Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 260.127
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 17 (305) z dnia 1.09.2011  »  PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE  »  Przesłanki uznania odpisu aktualizującego za koszt podatkowy

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Odpis aktualizujący w kosztach podatkowych firmy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - aktualizacja wartości należności oraz ulga na złe długi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Odpisanie zakupionej wierzytelności w przypadku uznania jej za nieściągalną

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Ogólny odpis aktualizujący należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018

Odpis aktualizujący oraz ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Jak udokumentować nieściągalność należności?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Należności dochodzone na drodze sądowej - ewidencja i prezentacja

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Przesłanki kwalifikowania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

"Porządkowanie" rozrachunków w wyniku ich weryfikacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017

Czy sposób zaksięgowania należności ma wpływ na zasadność utworzenia odpisu aktualizującego jej wartość?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Moment uznania odpisu aktualizującego na należność z lat ubiegłych za koszt podatkowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Obciążanie kosztów podatkowych nieściągalnymi wierzytelnościami

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Czy nieściągalność każdej wierzytelności od tego samego dłużnika należy udokumentować odrębnie?

Serwis Podatkowy nr 10 (262) z dnia 10.10.2017

Odpisy aktualizujące w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017

Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Nieściągalność każdej wierzytelności powinna być udokumentowana odrębnie - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Należności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów - rozstrzygnięcie najważniejszych problemów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017

Odpis aktualizujący wartość należności ZFŚS w księgach zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek a odroczony podatek dochodowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a ujęcie należności nieściągalnej w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017

Spisanie nieściągalnej wierzytelności, której wartość objęta była odpisem aktualizującym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Transakcje handlowe z odroczonym terminem płatności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Wierzytelność wobec dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Odpis aktualizujący wartość należności

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60