Ostatnia aktualizacja: 13.10.2015 r., godz. 13:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 378.961
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
 
A.OBRÓT KRAJOWY
 I.Brak czynności opodatkowanych w okresie rozliczeniowym
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Obowiązek składania deklaracji VAT

Podatnik VAT, który prowadzi działalność gospodarczą rozlicza podatek VAT w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach. Obowiązek ten wynika z art. 99 ustawy o VAT, w myśl którego podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne (kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale). Z obowiązku tego nie zwalnia go fakt, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych.

Przykład

Adam K. prowadzi działalność gospodarczą od 2010 r. i rozlicza podatek VAT w miesięcznych deklaracjach VAT-7. W grudniu 2011 r. i w styczniu 2012 r. nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych. W grudniu zakupił towary, od których mógł odliczyć podatek VAT. W styczniu natomiast nie dokonywał żadnych zakupów towarów i usług. Mimo, że w obu miesiącach nie wykonał czynności opodatkowanych, ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 zarówno za grudzień 2011 r. (gdzie mógł wykazać podatek naliczony od dokonanych zakupów), jak i za styczeń 2012 r. (wówczas złoży deklarację "zerową").

Nawet więc wówczas, gdy po stronie sprzedaży podatnik nie wykaże żadnych czynności, deklarację musi złożyć. Złożenie deklaracji jest konieczne również w przypadku, gdy mamy do czynienia z tzw. deklaracją "zerową", czyli taką, w której nie wystąpi ani kwota podatku należnego ani naliczonego w danym okresie rozliczeniowym.

Aby "zwolnić" się z obowiązku składania deklaracji, w sytuacji gdy podatnik nie wykonuje czynności opodatkowanych, powinien on rozważyć ewentualność czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. W przypadku zawieszenia działalności - na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT - podatnik nie musi składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Pamiętać jednak należy, że zwolnienie to nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
     
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
     
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Obrót krajowy” czytaj także:
Rozliczanie zaliczek na poczet przyszłych transakcji w pytaniach Czytelników
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Podstawa opodatkowania zaliczki
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Zaliczka otrzymana przed zmianą statusu podatnika
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Brak faktury zaliczkowej – skutki u nabywcy towaru
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Termin odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej zaliczkę
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Dostawa towaru przed terminem wystawienia faktury zaliczkowej
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Przekazanie firmowego lokalu na potrzeby własne przedsiębiorcy
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Faktury zawierające szczególne oznaczenia – pytania i odpowiedzi
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Sprzedaż towarów używanych
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Faktura VAT RR
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Dokumenty nazywane fakturą pro forma
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Kto wystawia fakturę zawierającą oznaczenie "metoda kasowa"?
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Dokumentowanie sprzedaży przez nabywcę
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Korekta błędnej stawki VAT na fakturze
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Rozliczenie faktury korygującej w deklaracji VAT
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Opodatkowanie VAT prezentu ujętego w ewidencji osób obdarowanych
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Zasady wystawiania faktur elektronicznych
Poradnik VAT nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Przyczyny złożenia korekty deklaracji VAT
Poradnik VAT nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Opodatkowanie VAT opłat wnoszonych przez członków spółdzielni mieszkaniowych
Poradnik VAT nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Limity zwrotu wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2015 r.
Poradnik VAT nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Wydatki na cele edukacyjne a odliczenie VAT
Poradnik VAT nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Działalność rolnicza – kto może być podatnikiem VAT?
Poradnik VAT nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Umowa komisu pomiędzy czynnymi podatnikami VAT
Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015
Zwolnienie z VAT dla drobnych przedsiębiorców
Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015
Problemy z wystawianiem faktur za usługi w zakresie opieki medycznej
Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015
Usługi bankowe nie zawsze korzystają ze zwolnienia z VAT
Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015
Czy fakturę korygującą można wysłać listem zwykłym?
Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015
Jak sprawdzić status podmiotu przed zastosowaniem odwrotnego obciążenia?
Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015
Sprzedaż towarów używanych będących środkami trwałymi firmy – kiedy można stosować procedurę marży?
Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60