Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015 r., godz. 14:35
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 413.974
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
 
A.OBRÓT KRAJOWY
 I.Brak czynności opodatkowanych w okresie rozliczeniowym
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Obowiązek składania deklaracji VAT

Podatnik VAT, który prowadzi działalność gospodarczą rozlicza podatek VAT w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach. Obowiązek ten wynika z art. 99 ustawy o VAT, w myśl którego podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne (kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale). Z obowiązku tego nie zwalnia go fakt, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych.

Przykład

Adam K. prowadzi działalność gospodarczą od 2010 r. i rozlicza podatek VAT w miesięcznych deklaracjach VAT-7. W grudniu 2011 r. i w styczniu 2012 r. nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych. W grudniu zakupił towary, od których mógł odliczyć podatek VAT. W styczniu natomiast nie dokonywał żadnych zakupów towarów i usług. Mimo, że w obu miesiącach nie wykonał czynności opodatkowanych, ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 zarówno za grudzień 2011 r. (gdzie mógł wykazać podatek naliczony od dokonanych zakupów), jak i za styczeń 2012 r. (wówczas złoży deklarację "zerową").

Nawet więc wówczas, gdy po stronie sprzedaży podatnik nie wykaże żadnych czynności, deklarację musi złożyć. Złożenie deklaracji jest konieczne również w przypadku, gdy mamy do czynienia z tzw. deklaracją "zerową", czyli taką, w której nie wystąpi ani kwota podatku należnego ani naliczonego w danym okresie rozliczeniowym.

Aby "zwolnić" się z obowiązku składania deklaracji, w sytuacji gdy podatnik nie wykonuje czynności opodatkowanych, powinien on rozważyć ewentualność czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. W przypadku zawieszenia działalności - na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT - podatnik nie musi składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Pamiętać jednak należy, że zwolnienie to nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
     
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
     
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Obrót krajowy” czytaj także:
Transakcje związane z samochodami w pytaniach Czytelników
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Opodatkowanie pożyczek pieniężnych
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Kiedy należy dokonać aktualizacji formularza VAT-26?
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Upominki przekazywane kontrahentom
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Przechowywanie duplikatu faktury
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Likwidacja działalności a przyspieszony zwrot VAT
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Dłużnik w upadłości a ulga na złe długi – uchwała NSA
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Udzielenie rabatu pośredniego
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania pracownika nie wyklucza pełnego odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Podatek VAT w orzecznictwie sądów
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Warunki zastosowania zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady odliczenia VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Odliczanie VAT od nabycia i użytkowania samochodów
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Brak czynności opodatkowanych – jak zoptymalizować rozliczenie VAT?
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Stawki VAT w orzecznictwie sądów administracyjnych
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Odliczenie VAT z faktury zawierającej adnotację "odwrotne obciążenie"
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Zaokrąglenia przy rozliczaniu VAT
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Czy wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu podlega VAT?
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Korekta VAT przy niedoborze niezawinionym
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Zmiany zasad rozliczania VAT przez gminy – wyrok TSUE
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Wydatki na samochody a odliczenie VAT
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Sprzedaż prywatnej działki przez pośrednika obrotu nieruchomościami
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Wynajem samochodów zastępczych – pełne odliczenie VAT naliczonego
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Sprzedaż nieruchomości nabytej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Wartość towarów ujmowanych w remanencie likwidacyjnym
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Faktura za gaz wystawiona przed wykonaniem usługi
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Opłata manipulacyjna przy leasingu samochodu
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Kwota VAT na refakturze
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Spór o opodatkowanie zaliczek na poczet usług turystyki nadal nierozstrzygnięty
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60