Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.595
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  serwis RACHUNKOWOŚĆ  »  Sporządzamy sprawozdanie finansowe  »  Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń po dniu bilansowym
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Ustalenie na dzień bilansowy wysokości rezerwy na skutki postępowania sądowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i wykazanie w sprawozdaniu finansowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018

Zasady ewidencji korekt dotyczących lat ubiegłych w zależności od stopnia istotności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Korekta błędnych zapisów na kontach kosztów i przychodów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym i ich skutki w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018

Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe i jej zwrot w księgach spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Tworzenie, aktualizacja oraz prezentacja w rachunku zysków i strat rezerw na świadczenia pracownicze

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Ujęcie, wycena i prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Faktura korygująca w związku z otrzymaniem rabatu za rok ubiegły

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017

Konto służące do ewidencji niepodzielonego zysku spółki komandytowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Korekta podatku CIT dokonana w 2017 r. a dotycząca 2016 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017

Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Rozliczenie wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Poprawienie błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017

Likwidacja niskocennych środków trwałych, od których nie dokonano odpisów amortyzacyjnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Podatek od nieruchomości za lata ubiegłe jako koszt

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017

Rabat przyznany na towary sprzedane w roku ubiegłym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017

Rozliczenie w 2017 r. wyniku finansowego osiągniętego za 2016 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Błąd polegający na niewyksięgowaniu zbytego składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60