powoduje powstanie (...) (czytaj więcej)
08.12.2016 (czwartek)
Postanowienie o nieściągalności dokumentuje fakt nieściągalności tylko w odniesieniu do wierzytelności, których dotyczy. W przypadku, gdy to podmiot inny niż podatnik posiada wierzytelności (...) (czytaj więcej)
Tworzenie i prowadzenie zak­ładowego funduszu świadczeń socjalnych wiąże się z wieloma obowiązkami m.in. w zakresie odprowadzania odpisów na Fun­dusz. Fundusz tworzy się z odpisów (...) (czytaj więcej)
W sytuacji, gdy opony zostały zakupione po wprowadzeniu samochodu firmowego do ewidencji środków trwałych, to wydatek na ich zakup i wymianę traktuje (...) (czytaj więcej)
Wydatki poniesione na opracowanie, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektu to koszty pośrednio związane z przychodami (niezwiększające wartości początkowej (...) (czytaj więcej)
W imporcie usług podstawą opodatkowania zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 29a ustawy o VAT - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał (...) (czytaj więcej)
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6-7 grudnia 2016 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50% w skali (...) (czytaj więcej)
07.12.2016 (środa)
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2016 r., pod poz. 1864, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (...) (czytaj więcej)
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4518.28.2016.1.MJ wyjaśnił zasady naliczania odsetek za (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projekt zmian (...) (czytaj więcej)
Kradzież samochodu stanowiącego środek trwały jednostki mieści się w ogólnym ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej i jest pośrednio związana z działalnością gospodarczą. Dlatego też (...) (czytaj więcej)
Co do zasady, pracownik, który uległ wypadkowi, powinien (jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia) niezwłocznie poinformować o zdarzeniu przełożonego. Jeśli (...) (czytaj więcej)
Komitet Standardów Rachunkowości działający przy Ministerstwie Finansów podjął inicjatywę przeprowadzenia kompleksowego przeglądu wszystkich wydanych standardów oraz stanowisk i zidentyfikowania ewentualnej potrzeby (...) (czytaj więcej)
06.12.2016 (wtorek)
Koniec roku wiąże się na ogół z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych składników majątku. Obszernie na temat rocznej inwentaryzacji pisaliśmy w dodatku nr 30 (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60