Ostatnia aktualizacja: 28.08.2015 r., godz. 11:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 321.286
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
I.ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
 1.Sprzedaż składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Zaliczka na podatek dochodowy i roczne zeznanie podatkowe

Od przychodu podatkowego uzyskanego z odpłatnego zbycia składnika majątku pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej, podatnik powinien zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, według takich zasad, jakie stosował w momencie likwidacji tej działalności.

Jeżeli zatem od dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik opłacał podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo 19% podatek liniowy, to przy obliczeniu i wpłacie zaliczki na podatek zastosowanie znajdą te przepisy art. 44 ustawy o PDOF, które są właściwe dla danej formy opodatkowania.

Natomiast podatnik, który z tytułu działalności gospodarczej opłacał ryczałt ewidencjonowany - przychód z odpłatnego zbycia składnika majątku pozostałego na dzień likwidacji tej działalności powinien opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego, zgodnie ze stawką określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (ewentualnie stratę) ze sprzedaży składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej były przedsiębiorca powinien wykazać w odpowiednim wierszu dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej zeznania podatkowego za rok, w którym doszło do tej sprzedaży.

W zależności od formy opodatkowania, jaką podatnik stosował w stosunku do dochodów (przychodów) ze zlikwidowanej działalności gospodarczej, będzie to zeznanie na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Przykład 3

Pan Karol, o którym była mowa w pierwszym przykładzie, w 2012 r. uzyskał przychody z krajowej emerytury oraz ze sprzedaży samochodu, który stanowił środek trwały w uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej (zlikwidowanej we wrześniu 2011 r. i opodatkowanej według skali podatkowej).

W takiej sytuacji za 2012 r. pan Karol powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, w którym:

  • przychody z emerytury wykaże w wierszu zatytułowanym "Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy",
     
  • przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód ze sprzedaży ww. samochodu wykaże w wierszu zatytułowanym "Pozarolnicza działalność gospodarcza".

Przykład 4

Pani Anna, o której była mowa w drugim przykładzie, w 2012 r. uzyskała przychody ze stosunku pracy oraz ze sprzedaży towarów handlowych, które pozostały jej po zlikwidowanej w 2011 r. działalności gospodarczej (opodatkowanej 19% podatkiem liniowym).

W takiej sytuacji za 2012 r. pani Anna powinna złożyć:

  • zeznanie PIT-36L, w którym wykaże osiągnięty w 2012 r. przychód ze sprzedaży ww. towarów handlowych, koszty uzyskania tego przychodu i dochód, oraz
     
  • zeznanie PIT-37, w którym wykaże uzyskany w 2012 r. przychód ze stosunku pracy, koszty uzyskania tego przychodu oraz dochód.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Zagadnienia opracowane kompleksowo” czytaj także:
Sprzedaż składnika majątku wycofanego uprzednio z jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Organizacja kompleksowej akcji promocyjnej z nagrodami - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Sprzedaż "starych" zapasów po obniżonej cenie - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Sprzedaż przez spółkę z o.o. udziałów - K.s.h., przychody i koszty, VAT oraz ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Remonty w firmie - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Towary wydane w ramach loterii promocyjnej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika oraz członków jego rodziny - rozliczenie podatkowe, składki ZUS oraz ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Import towaru - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Rozliczenie wypłaty dywidendy rzeczowej w spółce z o.o./ akcyjnej wypłacającej dywidendę - VAT, podatek dochodowy oraz ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Opłaty za przejazd zagranicznymi autostradami - podatki i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Użyczenie nieruchomości - VAT, CIT, ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Nieodpłatny dowóz pracowników do i z pracy - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Wystawienie faktury/zapłata przed wydaniem towaru kontrahentowi krajowemu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Wydatki na opracowanie dokumentacji o dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków unijnych - aspekt podatkowy i bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Pracownik w zagranicznej podróży służbowej - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Należności od dłużnika w upadłości - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Wniesienie aportem do spółki cywilnej prywatnego składnika majątku wspólnika - skutki w VAT, PCC oraz w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Ubezpieczenie samochodu osobowego wliczone w ratę leasingową - rozliczenie u leasingobiorcy na gruncie VAT, podatku dochodowego i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Sprzedaż środków trwałych otrzymanych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Używanie składników majątku wspólnika spółki - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Leasing zwrotny samochodu osobowego - skutki podatkowe i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Finansowanie przez pracodawcę kształcenia pracownika - skutki w podatku dochodowym, składki ZUS i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Zakup towaru przez internet od podatnika z kraju UE - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Towary przekazywane nieodpłatnie w celu ich promocji - VAT, PIT, CIT i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Należność z tytułu sprzedaży ustalona w złotówkach a otrzymanie zaliczki w walucie obcej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Wpłata zaliczki w walucie obcej na rzecz kontrahenta krajowego - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w spółce kapitałowej - PIT, ZUS, CIT oraz ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Podział zysku netto spółki z o.o./spółki akcyjnej za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60