Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 326.113
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.
23.10.2013

Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.

Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w VAT. Większość z nich została uchwalona już na początku bieżącego roku (patrz – ustawa (...)
Artykuł zawiera znaków: 6856
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
11.12.2016 (niedziela)
Od dnia 17 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe wzory druków wykorzystywanych w procesie budowlanym. Zawarte one są w załącznikach do rozporządzenia Ministra (...) (czytaj więcej)
Wymiana tradycyjnej bramy wjazdowej na bramę zautomatyzowaną może stanowić remont środka trwałego podlegający rozliczeniu jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów. Tak uznał (...) (czytaj więcej)
Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, nabyte przez jednostkę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowić będzie dla celów bilansowych środek trwały (...) (czytaj więcej)
10.12.2016 (sobota)
Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2016 r. wyniosła 8,2%. Tak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do października (...) (czytaj więcej)
Minister Infrastruktury i Budownictwa w obwieszczeniu z dnia 22 listopada 2016 r. określił wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017 (Mon. Pol. poz. 1171). W stosunku do (...) (czytaj więcej)
W księgach rachunkowych dewelopera środki pieniężne wpłacone na mieszkaniowy rachunek powierniczy przez potencjalnych nabywców lokali (mieszkań), zaewidencjonowane po stronie Ma konta (...) (czytaj więcej)
09.12.2016 (piątek)
Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT, mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie (...) (czytaj więcej)
Jeśli źródłem finansowania paczek świątecznych dla dzieci pracowników są środki ZFŚS, to przy ich przekazaniu należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia (...) (czytaj więcej)
Począwszy od 1 stycznia 2016 r., jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa (...) (czytaj więcej)
Budowle i budynki wybudowane na cudzym gruncie nie mogą być uznane za inwestycje w obcym środku trwałym. Takie stanowisko przedstawił (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. przyjęła projekty ustaw o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji Kodeksu postępowania (...) (czytaj więcej)
Otrzymanie przez wspólnika od spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w tej spółce, powoduje powstanie (...) (czytaj więcej)
08.12.2016 (czwartek)
Postanowienie o nieściągalności dokumentuje fakt nieściągalności tylko w odniesieniu do wierzytelności, których dotyczy. W przypadku, gdy to podmiot inny niż podatnik posiada wierzytelności (...) (czytaj więcej)
Tworzenie i prowadzenie zak­ładowego funduszu świadczeń socjalnych wiąże się z wieloma obowiązkami m.in. w zakresie odprowadzania odpisów na Fun­dusz. Fundusz tworzy się z odpisów (...) (czytaj więcej)
W sytuacji, gdy opony zostały zakupione po wprowadzeniu samochodu firmowego do ewidencji środków trwałych, to wydatek na ich zakup i wymianę traktuje (...) (czytaj więcej)
Wydatki poniesione na opracowanie, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektu to koszty pośrednio związane z przychodami (niezwiększające wartości początkowej (...) (czytaj więcej)
W imporcie usług podstawą opodatkowania zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 29a ustawy o VAT - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał (...) (czytaj więcej)
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6-7 grudnia 2016 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50% w skali (...) (czytaj więcej)
07.12.2016 (środa)
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2016 r., pod poz. 1864, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (...) (czytaj więcej)
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4518.28.2016.1.MJ wyjaśnił zasady naliczania odsetek za (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projekt zmian (...) (czytaj więcej)
Kradzież samochodu stanowiącego środek trwały jednostki mieści się w ogólnym ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej i jest pośrednio związana z działalnością gospodarczą. Dlatego też (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60