Ostatnia aktualizacja: 1.07.2016 r., godz. 15:19
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 380.670
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
23.10.2013

Rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 r.

Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w VAT. Większość z nich została uchwalona już na początku bieżącego roku (patrz – ustawa (...)
Artykuł zawiera znaków: 6856
Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zaloguj się

(dla posiadających prenumeratę/abonament)

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów prenumeratę 5 Czasopism Gofinu
w komplecie promocyjnym nr 1 lub nr 2, a dostęp do Serwisu Głównego Księgowego otrzymasz za darmo!

Zamów prenumeratę » Zamów za 0 zł egzemplarze bezpłatne Czasopism w wersji papierowej lub zapoznaj się z publikacjami w wersji on-line »
Czytaj także:
01.07.2016 (piątek)
Równowartość szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi (pożarem, powodzią, huraganem, uderzeniem pioruna i innymi tego typu zdarzeniami trudnymi do przewidzenia i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem (...) (czytaj więcej)
Nie budzi wątpliwości, że w świetle art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop, wydatki na rzecz pracowników, w tym z tytułu udziału pracowników (...) (czytaj więcej)
Usługi świadczone przez biura rachunkowe polegają głównie na księgowaniu dokumentów, prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzaniu deklaracji (...) (czytaj więcej)
Od 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...) (czytaj więcej)
Od 1 lipca 2016 r. pełnomocnicy mogą reprezentować swoich mocodawców we wszystkich sprawach podatkowych na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa ogólnego. W związku (...) (czytaj więcej)
Dnia 1 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) (czytaj więcej)
30.06.2016 (czwartek)
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika w kwocie brutto zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki (jako składnik wynagrodzeń). W księgach rachunkowych jest on (...) (czytaj więcej)
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie działań w zakresie kształcenia pracowników i pracodawcy, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updop. Tak (...) (czytaj więcej)
Jak wynika z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie stawek VAT, Minister Finansów zezwolił na stosowanie do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów (...) (czytaj więcej)
Opłata za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobierana przez jednostkę organizacyjną gminy jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. W związku (...) (czytaj więcej)
Senat na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2016 r. przyjął bez poprawek ustawę o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja znosi od (...) (czytaj więcej)
Pracodawcy stosujący w pomieszczeniach pracy klimatyzację lub wentylację mechaniczną muszą pamiętać, że powietrze doprowadzane z zewnątrz powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych (...) (czytaj więcej)
29.06.2016 (środa)
Generalnie w eksporcie stosuje się stawkę 0%, pod warunkiem, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany (...) (czytaj więcej)
Wydatki na rzecz pracowników w postaci zakupu świadczeń sportowych (karnety na siłownie i karty MultiSport) ponoszone przez pracodawcę ze środków obrotowych, są (...) (czytaj więcej)
Z dniem 18 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868). W dniu 28 czerwca (...) (czytaj więcej)
Przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, którego miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. (...) (czytaj więcej)
Z przepisów art. 31 ust. 1 ustawy z o rachunkowości wynika, że wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji (...) (czytaj więcej)
W dniu 9 czerwca 2016 r. wicepremier i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił pierwszy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców w ramach planu 100 zmian dla (...) (czytaj więcej)
28.06.2016 (wtorek)
Nabycie kradzionego samochodu nie daje prawa do naliczania od jego wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych nawet wówczas, gdy nastąpiło w dobrej wierze. (...) (czytaj więcej)
Podatnik, który stosuje opodatkowanie w systemie marży musi pamiętać o specjalnym oznaczeniu faktur dokumentujących tego rodzaju transakcje. Faktura w takim przypadku powinna zawierać (...) (czytaj więcej)
Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na (...) (czytaj więcej)
W przypadku gdy powstałe w wyniku zaokrągleń cen jednostkowych różnice pomiędzy wartością przyjmowanych do magazynu materiałów a wartością tych materiałów wynikającą z faktury zakupu (...) (czytaj więcej)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60