Ostatnia aktualizacja: 1.12.2015 r., godz. 09:20
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 402.488
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
I.ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
 1.Sprzedaż składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Zaliczka na podatek dochodowy i roczne zeznanie podatkowe

Od przychodu podatkowego uzyskanego z odpłatnego zbycia składnika majątku pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej, podatnik powinien zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, według takich zasad, jakie stosował w momencie likwidacji tej działalności.

Jeżeli zatem od dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik opłacał podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo 19% podatek liniowy, to przy obliczeniu i wpłacie zaliczki na podatek zastosowanie znajdą te przepisy art. 44 ustawy o PDOF, które są właściwe dla danej formy opodatkowania.

Natomiast podatnik, który z tytułu działalności gospodarczej opłacał ryczałt ewidencjonowany - przychód z odpłatnego zbycia składnika majątku pozostałego na dzień likwidacji tej działalności powinien opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego, zgodnie ze stawką określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (ewentualnie stratę) ze sprzedaży składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej były przedsiębiorca powinien wykazać w odpowiednim wierszu dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej zeznania podatkowego za rok, w którym doszło do tej sprzedaży.

W zależności od formy opodatkowania, jaką podatnik stosował w stosunku do dochodów (przychodów) ze zlikwidowanej działalności gospodarczej, będzie to zeznanie na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Przykład 3

Pan Karol, o którym była mowa w pierwszym przykładzie, w 2012 r. uzyskał przychody z krajowej emerytury oraz ze sprzedaży samochodu, który stanowił środek trwały w uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej (zlikwidowanej we wrześniu 2011 r. i opodatkowanej według skali podatkowej).

W takiej sytuacji za 2012 r. pan Karol powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, w którym:

  • przychody z emerytury wykaże w wierszu zatytułowanym "Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy",
     
  • przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód ze sprzedaży ww. samochodu wykaże w wierszu zatytułowanym "Pozarolnicza działalność gospodarcza".

Przykład 4

Pani Anna, o której była mowa w drugim przykładzie, w 2012 r. uzyskała przychody ze stosunku pracy oraz ze sprzedaży towarów handlowych, które pozostały jej po zlikwidowanej w 2011 r. działalności gospodarczej (opodatkowanej 19% podatkiem liniowym).

W takiej sytuacji za 2012 r. pani Anna powinna złożyć:

  • zeznanie PIT-36L, w którym wykaże osiągnięty w 2012 r. przychód ze sprzedaży ww. towarów handlowych, koszty uzyskania tego przychodu i dochód, oraz
     
  • zeznanie PIT-37, w którym wykaże uzyskany w 2012 r. przychód ze stosunku pracy, koszty uzyskania tego przychodu oraz dochód.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Zagadnienia opracowane kompleksowo” czytaj także:
Świadczenia dla pracowników w postaci karnetów sportowych - aspekt podatkowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Zapłata za importowaną usługę przed jej wykonaniem - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Ekwiwalenty dla pracowników - podatek dochodowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Pozostawienie nakładów na wynajmowany lokal - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Kursy stosowane do przeliczania kwot wykazanych w fakturze w walucie obcej - VAT, PIT, CIT i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Przychód z nieodpłatnego udostępnienia samochodu pracownikowi, gdy wynagrodzenie za pracę jest wypłacane w następnym miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Sprzedaż voucherów - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Odpisywanie w koszty bilansowe i podatkowe należności o niskiej wartości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Faktura za naprawę samochodu zapłacona warsztatowi bezpośrednio przez ubezpieczyciela - podatki i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Usługa wykonana na rzecz kontrahenta zagranicznego poprzedzona zaliczką otrzymaną w walucie obcej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Skutki wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Sprzedaż towaru za pośrednictwem komisu - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Samochód firmowy wykorzystywany nieodpłatnie do celów prywatnych pracowników - rozliczenie podatkowe, składki ZUS i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Odszkodowania i kary umowne - VAT, podatki dochodowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Najem mieszkania udostępnianego nieodpłatnie pracownikom - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Korzystanie przez członka zarządu z samochodu służbowego - skutki w podatkach dochodowych, VAT i w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Korekta faktury w związku ze zmianą waluty - rozliczenie VAT oraz CIT i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Odliczanie straty poniesionej w działalności gospodarczej - PIT, CIT i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Zbiorcze faktury korygujące - sposób dokumentowania i rozliczenia (VAT, CIT, PIT i ewidencja księgowa)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Faktura wystawiona w dwóch walutach - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Wypłata zysku spółki jawnej w formie rzeczowej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Sprzedaż składnika majątku wycofanego uprzednio z jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Organizacja kompleksowej akcji promocyjnej z nagrodami - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Sprzedaż "starych" zapasów po obniżonej cenie - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Sprzedaż przez spółkę z o.o. udziałów - K.s.h., przychody i koszty, VAT oraz ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Remonty w firmie - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Towary wydane w ramach loterii promocyjnej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika oraz członków jego rodziny - rozliczenie podatkowe, składki ZUS oraz ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Import towaru - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60