Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 271.111
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  serwis RACHUNKOWOŚĆ  »  Sporządzamy sprawozdanie finansowe  »  Pozycje kosztów i przychodów wykazywane w rachunku zysków ...
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Przychody uwzględniane przy ustalaniu limitu do badania sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Jak wykazać sprzedaż środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki małej?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących oraz ich wykazanie w rachunku zysków i strat

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Prezentacja w sprawozdaniu transakcji z podmiotem, z którym w trakcie roku ustało powiązanie kapitałowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Sprzedaż nieruchomości przez pośrednika poprzedzona wpłatą zadatku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018

Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Wycena i ewidencja lokat dwuwalutowych w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Refundacja wynagrodzeń uczniów i kosztów kształcenia młodocianych - ujęcie w rachunku zysków i strat

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Skutki zniszczenia firmowego auta w wypadku komunikacyjnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Na jakim koncie ująć odsetki od zaległej wpłaty na PFRON?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017

Ustalenie wyniku finansowego w zależności od zasad ewidencji kosztów przyjętych w jednostce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Różnice kursowe ustalane metodą bilansową w wyniku podatkowym "per saldo"

Serwis Podatkowy nr 11 (263) z dnia 10.11.2017

Zamiana gruntu zaliczonego do inwestycji na inny składnik aktywów niepieniężnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Ewidencja sprzedaży materiałów produkcyjnych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Różnice kursowe w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Księgowe ujęcie sprzedaży budynku wraz z gruntem oraz prezentacja wyniku z tej sprzedaży w sprawozdaniu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i sposoby ich ustalania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Rozliczenie różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem udziałów

Serwis Podatkowy nr 5 (257) z dnia 10.05.2017

Wykazanie w rachunku zysków i strat sprzedaży środka trwałego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60