Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 258.257
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Dofinansowanie z ZUS na zakup środków trwałych w celu poprawy warunków BHP

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018

Jak ująć kwotę refundacji otrzymaną w roku następującym po roku, w którym poniesiono koszty?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Skutki w podatku dochodowym związane z otrzymaniem dotacji

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Umorzenie pożyczki przeznaczonej na zakup środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej na inwestycję w instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Nadpłata składek na ubezpieczenie wypadkowe w instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Refundacja wynagrodzeń uczniów i kosztów kształcenia młodocianych - ujęcie w rachunku zysków i strat

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Wsparcie ze środków unijnych a zwolnienie podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017

Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Ewidencja i prezentacja dotacji na działalność edukacyjną w spółce z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017

Zniszczenie składnika majątku w wyniku zdarzenia losowego - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017

Środki publiczne otrzymane na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS w samorządowym zakładzie budżetowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Ujęcie księgowe dotacji w zależności od celu, na który została przyznana

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - podatki i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017

Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu w księgach instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie żłobka

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Ewidencja składników majątkowych przeznaczonych na założenie uczelni niepublicznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Dotacja otrzymana od ARiMR na sfinansowanie zakupu środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Prezentacja w rachunku zysków i strat kwot otrzymanych dotacji, dopłat i subwencji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Zasady rozliczenia wyniku finansowego w instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Dotacja na pokrycie kosztów zakupu paneli słonecznych zaliczonych do składników majątku trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Rachunkowość stowarzyszenia prowadzącego zespół szkolno-przedszkolny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Dochód przeznaczony i wydatkowany na PFRON a zwolnienie od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60