Ostatnia aktualizacja: 31.07.2015 r., godz. 11:30
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 333.875
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
 
A.OBRÓT KRAJOWY
 I.Brak czynności opodatkowanych w okresie rozliczeniowym
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Obowiązek składania deklaracji VAT

Podatnik VAT, który prowadzi działalność gospodarczą rozlicza podatek VAT w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach. Obowiązek ten wynika z art. 99 ustawy o VAT, w myśl którego podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne (kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale). Z obowiązku tego nie zwalnia go fakt, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych.

Przykład

Adam K. prowadzi działalność gospodarczą od 2010 r. i rozlicza podatek VAT w miesięcznych deklaracjach VAT-7. W grudniu 2011 r. i w styczniu 2012 r. nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych. W grudniu zakupił towary, od których mógł odliczyć podatek VAT. W styczniu natomiast nie dokonywał żadnych zakupów towarów i usług. Mimo, że w obu miesiącach nie wykonał czynności opodatkowanych, ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 zarówno za grudzień 2011 r. (gdzie mógł wykazać podatek naliczony od dokonanych zakupów), jak i za styczeń 2012 r. (wówczas złoży deklarację "zerową").

Nawet więc wówczas, gdy po stronie sprzedaży podatnik nie wykaże żadnych czynności, deklarację musi złożyć. Złożenie deklaracji jest konieczne również w przypadku, gdy mamy do czynienia z tzw. deklaracją "zerową", czyli taką, w której nie wystąpi ani kwota podatku należnego ani naliczonego w danym okresie rozliczeniowym.

Aby "zwolnić" się z obowiązku składania deklaracji, w sytuacji gdy podatnik nie wykonuje czynności opodatkowanych, powinien on rozważyć ewentualność czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. W przypadku zawieszenia działalności - na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT - podatnik nie musi składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Pamiętać jednak należy, że zwolnienie to nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
     
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
     
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  
Na temat „Obrót krajowy” czytaj także:
Dostawa nieruchomości w pytaniach Czytelników
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Inwestycja w obcym środku trwałym
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Sprzedaż budynku, na który ponoszono nakłady ulepszające
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Dostawa gruntu ornego przeznaczonego pod zabudowę
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Jak rozliczyć towary elektroniczne podlegające odwrotnemu obciążeniu sprzedawane w zestawach?
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Ulga na złe długi w przypadku odwrotnego obciążenia
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
VAT w orzecznictwie
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Brak zysku nie przesądza o uznaniu czynności za nieodpłatną
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Czy pobierane przez gminę opłaty za korzystanie z przystanków podlegają opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wynajmowanego firmie na cele działalności gospodarczej
Poradnik VAT nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Użytkowanie i sprzedaż samochodów osobowych w pytaniach Czytelników
Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015
Odliczenie podatku naliczonego od opłat parkingowych ponoszonych przez podwykonawców
Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015
Sprzedaż samochodu osobowego po wykupie z leasingu
Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015
Dostawa niektórych towarów medycznych nie może korzystać z obniżonej stawki VAT – wyrok TSUE
Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015
Zakup biletu elektronicznego – prawo do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015
Zakup i użytkowanie samochodu z homologacją N1
Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015
Kiedy transakcję można uznać za jednolitą gospodarczo – problemy z odwrotnym obciążeniem
Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015
Komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne – interpretacja ogólna Ministra Finansów
Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015
Dostawa nieruchomości w świetle przepisów ustawy o VAT
Poradnik VAT nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Odszkodowania na gruncie ustawy o VAT
Poradnik VAT nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Koszty opakowania towarów wliczone do podstawy opodatkowania VAT
Poradnik VAT nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Kiedy ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem nie podlega VAT?
Poradnik VAT nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Pośrednictwo w świadczeniu usług finansowych
Poradnik VAT nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Rozliczanie VAT przez rolników – pytania i odpowiedzi
Poradnik VAT nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Sprzedaż lokalu prywatnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej
Poradnik VAT nr 11 (395) z dnia 10.06.2015
Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w III kwartale 2015 r.
Poradnik VAT nr 11 (395) z dnia 10.06.2015
Problemy z rozliczaniem kompleksowych usług związanych z wyżywieniem
Poradnik VAT nr 11 (395) z dnia 10.06.2015
Uwzględnienie ujemnej marży przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług turystyki
Poradnik VAT nr 11 (395) z dnia 10.06.2015
Usługi budowlane świadczone na rzecz przedsiębiorcy
Poradnik VAT nr 11 (395) z dnia 10.06.2015
Uzgodnienia dotyczące sposobu dostarczenia przesyłki – jak określić moment powstania obowiązku podatkowego?
Poradnik VAT nr 11 (395) z dnia 10.06.2015

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60