Ostatnia aktualizacja: 27.07.2017 r., godz. 13:03
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.191
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
AKTUALNOŚCI  »  Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.
23.10.2013

Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.

Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w VAT. Większość z nich została uchwalona już na początku bieżącego roku (patrz – ustawa (...)
Artykuł zawiera znaków: 6856
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
27.07.2017 (czwartek)
Zgodnie z art.  19a ust. 3 ustawy o VAT usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub (...) (czytaj więcej)
KIS kwalifikuje kwotę uzyskaną ze sprzedaży prywatnego samochodu przedsiębiorcy wykorzystywanego do celów firmowych i rozliczanego w kosztach uzyskania przychodów kilometrówką jako przychód (...) (czytaj więcej)
Z wyroku NSA z 18 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 525/15 wynika, że zakład pracy, który w Polsce pobrał i wpłacił do urzędu (...) (czytaj więcej)
Dofinansowanie do zakupu środka trwałego, otrzymane od podmiotu prywatnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Tak wyjaśnił Dyrektor Krajowej (...) (czytaj więcej)
Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Uprawnienie to przysługuje nie dłużej niż (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która wdraża do polskiego prawa przepisy (...) (czytaj więcej)
26.07.2017 (środa)
Wydatki poniesione na usługi gastronomiczne (cateringowe) świadczone podczas szkolenia pracowników firmy oraz osób współpracujących z tą firmą na podstawie umów o świadczenie (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) przestrzegło przed skutkami podatkowymi, jakie mogą wyniknąć z nieregulowania należności. Przepisy ustawy o VAT (...) (czytaj więcej)
Podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych kosztów ubezpieczeń jest polisa ubezpieczeniowa, będąca dokumentem stwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Generalnie koszty związane z ubezpieczeniem (...) (czytaj więcej)
Generalnie składkę na FGŚP opłaca się za pracownika, tj. osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą m.in. w stosunku (...) (czytaj więcej)
Nie istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z ZFRON, w części pochodzącej z ulg z zaliczek na podatek dochodowy (...) (czytaj więcej)
Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aktualnie wynosi on co najmniej 61 lat (...) (czytaj więcej)
25.07.2017 (wtorek)
Wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT wywołało negatywne skutki dla firm z branży budowlanej. Podwykonawcy, którzy nie rozliczają VAT od świadczonych usług, (...) (czytaj więcej)
Organy podatkowe mogą obecnie pobierać od podatników opłaty wyłącznie za sporządzanie papierowych kopii lub odpisów z akt sprawy. Wkrótce odpłatnie będą (...) (czytaj więcej)
Sejm na posiedzeniu w dniach 18-20 lipca 2017 r. uchwalił ostateczne brzmienie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa określa (...) (czytaj więcej)
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy (...) (czytaj więcej)
W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2017 r., pod poz. 1380, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania (...) (czytaj więcej)
W dniu 20 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody (...) (czytaj więcej)
Świadczenia emerytalno-rentowe podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik (...) (czytaj więcej)
24.07.2017 (poniedziałek)
Obowiązek prowadzenia ewidencji to jeden z podstawowych wymogów, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT, zaś dane, jakie powinny one zawierać mają (...) (czytaj więcej)
Komornik sądowy może przejąć na spłatę długów podatnika nadpłatę wykazaną w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego - niezależnie od źródeł jej powstania. (...) (czytaj więcej)
W związku ze zmianą zasad opodatkowania usług budowlanych i wprowadzeniem od początku 2017 r. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla większości tych usług, niektóre firmy (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60