Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 23 (311) z dnia 1.12.2011  »  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA  »  Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2011 r.  »  Tworzenie i rozliczanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Rozwiązanie nadmiernej rezerwy na urlopy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - rezerwy na zobowiązania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Ustalenie na dzień bilansowy wysokości rezerwy na skutki postępowania sądowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Utworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Wypłacona odprawa emerytalna - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Tworzenie, aktualizacja oraz prezentacja w rachunku zysków i strat rezerw na świadczenia pracownicze

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Koszty przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Ujęcie, wycena i prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Skutki zawarcia umowy poręczenia kredytu w księgach rachunkowych poręczyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Planowane uproszczenia dla przedsiębiorców - VAT, podatki dochodowe i rachunkowość

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017

Niezafakturowane koszty usług marketingowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Metody amortyzacji bilansowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Odprawy emerytalne wypłacane pracownikom w związku z przejściem na emeryturę

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Praktyczne zastosowanie MSR - czy umowa najmu powinna być traktowana jako leasing?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Czy krąg kosztów należy zawsze "uszczelniać"?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Wartość nieumorzona oraz koszty wyburzenia budynku, na miejscu którego zostanie wybudowany nowy obiekt

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Operacje gospodarcze związane z gwarancjami udzielanymi na sprzedawane towary i produkty

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Świadczenia urlopowe - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017

Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017

Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Rezerwa na świadczenia pracownicze i różnica aktuarialna z ponownego oszacowania rezerwy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60