Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 354.729
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20 lutego 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.
23.10.2013

Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.

Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w VAT. Większość z nich została uchwalona już na początku bieżącego roku (patrz – ustawa (...)
Artykuł zawiera znaków: 6856
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
20.02.2017 (poniedziałek)
Ustawodawca w przepisach dotyczących VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy, jednak dla prawidłowego rozumienia terminu "podwykonawca" wystarczające jest posłużenie się powszechnym jego (...) (czytaj więcej)
Przez pojęcie „transakcji” - na potrzeby przepisów o obowiązku regulowania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego - należy rozumieć umowę, której przedmiotem (...) (czytaj więcej)
Podatnik nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu części samochodowych nabytych jako towary handlowe w przypadku późniejszego ich wykorzystania (...) (czytaj więcej)
Wartość ulepszeń, o którą zwiększa się wartość początkową środka trwałego, należy ustalić wyłącznie na podstawie rachunków, faktur oraz innych dokumentów dowodzących (...) (czytaj więcej)
Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2016 r. zamówieniach publicznych. Sprawozdanie to należy przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 16 lutego 2017 r. pod poz. 277 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (...) (czytaj więcej)
19.02.2017 (niedziela)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało na swojej stronie internetowej www.mpips.gov.pl, że nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami (...) (czytaj więcej)
W wykonaniu delegacji ustawowej, zawartej w art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień, w którym zwolnił od podatku m.in. import (...) (czytaj więcej)
Projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych - rozporządzenia Parlamentu (...) (czytaj więcej)
18.02.2017 (sobota)
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206), wprowadziła zmiany do art. 83 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o VAT, (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (...) (czytaj więcej)
W dniu 14 lutego br. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw (...) (czytaj więcej)
17.02.2017 (piątek)
Zaciągnięte przez jednostkę pożyczki prezentuje się w bilansie w zależności od terminów ich spłaty w podziale na zobowiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe (z wyjątkiem uproszczonego (...) (czytaj więcej)
W podatku dochodowym przedsiębiorca, który reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów dokonując zapłaty w gotówce w przypadku gdy jednorazowa wartość takiej transakcji przekracza 15.000 zł, (...) (czytaj więcej)
PFRON refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej własną działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Począwszy od okresu sprawozdawczego za styczeń 2017 r., (...) (czytaj więcej)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący JPK_VAT. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, że w procesie analizy przesłanych przez przedsiębiorców (...) (czytaj więcej)
Problem związany z przyporządkowaniem transportu towarów w dostawie łańcuchowej był przedmiotem rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 9 stycznia 2014 r., sygn. (...) (czytaj więcej)
NSA w postanowieniu z 30 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3874/14 zdecydował przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienie prawne, (...) (czytaj więcej)
16.02.2017 (czwartek)
Podatnik, który nabył części samochodowe z przeznaczeniem na towary handlowe, musi dokonać korekty VAT w momencie wykorzystania tych części do własnych samochodów, (...) (czytaj więcej)
Konstrukcja nowych przepisów dotyczących korekty kosztów podatkowych przy zapłacie w gotówce w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł przysparza przedsiębiorcom wielu (...) (czytaj więcej)
Sprawa statusu podatkowego komorników w świetle ustawy o VAT jest tematem budzącym wiele kontrowersji. Komornicy sądowi generalnie stoją na stanowisku, że nie (...) (czytaj więcej)
Pracodawcy niezobowiązani do wydawania regulaminu pracy, którzy mimo to posiadają ten akt prawa wewnętrznego, nie muszą rozszerzać informacji o warunkach zatrudnienia (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60