Ostatnia aktualizacja: 8.12.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 292.586
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 11 z dnia 1.08.2011  »  WYCENA PRODUKCJI W TOKU  »  Wycena produkcji w toku w wysokości kosztów bezpośrednich

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wycena produkcji w toku w wysokości kosztów bezpośrednich

źródło:
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 15 z dnia 1.08.2011
Rachunkowość jednostek produkcyjnych

Jeżeli wycena produkcji w toku następuje w wysokości kosztów bezpośrednich, to do wyceny tej produkcji na koniec okresu sprawozdawczego przyjmuje się:

  • wartość zużytych materiałów bezpośrednich (podstawowych i pomocniczych),

  • płace bezpośrednie wraz z narzutami (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia liczone od wynagrodzeń pracowników produkcyjnych),

  • pozostałe koszty bezpośrednio związane z wytwarzaniem produktu, za okres od rozpoczęcia produkcji do dnia wyceny, np.: zużycie narzędzi niezbędnych do wytworzenia określonych produktów, usługi obce wykonywane w związku z produkcją, zużycie energii.

Przykład

I. Założenia:

1. W bieżącym okresie sprawozdawczym koszty związane bezpośrednio i pośrednio z produkcją wyrobów przedstawiały się następująco:

a) materiały bezpośrednie: 18.400 zł,

b) płace bezpośrednie: 9.100 zł,

c) pozostałe koszty bezpośrednie: 7.000 zł,

d) zmienne koszty wydziałowe: 6.000 zł,

e) stałe koszty wydziałowe: 4.000 zł,

f) razem: 44.500 zł.

2. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 2.500 szt. wyrobów gotowych. Na koniec roku pozostało 750 szt. produktów przetworzonych w 50%.

3. Produkcję w toku jednostka wycenia według kosztów bezpośrednich. Rozliczenie kosztów produkcji następuje z pominięciem konta 58. Wyroby gotowe objęte są ewidencją bilansową. Jednostka nie ustala kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

II. Wycena produkcji w toku:
 

Wyszczególnienie
Koszt jednostkowy
Koszt całkowity
Produkty gotowe
(18.400 zł + 9.100 zł + 7.000 zł) : (2.500 szt. + 50% × 750 szt.) + (6.000 zł + 4.000 zł) : 2.500 szt. = (34.500 zł : 2.875 szt.) + (10.000 zł : 2.500 zł) = 16 zł/szt.
16 zł/szt. × 2.500 szt. = 40.000 zł
Produkcja w toku
50% × (18.400 zł + 9.100 zł + 7.000 zł) : (2.500 szt. + 50% × 750 szt.) = 17.250 zł : 2.875 szt. = 6 zł/szt.
6 zł/szt. × 750 szt. = 4.500 zł

III. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. PK - zmienne koszty pośrednie produkcji
6.000 zł
50
52-1
2. PK - stałe koszty pośrednie produkcji
4.000 zł
50
52-1
3. PK - koszt wytworzenia produktów gotowych (produkcji zakończonej)
40.000 zł
60
50
4. PK - produkcja w toku - według kosztów bezpośrednich
4.500 zł
60
50

IV. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60