Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 354.725
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.
23.10.2013

Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.

Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w VAT. Większość z nich została uchwalona już na początku bieżącego roku (patrz – ustawa (...)
Artykuł zawiera znaków: 6856
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę » Zamów za 0 zł egzemplarze bezpłatne Czasopism w wersji papierowej lub zapoznaj się z publikacjami w wersji on-line »
Czytaj także:
23.01.2017 (poniedziałek)
Jeżeli z umowy wynika, jaka część wynagrodzenia należna jest za pracę twórczą, to płatnik może stosować 50% koszty uzyskania przychodów (...) (czytaj więcej)
Miejsce opodatkowania usług transportowych ustala się zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ustawy o VAT, tj. w miejscu, gdzie nabywca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Stawka (...) (czytaj więcej)
Jeśli w 2017 r. jednostka nie zamierza lub nie może kontynuować działalności (np. ze względu na ogłoszenie upadłości), a więc (...) (czytaj więcej)
Pracodawca na etapie ustalania zaliczki na podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy może stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości (...) (czytaj więcej)
W dniu 18 stycznia 2017 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl przypomniał, że: „(…) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 19 stycznia 2017 r. pod poz. 123 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (...) (czytaj więcej)
22.01.2017 (niedziela)
Można już składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl zmieszczono informacje dotyczące konferencji, która odbyła się 16 stycznia 2017 r., której tematem było „Raportowanie informacji (...) (czytaj więcej)
Pracownicy i pracodawcy działający w Radzie Dialogu Społecznego przedstawili wspólnie uzgodnione propozycje zmian w Kodeksie pracy. Zmiany dotyczą dwóch kwestii: wydłużenia do 21 (...) (czytaj więcej)
21.01.2017 (sobota)
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 8,3% i w porównaniu do listopada 2016 r. wzrosła o 0,1 pkt proc. Natomiast wskaźnik bezrobocia na koniec (...) (czytaj więcej)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazała dodatkowe 77 mln zł na realizację programu "Wsparcie w starcie". W sumie na ten cel od początku (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) ukazało się ogłoszenie o zmianie organu administracyjnego ARiMR rozpatrującego sprawy dotyczące operacji typu (...) (czytaj więcej)
20.01.2017 (piątek)
Jeżeli część budynku zostanie uznana formalnie za kompletną i zdatną do użytku, a w konsekwencji przekazana do użytkowania, to oznacza, że obiekt (...) (czytaj więcej)
Na podstawie art. 44 ust. 6 ustawy o PDOF, zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu i dzierżawy, wpłaca się w terminie do 20 dnia (...) (czytaj więcej)
Wymiana reklamowanego materiału (surowca) na wolny od wad wymaga ujęcia w księgach rachunkowych nabywcy. Ewidencji podlega zarówno wydanie (zwrot) surowca wadliwego, (...) (czytaj więcej)
Umowne zniesienie współwłasności, polegające na podziale rzeczy wspólnej, ma charakter rozporządzenia tą rzeczą, prowadzącego do uzyskania przez każdego ze współwłaścicieli (...) (czytaj więcej)
W okresie od 1 stycznia do 31 marca br. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie nie mniej niż 396,38 zł. Podstawę (...) (czytaj więcej)
NSA w dniu 22 grudnia 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt I FSK 972/15), w którym skierował pytanie prejudycjalne do TSUE o rozstrzygnięcie prawa gmin (...) (czytaj więcej)
19.01.2017 (czwartek)
W ustawie o rachunkowości brak jest szczególnych uregulowań odnoszących się do zdarzeń po dniu bilansowym. W art. 54 tej ustawy określono jedynie zasady ogólne. Aby prawidłowo (...) (czytaj więcej)
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż (...) (czytaj więcej)
Spór dotyczący zasad opodatkowania zaliczek otrzymanych na poczet transakcji rozliczanych na zasadzie marży przez biura podróży trwa już od dawna. Organy (...) (czytaj więcej)
Spółka kapitałowa będąca wspólnikiem spółki komandytowej jest uprawniona do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów amortyzacji budynku administracyjnego spółki komandytowej naliczanej z wykorzystaniem (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60