Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015 r., godz. 13:17
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 395.587
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
 
A.OBRÓT KRAJOWY
 I.Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2012 r.
  3.Metoda kasowa rozliczania VAT
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Rezygnacja z metody kasowej

Podatnik, który wybrał metodę kasową może zrezygnować z tego sposobu rozliczeń. Pozwala mu na to przepis art. 21 ust. 3 ustawy o VAT. Jednak będzie mógł to uczynić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w czasie których rozliczał się metodą kasową. Warunkiem rezygnacji jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie, w terminie do końca kwartału, w którym stosowana była metoda kasowa.

Aby uniknąć wątpliwości, w art. 21 ust. 5 ustawy o VAT sprecyzowano, iż u podatnika, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do jej stosowania, obowiązek podatkowy w stosunku do czynności wykonanych w okresie, kiedy stosowana była metoda kasowa, powstawać będzie tak jak przy tej metodzie, czyli z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90. dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Podatnicy rezygnujący z metody kasowej mają prawo na podstawie art. 86 ust. 18 ustawy o VAT, do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy stosowali metodę kasową, lecz nieodliczony od podatku należnego do końca tego okresu w okresie rozliczeniowym, w którym:

1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur - w przypadku podatku wynikającego z faktur,

2) dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych i decyzji celnych.

Przykład

Załóżmy, że podatnik z dniem 31 grudnia 2011 r. zrezygnował z kasowej metody rozliczeń. Na koniec grudnia 2011 r. podatnik nie rozliczył jeszcze VAT należnego od sprzedaży dokonanej w dniu 25 listopada - z uwagi na brak zapłaty. Nie rozliczył także podatku naliczonego z dwóch faktur otrzymanych w październiku i listopadzie 2011 r., również z uwagi na brak zapłaty.

Zakładamy, że zapłata za dostawę dokonaną w dniu 25 listopada wpłynie do podatnika 10 stycznia 2012 r. i wówczas dopiero powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy, mimo że co do zasady podatnik będzie rozliczał się już na zasadach ogólnych. Podatek należny z tego tytułu wykaże więc w deklaracji za styczeń 2012 r.

Podatek naliczony z nieopłaconych faktur zakupowych zostanie odliczony dopiero w momencie zapłaty. Zakładając, iż zapłata należności zostanie dokonana w marcu 2012 r. prawo do odliczenia VAT powstanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym zapłata nastąpi.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z metody kasowej nie oznacza, iż podatnik automatycznie przechodzi na miesięczny cykl składania deklaracji. Podatnik może więc nadal rozliczać się kwartalnie na formularzu VAT-7K lub też zrezygnować z tej formy składania deklaracji, ale w takim przypadku powinien powiadomić urząd skarbowy o tym, iż zamierza składać miesięczne deklaracje. Dokonuje tego składając aktualizacyjny formularz VAT-R.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60