Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 298.678
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
23.01.2014

Deklaracja pozostania w OFE wymaga złożenia stosownego oświadczenia

Kolejna reforma emerytalna, wprowadzona za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)
Artykuł zawiera znaków: 2705
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
01.10.2016 (sobota)
Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie internetowej (www.pip.gov.pl) zamieściła informację o wynikach kontroli dotyczących zakazu pracy w placówkach handlowych, przeprowadzonych w święto przypadające (...) (czytaj więcej)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 23 września 2016 r. ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (...) (czytaj więcej)
Kredyt kupiecki jest umową nienazwaną, popularną w obrocie gospodarczym. Nie istnieją żadne uregulowania prawne (ustawowe) w tym zakresie. Nazwą kredyt kupiecki określa (...) (czytaj więcej)
30.09.2016 (piątek)
W Dz. U. z 2016 r. pod poz. 1550 opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Finansów planuje (projekt z dnia 22 września 2016 r.) wprowadzenie ważnych zmian do ustawy o VAT. Jedną z nich (...) (czytaj więcej)
W jednostkach zajmujących się produkcją i handlem detalicznym, które zaopatrują placówki handlowe w wyroby własnej produkcji, przekazanie tych wyrobów do własnych sklepów ujmuje (...) (czytaj więcej)
Podmioty gospodarcze ponoszą różnego rodzaju wydatki na wystrój biura, np. na zakup kwiatów (doniczkowych lub ciętych), obrazów, dywanów, itd. Czy (...) (czytaj więcej)
W dniu 29 września 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl przypomniał, że: „(…) Zarząd PFRON podjął decyzję (...) (czytaj więcej)
W dniu 30 września br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów (...) (czytaj więcej)
29.09.2016 (czwartek)
Odpis amortyzacyjny naliczony od tej części środka trwałego (nieruchomości), która została oddana do nieodpłatnego używania innemu podmiotowi, nie może być (...) (czytaj więcej)
Od 1 października 2016 r. przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego stanowi, że z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne podlega (...) (czytaj więcej)
Koszty związane z egzekwowaniem należności dochodzonej na drodze sądowej odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, przez (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017. W projekcie budżetu państwa na 2017 r. (...) (czytaj więcej)
Świadczenie rehabilitacyjne to jedno ze świadczeń chorobowych. Przysługuje ono ubezpieczonemu, jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest on nadal niezdolny do (...) (czytaj więcej)
Zgodnie z decyzją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego nr 29/VI/2016 z 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...) (czytaj więcej)
28.09.2016 (środa)
Zakład pracy nie ma obowiązku dokonywania wpłat zaliczki na podatek dochodowy od wartości świadczeń w naturze na rzecz byłego pracownika, jeśli (...) (czytaj więcej)
Od 1 października 2016 r. jednostki mogą rozpocząć prace związane z inwentaryzacją określonych składników aktywów. Ich zakończenie musi nastąpić do 15 stycznia (...) (czytaj więcej)
Wśród środków trwałych - określonych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości - odrębną pozycję stanowią ulepszenia w obcych środkach trwałych. Składają się (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 K.c., wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia (...) (czytaj więcej)
Pracodawca upoważniony do wypłaty zasiłków jest jednocześnie zobowiązany do prawidłowego obliczenia podstawy ich wymiaru i wysokości, a także ustalenia okresu zasiłkowego. Do okresu (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Projekt zakłada zwiększenie (...) (czytaj więcej)
27.09.2016 (wtorek)
Minister Finansów przygotował projekt (z dnia 22 września 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym zaproponowano m.in. (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60