Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 260.127
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  serwis RACHUNKOWOŚĆ  »  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  »  Koszty wypisu z księgi wieczystej związane z rozbudową ...
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Trwałe odłączenie, sprzedaż oraz ulepszenie środka trwałego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018

Wznowienie odpisów amortyzacyjnych w wyniku ulepszenia całkowicie umorzonego środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zasady rozliczania umowy dzierżawy w księgach dzierżawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Wznowienie zaniechanej budowy środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Remont przeprowadzony w wynajętym lokalu, przed rozpoczęciem w nim działalności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Koszty poniesione w trakcie użytkowania maszyny, na wymianę zużywających się części zamiennych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Ewidencja ulepszenia nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania przez SP ZOZ

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017

Ewidencja i klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont lub ulepszenie w domu pomocy społecznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego - ewidencja bilansowa i pozabilansowa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Kwalifikacja wydatków poniesionych na wymianę części składowej środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Opłata za udzielenie gwarancji spłaty kredytu przez zagraniczny podmiot

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017

Ujęcie kosztów usługi serwisowej w księgach rachunkowych nabywcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Koszty i przychody z tytułu szkód poniesionych w środkach trwałych w budowie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Nakłady poniesione na remont dzierżawionego obiektu w księgach rachunkowych dzierżawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Remont przeprowadzony w celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Nakłady poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Modernizacja części wspólnych budynku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017

Wartość początkowa środków trwałych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Obciążenie wykonawcy karą umowną i przeprowadzenie prac naprawczych w modernizowanym środku trwałym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Nakłady poniesione na wybudowanie parkingu przynależnego do jednego budynku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Klasyfikacja nakładów na kolejne ulepszenie w obcym środku trwałym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Budowa domu z przeznaczeniem na sprzedaż wspólnikowi

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017

Koszty robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Ewidencja szczegółowa do konta "Środki trwałe w budowie"

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Jaka jest różnica między remontem a modernizacją środka trwałego?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60