Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 258.257
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 22 (310) z dnia 20.11.2011  »  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA  »  Jak zaksięgować sprzedaż własnej wierzytelności?

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących oraz ich wykazanie w rachunku zysków i strat

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - aktualizacja wartości należności oraz ulga na złe długi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Zakup wierzytelności dochodzonej na drodze sądowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Odpisanie zakupionej wierzytelności w przypadku uznania jej za nieściągalną

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Odpis aktualizujący oraz ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Odzyskiwanie należności za pośrednictwem firmy windykacyjnej i obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Ustalenie wyniku finansowego w zależności od zasad ewidencji kosztów przyjętych w jednostce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Ewidencja wybranych form faktoringu w księgach faktoranta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Posezonowa obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

WZORCOWY WYKAZ KONT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

WZORCOWY WYKAZ KONT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Spisanie nieściągalnej wierzytelności, której wartość objęta była odpisem aktualizującym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Transakcje handlowe z odroczonym terminem płatności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

WZORCOWY WYKAZ KONT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Odzyskanie w 2017 r. należności objętej odpisem aktualizującym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Umorzenie należności - koszty i przychody podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

WZORCOWY WYKAZ KONT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Zakup i sprzedaż wierzytelności - ujęcie w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60