Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015 r., godz. 13:31
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 428.129
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
I.ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
 1.Sprzedaż składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Zaliczka na podatek dochodowy i roczne zeznanie podatkowe

Od przychodu podatkowego uzyskanego z odpłatnego zbycia składnika majątku pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej, podatnik powinien zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, według takich zasad, jakie stosował w momencie likwidacji tej działalności.

Jeżeli zatem od dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik opłacał podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo 19% podatek liniowy, to przy obliczeniu i wpłacie zaliczki na podatek zastosowanie znajdą te przepisy art. 44 ustawy o PDOF, które są właściwe dla danej formy opodatkowania.

Natomiast podatnik, który z tytułu działalności gospodarczej opłacał ryczałt ewidencjonowany - przychód z odpłatnego zbycia składnika majątku pozostałego na dzień likwidacji tej działalności powinien opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego, zgodnie ze stawką określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (ewentualnie stratę) ze sprzedaży składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej były przedsiębiorca powinien wykazać w odpowiednim wierszu dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej zeznania podatkowego za rok, w którym doszło do tej sprzedaży.

W zależności od formy opodatkowania, jaką podatnik stosował w stosunku do dochodów (przychodów) ze zlikwidowanej działalności gospodarczej, będzie to zeznanie na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Przykład 3

Pan Karol, o którym była mowa w pierwszym przykładzie, w 2012 r. uzyskał przychody z krajowej emerytury oraz ze sprzedaży samochodu, który stanowił środek trwały w uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej (zlikwidowanej we wrześniu 2011 r. i opodatkowanej według skali podatkowej).

W takiej sytuacji za 2012 r. pan Karol powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, w którym:

  • przychody z emerytury wykaże w wierszu zatytułowanym "Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy",
     
  • przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód ze sprzedaży ww. samochodu wykaże w wierszu zatytułowanym "Pozarolnicza działalność gospodarcza".

Przykład 4

Pani Anna, o której była mowa w drugim przykładzie, w 2012 r. uzyskała przychody ze stosunku pracy oraz ze sprzedaży towarów handlowych, które pozostały jej po zlikwidowanej w 2011 r. działalności gospodarczej (opodatkowanej 19% podatkiem liniowym).

W takiej sytuacji za 2012 r. pani Anna powinna złożyć:

  • zeznanie PIT-36L, w którym wykaże osiągnięty w 2012 r. przychód ze sprzedaży ww. towarów handlowych, koszty uzyskania tego przychodu i dochód, oraz
     
  • zeznanie PIT-37, w którym wykaże uzyskany w 2012 r. przychód ze stosunku pracy, koszty uzyskania tego przychodu oraz dochód.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60