Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 271.111
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  serwis RACHUNKOWOŚĆ  »  Rachunkowość w przykładach liczbowych  »  Przykładowe wzory protokołów weryfikacji sald kont
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Niepełnowartościowe wyroby gotowe przeksięgowane na odpady

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Kto zatwierdza listę płac?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - inwentaryzacja składników aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Różnica pozorna oraz ujawnienie środka trwałego w wyniku inwentaryzacji środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Korekta błędnych zapisów na kontach kosztów i przychodów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Metoda inwentaryzacji zapasów w drodze, dostaw niefakturowanych oraz zaliczek na dostawy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Dane o cenie jednostkowej i wartości towarów wpisywane na arkuszu spisu z natury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Wycena nadwyżek inwentaryzacyjnych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018

Termin inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Prezentacja w bilansie rozrachunków z pracownikiem, powstałych na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od stycznia 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Inwentaryzacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług drogą weryfikacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Ewidencja i rozliczenie wyników inwentaryzacji zapasów za 2017 rok

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017

Rezerwa tworzona w przypadku braku kontynuacji działalności i jej rozliczenie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Inwentaryzacja aktywów przeprowadzana na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017

Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji w świetle prawa bilansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Czas rozpocząć przygotowania do rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Księgowania uszczelniające krąg kosztów w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Ewidencjonowanie operacji nabycia za pośrednictwem konta "Rozliczenie zakupu"

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60