Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016 r., godz. 13:23
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 298.723
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
23.10.2013

Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.

Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w VAT. Większość z nich została uchwalona już na początku bieżącego roku (patrz – ustawa (...)
Artykuł zawiera znaków: 6856
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę »
Czytaj także:
23.10.2016 (niedziela)
W 2017 r. podatek rolny wyniesie: 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - (równowartość 2,5 q),   262,20 zł od 1 ha gruntów pozostałych (...) (czytaj więcej)
Podstawowym celem Założeń polityki pieniężnej na rok 2017 opracowanych przez Radę Polityki Pieniężnej (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 947), podobnie jak w latach (...) (czytaj więcej)
Od 31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (...) (czytaj więcej)
22.10.2016 (sobota)
W I kwartale 2016 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła w całym kraju kontrole posiłków na terenie szkół, uczelni, internatów, akademików i klubów studenckich. Łącznie skontrolowanych zostało (...) (czytaj więcej)
Dnia 22 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój (...) (czytaj więcej)
Do 30 listopada 2016 r. ARiMR będzie wypłacała zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Są one wypłacane w wysokości 70% należnych rolnikowi dopłat (...) (czytaj więcej)
21.10.2016 (piątek)
Nakłady poniesione na cudze składniki majątku mają charakter darowizny mimo, że celem poniesienia tych nakładów było uatrakcyjnienie oferowanych przez podatnika (...) (czytaj więcej)
Dla zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop konieczne jest odpowiednie udokumentowanie danego zdarzenia gospodarczego. Powołana ustawa (...) (czytaj więcej)
W dniu 19 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży (...) (czytaj więcej)
Kwota niezapłaconego podatku od nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodów, jeżeli została ujęta w księgach rachunkowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby (...) (czytaj więcej)
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. (...) (czytaj więcej)
Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do sporządzenia rachunku zysków i strat za 2016 r. według znowelizowanego załącznika (...) (czytaj więcej)
20.10.2016 (czwartek)
Dowód księgowy, który będzie właściwy do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, będzie również stosownym dokumentem do celów podatkowych, choć niejednokrotnie (...) (czytaj więcej)
Kierownik jednostki może zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu w ramach tzw. outsourcingu. Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów (...) (czytaj więcej)
W celu ustalenia, czy podmiot sprzedający działki występuje w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, czy też w ramach zarządu majątkiem prywatnym, należy zbadać (...) (czytaj więcej)
Dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ustawy, (...) (czytaj więcej)
Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. będzie wynosiło 2.000 zł (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456). Rzutuje to na granice grzywien za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Grzywna za przestępstwo (...) (czytaj więcej)
19.10.2016 (środa)
W przypadku, gdy głównym celem prac budowlanych jest odtworzenie wartości użytkowej środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym, prawidłowym jest uznanie ich za (...) (czytaj więcej)
Jak informowaliśmy na łamach Gazety Podatkowej Minister Finansów przygotował projekt (z dnia 22 września 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych (...) (czytaj więcej)
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują zasad ewidencji i klasyfikacji otrzymanych świadectw efektywności energetycznej - białych certyfikatów. Dlatego też - w naszej opinii (...) (czytaj więcej)
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt nowelizacji (...) (czytaj więcej)
Generalnie, podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych zobowiązani są do jej ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Na mocy rozporządzenia w (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60