Ostatnia aktualizacja: 23.09.2016 r., godz. 12:55
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 286.850
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI

POMOCE PODATNIKA

23.10.2013

Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.

Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w VAT. Większość z nich została uchwalona już na początku bieżącego roku (patrz – ustawa (...)
Artykuł zawiera znaków: 6856
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
25.09.2016 (niedziela)
Ustawodawca zezwolił na stosowanie obniżonej stawki VAT w przypadku dostawy towarów oraz usług związanych m.in. z żeglugą morską. Rodzaje czynności, które mogą (...) (czytaj więcej)
Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadziła w I kwartale 2016 r. na terenie całego kraju kontrole eko żywności, które objęły (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Proponowane zmiany obejmują preferencje podatkowe dotyczące (...) (czytaj więcej)
24.09.2016 (sobota)
Dnia 23 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na (...) (czytaj więcej)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa nr 2 (...) (czytaj więcej)
Narodowa Loteria Paragonowa w związku z dużym zainteresowaniem została przedłużona o 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. Do końca sierpnia br. uczestnicy loterii (...) (czytaj więcej)
23.09.2016 (piątek)
Dla celów VAT oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste uznawane jest za dostawę towaru. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi bowiem do (...) (czytaj więcej)
Rabat na zakup paliwa, do którego będą uprawnione osoby korzystające z elektronicznych kart paliwowych wydanych przez pracodawcę, w tym pracownicy i członkowie ich (...) (czytaj więcej)
Wstępna opłata leasingowa (mająca charakter opłaty samoistnej i bezzwrotnej), może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia mimo, iż (...) (czytaj więcej)
Zapomoga to bezzwrotna pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego mającego na celu wsparcie finansowe osoby, która z przyczyn od siebie niezależnych (...) (czytaj więcej)
Wynajem domków turystycznych położnych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, nawet gdy łączna liczba pokoi w każdym domku nie przekracza 5, nie (...) (czytaj więcej)
Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. W związku z tym Minister Finansów, na konferencji prasowej zorganizowanej (...) (czytaj więcej)
22.09.2016 (czwartek)
Wydatki poniesione na założenie spółki z o.o. dotyczące zawarcia umowy spółki, tj. koszty aktu notarialnego, koszty obsługi prawnej czy podatek od (...) (czytaj więcej)
Z uwagi na planowaną modernizację systemu kas rejestrujących zakłada się, że projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji (...) (czytaj więcej)
Nieodpłatne otrzymanie towarów od unijnego przedsiębiorcy nie podlega opodatkowaniu w Polsce, co oznacza, że ich dalsze przekazanie w formie darowizny, również nie (...) (czytaj więcej)
Kosztami ponoszonymi w interesie działalności pracodawcy, nie w interesie pracownika, są koszty zakwaterowania pracowników, stworzenia im odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego, (...) (czytaj więcej)
Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację (...) (czytaj więcej)
Jednym z podstawowych warunków wymaganych do przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego jest terminowe złożenie wniosku o jego przyznanie. Musi on być zgłoszony (...) (czytaj więcej)
21.09.2016 (środa)
Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, świadczą niekiedy usługi na rzecz członków swoich rodzin (np. usługi księgowe, czy budowlane). Jak na (...) (czytaj więcej)
Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 2.000 zł (w 2016 r. - (...) (czytaj więcej)
Obowiązkowe wpłaty na PFRON zalicza się w księgach rachunkowych w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki - poprzez ujęcie ich na koncie 40-3 (...) (czytaj więcej)
Od 1 lipca 2016 r. obowiązują przepisy zobowiązujące przedsiębiorców do przekazywania organom podatkowym danych w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Uwzględniając regulacje (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60