Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 409.988
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
I.ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Zagadnienia opracowane kompleksowo - sgk.gofin.pl   następny temat

Odzież robocza dla przedsiębiorcy

Jak rozliczyć dla celów podatkowych (PIT, VAT) zakup odzieży roboczej dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą? Jak wygląda ewidencja takiego zakupu w księgach rachunkowych?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są pracownikami w myśl przepisów prawa pracy, zatem nie dotyczą ich uprawnienia zawarte m.in. w art. 2377 § 1 Kodeksu pracy (dalej K.p.), czyli prawo do otrzymania nieodpłatnej odzieży i obuwia roboczego.

Jednak również przedsiębiorców obowiązują przepisy dotyczące bhp. Jak wynika z art. 3041 K.p., do osób prowadzących działalność gospodarczą stosowany jest, w zakresie określonym przez pracodawcę lub przez inny podmiot organizujący pracę, art. 211 K.p. - nakazujący przestrzeganie przepisów i zasad bhp, w tym również stosowanie odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem.


2.1. Zakup odzieży a podatek dochodowy

Dla uznania wydatku na nabycie odzieży roboczej za koszt uzyskania przychodu nie wystarczy samo stwierdzenie, że posiada ona charakter roboczy. Podstawę oceny stanowi zakres czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę w prowadzonej działalności. Jeżeli faktycznie używanie przez przedsiębiorcę odzieży ochronnej jest konieczne do zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to niewątpliwie wydatek taki spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF i jako koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów oraz niepodlegający wyłączeniu na podstawie art. 23 ustawy o PDOF może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2011 r., nr ILPB1/415-1201/10-4/AGr:

"(...) poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe wydatki są niezbędne do prowadzenia przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Co niemniej istotne, wydatki poniesione przez Zainteresowanego, jako niewskazane w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując (...) tut. organ podatkowy podziela stanowisko Wnioskodawcy, iż wydatek na odzież ochronną, tj. kombinezon roboczy, buty ochronne, kask, kamizelkę ochronną, rękawice ochronne, okulary ochronne, itp. dla Wnioskodawcy i osób z nim współpracujących mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, mając na uwadze treść art. 22 ust. 1 ww. ustawy. (...)"

Zaznaczamy jednak, że aby wydatki na zakup odzieży ochronnej czy obuwia mogły być zaliczone do kosztów podatkowych muszą być one faktycznie robocze, nie mogą posiadać cech odzieży osobistej. Odzież czy obuwie inne niż robocze może być uznane przez organy kontrolujące za służące zaspokojeniu prywatnych potrzeb, a w konsekwencji, jako wydatek niewykazujący związku z przychodem może zostać wyłączony z kosztów podatkowych.


2.2. Zakup odzieży - skutki w VAT

Prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli zatem zakup odzieży roboczej jest związany z działalnością opodatkowaną VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od takiego nabycia.

Natomiast wydanie odzieży roboczej do używania właścicielowi nie rodzi żadnych dodatkowych obowiązków w zakresie VAT.


2.3. Ewidencja księgowa nabycia odzieży ochronnej

W ewidencji księgowej koszty zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego, jako koszty działalności operacyjnej jednostki, mogą być księgowane na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii". Można również księgować taki zakup na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe", z dalszym rozwinięciem analitycznym: "Koszty bhp".
 

Przykład

Zakupiono odzież ochronną dla właściciela. Wartość zakupionej odzieży na podstawie faktury VAT wynosi: 1.230 zł brutto.

Dekretacja:
 

Opis operacji:
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. FV - zakup odzieży roboczej:      
   a) wartość netto:
1.000 zł
30
 
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
230 zł
22-1
 
   c) wartość brutto:
1.230 zł
 
21
2. PK - zarachowanie zakupu w cenie nabycia w koszty działalności operacyjnej jednostki: 1.000 zł
40-1
30
3. WB - zapłata za fakturę: 1.230 zł
21
13-0

Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

 
I.ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni temat   powrót do spisu tematów Zagadnienia opracowane kompleksowo - sgk.gofin.pl   następny temat
Pozostałe z działu „Zagadnienia opracowane kompleksowo”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60