Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 260.127
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  serwis RACHUNKOWOŚĆ  »  Rachunkowość budżetowa  »  Rozliczenie udzielonych dotacji na przełomie roku
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Zwrot VAT z urzędu skarbowego w księgach jednostki samorządu terytorialnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Zasady ewidencji rozliczeń dochodów budżetowych z tytułu podatków w izbach administracji skarbowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Nadpłata składek na ubezpieczenie wypadkowe w instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Podatki lokalne w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego po zmianie przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Zawarcie umowy najmu składnika majątku ruchomego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część II

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia - ujęcie w księgach państwowej jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Kredyt zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Obligacje długoterminowe wyemitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - ewidencja i wycena

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Środki publiczne otrzymane na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS w samorządowym zakładzie budżetowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Ujęcie księgowe dotacji w zależności od celu, na który została przyznana

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Ujęcie księgowe i skutki podatkowe nadpłaty podatku od nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Wprowadzenie do ewidencji bilansowej gruntu, który z mocy prawa przeszedł na własność gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Klasyfikacja budżetowa kwot uzyskiwanych tytułem dywidendy oraz ich ujęcie w księgach gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Rachunkowość stowarzyszenia prowadzącego zespół szkolno-przedszkolny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017

Nierozliczona dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60